Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Camp Centralny rocznik 1995/96 Bia³a Podlaska 1-10.08.2010
Campy1 sierpnia w Bia³ej Podlaskiej rozpocz±³ siê Camp Centralny dla rocznika 1995 i m³odszych. Zanim wytypowano 32 zawodników do tzw. szerokiej Kadry Polski, najpierw oby³a siê selekcja. Z pocz±tkiem wakacji na 4 campach wojewódzkich odbywa³y siê kilkudniowe zgrupowania, w których ³±cznie bra³o udzia³ oko³o 150 ch³opaków.

W tym roku z ka¿dego campu wybrano po 8 zawodników. Najwiêcej swoich przedstawicieli (po 4 zawodników) maj± województwa: dolno¶l±skie, wielkopolskie pomorskie i mazowieckie. Nie powo³ano zawodników z województwa warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, opolskiego  i zachodniopomorskiego -czy ¶wiadczy to o s³abym szkoleniu w tych regionach ? Po jednym przedstawicielu jest z województwa ¶wiêtokrzyskiego i ³ódzkeigo. Z WKK Wroc³aw i NOVUM Bydgoszcz na Camp przyjedzie po 3 zawodników. Jeste¶m mile zaskoczeni, ¿e spo¶ród 32 zawodników 4 jest o rok m³odszych(rocznik 1996). Trenerem Kadry Polski jest znakomity i do¶wiadczony szkoleniowiec z Zielonej Góry pan Bogdan OnufrowiczMam pro¶be do was....proszê o pomoc w uzupe³nieniu danych ..aktualny klub, trener, wzrost moje gg 10279509

Camp Wojewódzki w Zielonej Górze

( Lubuskie, Dolno¶l±skie, Opolskie, ¦l±skie )

               
Socha Denis
Turów Zgorzlec
tr: £uczak Jacek
Dolno¶laskie
wzrost 186 cm.
Mazur Adam
WKK Wroclaw
tr: £uczak Jacek
Dolnoslaskie
wzrost 187 cm.
Ostrowski Patryk
Jelenia Góra
WKK Wroc³aw
tr: £uczak Jacek
Dolno¶l±skie
wzrost 194 cm.
Figlus Jan
WKK Wroc³aw
tr: £uczak Jacek
Dolno¶laskie
wzrost 195 cm.
£szczyñski Oskar
ZATAL Zielona G
tr: Sawicki L.
Lubuskie
wzrost 192 cm.
Krawczyk Adrian
ZASTAL Zielona G
tr: Sawicki L.
Lubuskie
wzrost 180 cm.
Andrzejewski M.
HARTWIG K-ce
tr: Jakubiec J.
¦l±skie
wzrost 186 cm.
Smo³ka Daniel
MKKS Rybnik
tr: Grabiec S.
¦l±skie
wzrost 183 cm.

Camp Wojewódzki w Szczecinku
( Zachodniopomorskie, Wielkopolskie, £odzkie, Kujawsko-Pomorskie )

             
Krzywdziñski T.
NOVUM Bydgoszcz
tr: Próchnicki Z.
Kujawsko-Pomors.
wzrost

Mariañski Mateusz
NOVUM Bydgoszcz
tr. Próchnicki Z.
Kujawsko-Pomors 
wzrost

Szel±g Mateusz
NOVUM Bydgoszcz
tr. Próchnicki Z
Kijawsko-Pomors
wzrost

Walczak Marek
PYRA Poznañ
tr: B³aszak T
Wielkopolskie
wzrost

Brenk Adam
MKK Gniezno
tr: Wilkosz K.
Wielkopolskie
wzrost

Pruefer Filip
Sieraków
tr:Czeka³a J.
Wielkopolskie
wzrost 206 cm.
rocznik 1996
Zywert Kamil
Sieraków
tr: Czeka³a J.
Wielkopolskie
wzrost 180 cm.
rocznik 1996
Bartkiewicz A.
£KS £ód¼
tr: Proszczyñski Z
£ódzkie
wzrost 197 cm.


Camp Wojewódzki
( Pomorskie, Mazowieckie, Warmiñsko-Mazurskie, Podlaskie )

             
Janik Roman
UKS Komorów
tr:Tomaszewski G
Mazowieckie
wzrost 184 cm.
Czosnowski Kamil
UKS Komorów
tr: Tomaszewski G
Mazoweickie
wzrost 175 cm.
Ornoch Bartosz
UKS 11
W-wa
tr:Tomaszewski M
Mazowieckie
wzrost
Wadowski Igor
OCHOTA W-wa
tr. Foder T.
Mazowieckie
wzrost 192 cm.
rocznik 1996
Witliñski Miko³aj
GTK Gdynia
tr:Szel±gowski
Pomorskie
wzrost 201 cm.
M³ynarczyk P.
CZARNI S³upsk
tr:Jakubiak R.
Pomorskie
wzrost: 196 cm.
Dzier¿ak Pawe³
KORSARZ Gdañsk
tr: Kwa¶niewskia
Pomorskie
wzrost
Radomski Szymon
SKS Starogard Gd.
tr: Pi±tkowski K
Pomorskie
wzrost

Camp Wojewódzki Krasnystaw
( Ma³opolskie, Lubelskie, ¦wiêtokrzyskie, Podkarpackie )

                
Pandura Piotr
Tarnobrzeg
tr: Stêpieñ M.
Podkarpackie
wzrost 191 cm.
Lis Maciej
STAL Stalowa W.
tr: Skiba Damian
Podkarpackie
wzrost 188 cm.
Szubart Jakub
MKS Rzeszów
tr: Samolej W.
Podkarpackie
wzrost 189 cm.
W³odarczyk A.
WIS£A Kraków
tr: Piecuch P.
Ma³opolskie
wzrost 176
rocznik 1996 
Biernat Artur
UNIA Tarnów
tr: Klaper W.
Ma³opolskie
wzrost 188 cm.
Piwoñski Piotr
BASKET Kraków
tr:
wzrost

Kasior Kamil
LUKS 5 Lublin
tr: Samoñ W.
Lubelskie
wzrost
Ha³as Wojciech
UKS 5 Lublin
tr: Samoñ M.
Lubelskie
wzrost
Ziemski Micha³
MDK Kielce
tr: Kolomski M.
¦wiêtokrzyskie
wzrost 193 cm.
zibi dnia sierpie 11 2010 00:00:00 · 0 Komentarzy · 4111 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Województwo Opolskie
Województwo Opolskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1997
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985