Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej o Puchar Tatr rocznik 1996 REGION PO£UDNIE Nowy Targ 11-14.XI 2011
Turnieje rocz.1996
mecz o I miejsc

dolnoslaskie -
ma³opolskie  (74 : 74)  89 : 82
14-16, 27-21, 20-22, 13-15 dogrywka 15-7
dolnoslaskie: Rodak 6, Gibki 5, Choromañski 4, Nizo³ -, Cygal 4, Ko³kowski 27, Wasiuta 14, Turcza 0, Górcki 9, Muska³a 4, Kuras 11, Skorek 5
ma³opolskie: Kulasiak 11, Wêgrzyn 4, Stakiewicz 0, Sowiñski 2, ¯aczek 2, W³odarczyk 36, Kolber 23, Kowalkowski 2, Dabek 0, Zima 2, Bogusz 0

mecz o III miejsce

¶l±skie
- lubelskie  89 : 45
30-6, 16-15, 18-15, 25-9
¶l±skie: Oszczepaliñski 8, Kostecki  17, Wieczorek 13, G³adysz 2, S³adek 0, Kuboszek  8 Kliniewski  0, Sanny 18, Stojanowski 2, Mól  1, Krogulewski 3, Gorzwski 5
lubelskie: Wojtiuk0 , Nied¿wied¿ 15, Klebowski 2, Boroñ 2, Stêpnicki 0, D±bek 4, Nita 9, Kowalik 0, Pawelec 1, Czajka 4, Pizun8 , Godula 0

podkarpackie-¶wiêtokrzyskie 82 – 41
24-11, 19-10, 18-12, ...
podkarpackie: Ziarnik 8, Pietras 7, Burek -, Cisek 4, S±czawa 0, Widz 4, Pomarenko 12, ¯urawicz 12, Szymañski 7, ¯agu³a 2, Jeziorski  12
¶wiêtokrzyskie: Korytowski 4, Zaduszewski 0, Dziedzic 3, Malinowski 0, Wtyk³o 0, Imid³ek 2, Kubicki 0, £asiñski -, Izydorczyk 4, Kotwica 2, Pawlak 8, Majchrzak 18

¶l±skie-¶wiêtokrzyskie  128 : 49
¶l±skie: Oszczepaliñski 3, Kostecki 20, Wieczorek 22, G³adysz 5, S³adek 6, Kuboszek 16 (3x3) Kliniewski 8, Sanny 2, Stojanowski 9, Mól 4, Krogulewski 20, Gorzwski 11
¶wiêtokrzyskie: Korytkowski 5, Raduszewski 3, Dziedzic 6, Malinowski 2, Wtyk³o 2, Imio³ek 0, Kubicki 6, £asiñski 0, Izydorczyk 3, Kotwica 3, Pawlak 12, Majchrzak 9

lubelskie-ma³opolskie  50 : 90
ma³opolskie: Kulasiak 8, Wêgrzyn 0, Stakiewicz 4, Sowiñski 4, ¯aczek 18, W³odarczyk 16, Kolber 24, Kowalkowski 2, Dabek 8, Bugajski 0, Zima 4, Bogusz 2
lubelskie: Wojtiuk 14, Nied¿wied¿ 5, Klebowski 0, Boroñ 6, Stêpnicki 2, D±bek 9, Nita 2, Kowalik 1, Pawelec 5, Czajka 2, Pizun 4, Godula 0

podkarpackie – dolnosl±skie 50 : 80
17-25, 6-29,14-16,13-10
podkarpackie: Ziarnik 0, Pietras 3, Burek 7, Cisek 2, Mroziak 4, S±czawa 0, Widz 2, Pomarenko 3, ¯urawicz 10, Szymañski 2, ¯agu³a 15, Jeziorski 2
dolnoslaskie: Rodak 1, Gibki 3, Choromañski 2, Nizo³ 0, Cygal 2, Ko³kowski 15, Wasiuta 8, Turcza 2, Górcki 9, Muska³a 9, Kuras 12 (2x3), Skorek 17

¶l±skie-ma³opolskie  69-85
16-16, 12-22, 20-19, 21-28
¶l±skie: Oszczepaliñski 0, Kostecki  8, Wieczorek 18, G³adysz 6, S³adek 2, Kuboszek 8 Kliniewski 0 , Sanny 13, Stojanowski 0, Mól 10 , Krogulewski 0, Gorzwski 4
ma³opolskie: Kulasiak 16,  Stakiewicz 2 , Sowiñski 4, ¯aczek 6, W³odarczyk  21, Kolber 13, Kowalkowski  0, Dabek 6 ,  Zima 10, Bogusz 4, Zakrzewski 0

¶wiêtokrzyskie-dolno¶l±skie 32 : 97
9-23, 4-28, 7-21, 12-25
dolnoslaskie: Rodak 4 , Gibki 2 , Choromañski 6 , Nizo³ 3 , Cygal 3 , Ko³kowski 22 , Wasiuta 20 , Turcza 0 , Górcki 9 , Muska³a 8 , Kuras 6 , Skorek 16
¶wiêtokrzyskie: Korytkowski 5 , Raduszewski 0 , Dziedzic 0 , Malinowski 0, Wtyk³o 0 , Imio³ek 0 , Kubicki  2, £asiñski 2 , Izydorczyk 2 , Kotwica 0 , Pawlak 11 , Majchrzak 12

lubelskie - podkarpackie  75-62
16-14, 18-23, 19-13, 22-12
lubelskie: Wojtiuk 8, Nied¿wied¿ 24, Klebowski 0, Boroñ 12, Stêpnicki 0, D±bek 10, Nita 4, Kowalik 2, Pawelec 1, Czajka 5, Pizun 0, Godula 9
podkarpackie: Ziarnik 0, Pietras 2, Burek 19, Cisek 2, Preisner 0, S±czawa 4, Widz 2, Pomarenko 6, ¯urawicz 7, Szymañski 7, ¯agu³a 4, Jeziorski  9

