Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

OOM Mazowsze 2010 Sk³ady i zdobycze punktowe wszytkich zawodników
OOM 2010 Pruszków

8 Kadr Wojewódzkich ³±cznie 98 zawodników. 2244 zdobyto wszytkich punktów Nikt nie przekroczy³ 100 zdobytych punktów. Najwiêcej 97 zdoby³ Damian Jeszke reprezentant Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 zawodników nie zdoby³o punktów w fina³ach OOM


TOP 10 Najlepsi strzelcy XVI OOM Mazowsze 2010 Fina³y Pruszków

1 Jeszke  Damian                      5/97
   
2 Michalik  Szymon               5/72           
3 Walczak  Marek                 5/65  
4 Krawczyk  Adrian                 4/64  
5 Socha  Denis                      4/61
6 Pandura  Piotr                    3/60 
7 Janik  Roman                    5/59
8 Zywert  Kamil                     5/55 
9 Przybo¶  Bart³omiej             4/54 
10 Mariañski  Mateusz            5/53  


 
WOJEWÓDZTWO  WIELKOPOLSKIE
  TRENER: Wilkosz  Krzysztof, Górniak  Miros³aw  

 Michalik  Szymon            5/72           
Walczak  Marek           5/65  
Zywert  Kamil               5/55  
Szymczak  Damian       5/43  
£o¶  Hubert                  5/35  
Pruefer  Filip                5/29  
Brenk  Adam               5/17  
Marsza³ek  Rafa³          5/17 
Bielak  Andrzej            5/16  
Fiszer  Jakub               5/7  
Rafa³                          5/6  
B³aszczyk  Piotr            5/5   

  

WOJEWÓDZTWO  KUJAWSKO – POMORSKIE  TRENER: Próchnicki  Zbigniew, B³a¿ejewski  Stefan

 Jeszke  Damian                 5/97   
Mariañski  Mateusz         5/53   
Piekarski   Kacper           5/51   
Spojda  Patryk                 5/32   
Ko³odko  Jakub               5/31   
Bebyn  Maciej                  5/27   
Krzywdziñski  Tomasz       5/23   
Szel±g Mateusz               5/22   
Stêpkowski  Bartosz         5/11   
Badowski  Przemys³aw       5/4    
Kosior  Artur                    5/0    
Pañczak  Patryk              4/6    
Wi¶niewski  Szymon        1/6    


WOJEWÓDZTWO  MAZOWIECKIE  TRENER: Tomaszewski Micha³, Tomasz Foder

 Janik  Roman                   5/59
Wadowski  Igor            5/47
Czosnowski  Kamil       5/45
Owczarek  £ukasz         5/42
Ornoch  Bart³omiej        5/41
Kordalski  Adrian          5/30
Pstrokoñski  Rafa³        5/29
Repiñski  Patryk            5/17
Mitura  Rafa³                  5/16
Hadi  Damian                 5/14
Koziñski  Konrad          5/12
Wiechacki  £ukasz        5/7

WOJEWÓDZTWO  POMORSKIE  TRENER: Zamo¶ny Bogdan, Kie³czewski Marek

 Dzie¿bak  Pawe³                    5/49
M³ynarczyk  Pawe³              5/49
Witliñski   Miko³aj               5/48
Radomski  Szymon            5/47
¯o³nierowicz  Przemys³aw     5/19
Kurpiewski  Tomasz            5/17
Sprengel  Bartosz               5/17          
Wojciechowski  Maciej          5/16
Hanke  Kamil                     5/11
Wieloch  Marcin                  5/11
Walu¶  Jakub                     5/10
Majewski  Przemys³aw         5/9WOJEWÓDZTWO  DOLNO¦L¡SKIE  TRENER: Gryszko Filip, Potoczny Sebastian

 Socha  Denis                            4/61 
Przybo¶  Bart³omiej              4/54 
Mazur  Adam                       4/41 
Markowski Piotr                    4/21 
£ukomski  Bartosz                4/20 
Ryfa  Micha³                         4/14 
Suszycki  Pawe³                    4/13 
Czy¿  Krzysztof                     4/10 
Szczot  Miko³aj                      4/10  
Kura¶  Adam                         4/8 
Górniarczyk  Miko³aj              4/3 
Ostrowski  Patryk                  2/4 


 

WOJEWÓDZTWO  LUBUSKIE   TRENER: Sawicki Leonard

 Krawczyk  Adrian                   4/64  
Kiêdzierzyñski Pawe³            4/51  
Zdanowicz  Maciej                4/25  
Przybylski  Filip                    4/24  
£aszczyñski  Oskar               4/23  
Pluta  Juliusz                       4/18  
Milej   Olaf                          4/16  
Korzeniowski  Karol              4/12  
Petryka  Gracjan                  4/11  
Wawrzyñski  Patryk               4/2  
D±browski  Dawid                  4/0  
Der  Jakub                           4/0   

        
WOJEWÓDZTWO   PODKARPACKIE  TRENER: Be³czowski  Robert

 Pandura  Piotr                              3/60 
Szubart  Jakub                        3/50 
Szóstka  Damian                     3/25  
Lis  Maciej                               3/11  
Strzêpek  Konrad                     3/10  
Walski  Rafa³                           3/7  
Widz  Dawid                            3/4  
Bednarski  Hubert                    3/2  
Pluta  Przemys³aw                    3/2  
£oszczyk  Oskar                       3/1  
Wójcik  Dominik                      3/0  
¯urowicz  Mateusz                    3/0  


WOJEWÓDZTWO  MA£OPOLSKIE    TRENER: Piecuch  Piotr   

 W³odarczyk  Artur                  3/32   
Krzywonos  Konrad                3/22   
Czajka  Krzysztof                   3/19   
Wo³kowicz  Piotr                     3/17   
Wo¼niak  Bartosz                   3/16   
Szczêsny  Konrad                   3/13   
Zuñ  Kamil                             3/13              
Biernat  Artur                          3/12   
Kniszner  Marcin                      3/4   
Piwoñski  Piotr                         3/1   
Serczyk  Adrian                        2/11   
Sawa  Maksymilian                   2/8  
Bogusz  Krzysztof                    2/0   

                                                             


zibi dnia maj 05 2010 11:02:14 · 0 Komentarzy · 6355 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Pomorskie
Pomorskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985