Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pomerania Cup ch³opcy i dziewczyny Cz³uchów 12-14.09.2008
Turnieje rocz.1994
W dniach 12-14.09.2008r w Cz³uchowie zosta³ rozegrany towarzyski turniej kadr wojewódzkich (ch³opcy ur. w 1994r) Pomerania Cup 2008, w którym udzia³ wziê³o siedem kadr wojewódzkichPrzez trzy dni w Cz³uchowie rywalizowa³y kadry wojewódzkie dziewcz±t i ch³opców. W obu turniejach wyst±pi³o po osiem kadr. Faza grupowa turnieju dziewcz±t przynios³a tylko jedn± niespodziankê. Kadra Pomorza 95 (rok m³odsza od rywalek) niespodziewanie pokona³a kadrê kujawsko-pomorskiego a nastêpnie warmiñsko-mazurskiego i awansowa³a do pierwszej czwórki turnieju. W grupie A, w meczu na szczycie Pomorze 94 uleg³o Mazowszu. Z pó³fina³ów najbardziej interesuj±ca by³a konfrontacja Pomorza 94 i Wielkopolski. Podopieczne Lubow Szwecowej przegrywa³y ju¿ 27:10 by na trzy minuty przed koñcem meczu wyj¶æ na prowadzenie 46:45. Niestety w koñcówce wiêcej zimnej krwi zachowa³y rywalki i to one wygra³y 52:49. W finale turnieju bezkonkurencyjne by³y koszykarki z Wielkopolski wygrywaj±c z Mazowszem 71:59. W rywalizacji ch³opców wiele emocji by³o w grupie A. Awans do pierwszej czwórki w ostatnim meczu stracili koszykarze z ³ódzkiego, którzy mogli tylko bezsilnie patrzeæ jak MTS Basket wysoko wygrywa z Wielkopolsk±. W pó³fina³ach bardziej napracowali siê koszykarze z Pomorza, któzy dopiero w koñcówce meczu pokonali Wielkopolskê. W finale ju¿ nie mieli tyle szczê¶cia, mimo atomowego startu (22:8) nie potrafili pokonaæ Mazowsza. Jeszcze na dwie sekundy przed koñcem, po celnym rzucie Jakuba Derkowskiego, wydawa³o siê, ¿e bêdzie dogrywka. Niestety faul Macieja Gawrysia i jeden celny rzut wolny Patryka Miturskiego da³ zwyciêstwo Mazowszu 71:70.

komplet wyników dziewczêta:

grupa A

Mazowieckie - Podlaskie 99:37
Pomorskie 94 -Zachodniopomorskie 67:36
Zachodniopomorskie - Mazowieckie 55:65
Podlaskie - Pomorskie 94 42:120
Zachodniopomorskie - Podlaskie 78:54
Pomorskie 94 -Mazowieckie 59:69

grupa B

Wielkopolskie - Pomorskie 95 85:58
Kujawsko-pomorskie - Warmiñsko-mazurskie 68:48
Warmiñsko-mazurskie - Wielkopolskie 45:100
Pomorskie 95 - Kujawsko-pomorskie 79:58
Pomorskie 95 - Warmiñsko-mazurskie 68:54
Wielkopolskie - Kujawsko-pomorskie 100:38

pó³fina³y

Zachodniopomorskie - Warmiñsko-mazurskie 68:56
Kujawsko-pomorskie - Podlaskie 67:64
Pomorskie 95 - Mazowieckie 42:73
Wielkopolskie - Pomorskie 94    49:52

fina³y

Podlaskie - Warmiñsko-mazurskie 70:83
Zachodniopomorskie - Kujawsko-pomorskie 57:66
Pomorskie 94 - Pomorskie 95 67:46
Wielkopolskie - Mazowieckie 71:59

komplet wyników ch³opcy:


grupa A

Wielkopolskie - Kwidzyn 67:93
Warmiñsko-mazurskie 47:75
£ódzkie - Kwidzyn 73:69
Warmiñsko-mazurskie- Wielkopolskie 37:117
Warmiñsko-mazurskie - Kwidzyn 38:93
Wielkopolskie - £ódzkie 89:62

grupa B

Podlaskie - Pomorskie 31:74
Mazowieckie - Zachodniopomorskie 72:63
Podlaskie - Zachodniopomorskie 72:107
Pomorskie - Mazowieckie 81:62
Pomorskie - Zachodniopomorskie 100:60
Mazowieckie - Podlaskie 104:48

pó³fina³y

Zachodniopomorskie - Warmiñsko-mazurskie 86:55
£ódzkie - Podlaskie 88:67
Pomorskie - Wielkopolskie 77:71
Kwidzyn - Mazowieckie 66:82

fina³y

Warmiñsko-mazurskie - Podlaskie 70:74
Zachodniopomorskie - £ódzkie 78:63
Wielkopolskie - Kwidzyn 83:74
Pomorskie - Mazowieckie 70:71

Koñcowa kolejno¶æ turnieju  ch³opcy

1. Mazowsze
2. Pomorze
3. Wielkopolska
4. Kwidzyn
5. Zacodnio-Pomorskie
6. £ód¼
7. Podlaskie
8. Warmiñsko-mazurskie

Nagrody indywidualne:

MVP: Agnieszka Sip (Wielkopolska), Maciej Parszewski (Mazowsze)

Pi±tki All Star: Dominika Owczarzak (Wielkopolska), Wioleta Wi¶niewska (Wielkopolska), Dominika Mi³oszewska (Mazowsze), Maja Rynkiewicz (Pomorze 94), Monika Naczk (Pomorze 95); Mariusz Malinowski (Mazowsze), Patryk Miturski (Mazowsze), Wojciech Gehrmann (Pomorze), Piotr Wieloch (Wielkopolska), £ukasz Barski (Kwidzyn).

W ekipach Pomorza wyró¿nienia otrzymali: Marlena Blicharz, Karolina Kleban i Jakub Iwanowski.
zibi dnia padziernik 05 2008 22:00:01 · 0 Komentarzy · 4010 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Pomerania Mistrz Polski
Pomerania Mistrz Polski
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985