¶l±skie-dolno¶l±skie  50 : 80
19-18, 11-26, 9-20,11-16
¶l±skie: Oszczepaliñski 0, Kostecki  8, Wieczorek 7, G³adysz 0, S³adek 4, Kuboszek  3, Kliniewski  0, Sanny 11, Stojanowski 4, Mól  6, Krogulewski 0, Gorzwski  7
dolnoslaskie: Rodak 4, Gibki 2, Choromañski 4, Nizo³ 9, Cygal 8, Ko³kowski 8, Wasiuta 7, Turcza 7, Górcki 4, Muska³a 7, Kuras 12, Skorek 15

ma³opolskie-podkarpackie 79 : 49
14-11, 15-10, 27-19, 23-9
ma³opolskie: Kulasiak 3, W³odarczyk  23 (7x3), Kolber 15, Kowalkowski  0, Dabek 18 (4x3) ,  Zima 8, Bogusz 2 , Zakrzewski 0,Rola 0, ¯aczek 2, Bugajski 4, Wêgrzyn 4
podkarpackie: Ziarnik 2, Pietras 9, Burek 6, Cisek 7, S±czawa 0, Widz 5, Pomarenko 0, ¯urawicz 11, Szymañski 5, ¯agu³a 2, Jeziorski 2

¶wiêtokrzyskie-lubelskie  55 : 101
20-28, 6-35, 17-23, 12-15
¶wiêtokrzyskie: Korytkowski 6, Raduszewski 2, Dziedzic 11, Malinowski 4, Wtyk³o 0, Imid³ek 0, Kubicki 3, Kasiñski 0, Izydorczyk 0, Kotwica 8, Pawlak 5, Majchrzak 16
lubelskie: Wojtiuk 11, Nied¿wied¿ 17, Klebowski 2, Boroñ 14, Stêpnicki 8, D±bek 17, Nita 7, Kowalik 4, Pawelec 6, Czajka 12, Pizun 0, Godula 3

¶l±skie-podkarpackie   68 : 72
18-16, 16-19, 14-18,20-19
¶l±skie: Oszczepaliñski 3, Kostecki  6, Wieczorek 17, G³adysz 2, S³adek 7, Kuboszek 9 Kliniewski  1, Sanny 5, Stojanowski 2, Mól  1, Krogulewski 3, Gorzwski  12
podkarpackie: Ziarnik 0, Pietras 7, Burek 16, Cisek 5, Mroziak 0, S±czawa 0, Widz 4, Pomarenko 7, ¯urawicz 14, Szymañski 9, ¯agu³a 6, Jeziorski 4

dolno¶l±skie - lubelskie  94 : 66
19-17, 33-13, 21-23, 21-13
dolnoslaskie: Rodak 7, Gibki 2, Choromañski 12, Nizo³ 0, Cygal 4, Ko³kowski 22, Wasiuta 4, Turcza -, Górcki 10, Muska³a 8, Kuras 6, Skorek 19
lubelskie: Wojtiuk 7, Nied¿wied¿ 11, Klebowski 0, Boroñ 14, Stêpnicki 2, D±bek 13, Nita 4, Kowalik 1, Pawelec 0, Czajka 4, Pizun 4, Godula 6

ma³opolskie - ¶wiêtokrzyskie  92 : 45
26-11, 19-15, 26-4, 21-15
ma³opolskie: Stakiewicz  4, Sowiñski 8, W³odarczyk  4, Kolber 7, Kowalkowski  6, Dabek  6,  Zima 13, Bogusz 16, Wêgrzyn 2, Bugajski 21, Rola 1, Zakrzewski 4
¶wiêtokrzyskie: Korytowski 7, Raduszewski 2, Dziedzic 7, Malinowski 0, Wtyk³o 0, Imid³ek 0, Kubicki 5, £asiñski 0, Szydorczyk 1, Kotwica 4, Pawlak 7, Majchrzak  12

KOÑCOWA KLASYFIKACJA 

   M PKT Z  P ZD. ST. BILANS 
 1 dolno¶laskie 5 10 5 0 440 280  160
 2 ma³opolskie 5 9 4  0 398 332   66
 3 ¶l±skie 5 7 2 3 404 331   73
 4 podkarpackie 5 7 2 3 315 327  -12
 5 lubelskie 5 7 2 3 337 390  -53
 6 ¶wiêtokrzyskie 5 5  0  5 222 472 -250


RELACJA-ZIBI-¦KM
zibi dnia listopad 11 2010 14:36:04 · 0 Komentarzy · 2989 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubuskie r.93 (Wa³brzych)
Lubuskie r.93 (Wa³brzych)
Kadry wojewóódzkie rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985