Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

XXXI Turniej o "Puchar Tatr" w koszykówce dziewcz±t i ch³opców Nowy Targ 9 - 11 listopad 2008
Turnieje rocz.1994
Puchar Tatr dla dziewczyn i ch³opców z województwa dolnosl±skiego...drugie miejsce dla dziewczyn i ch³opców Kadry ¦l±sk

podsumowanie ...czytaj wiêcêj

fotki: 
http://picasaweb.google.pl/kadrypkm


DZIEWCZYNY


Ma³opolskie - ¦l±skie  59 : 79
9-20, 20-18, 13-17, 17-22

Ma³opolskie: Zaucha 6, Misiuda 0, Frankowska 14 (1x3), Rybczyk 0, Kmak 4, Rerutkiewicz 13 (1x3), Rucha³a 0, Gajdosz 10, Król 0, Krzysiak 1, Cisowska 0, Ciastoñ 11 (1x3)
¦l±skie: Wiewiórka 17 (1x3), Tambor 3, Furman 4, Mach 5, Cholewa 0, Kordalska 2, Szubrowska 8, Bartoszek 6, Wolañska 24, Bielski 2, Meller 2, Swadzba 4

Podkarpackie – Dolno¶l±skie  57 - 74
18-22, 11-14, 17-18, 11-20

Podkarpackie:¯ydzik 4, Kowal 0, Po³udniak 0, Czenczek 16, Majkut 2, W±troba 4, Srodoñ 4, Demkiewicz 0, Kuziora 19, Fimiarz 8, Dudek 0, Pikor 0

Dolno¶l±skie: Wilczura 0, Fry¿owicz 0, Reszczyñska 0, Granops 1, Wypasek 8, D¿wilewska 8, Ho³tyn 26, Szczypka 0, Owsiañska 1, Sawzdargo 0, Time 7, ¦wiatowska 23

Podkarpackie - ¦l±skie 53 : 81
13-18, 16-19, 16-17, 8-27

¦l±skie: Wiewiórka 16, Tambor 0, Furman 2, Mach 5, Cholewa 2, Kordalska 2, Szubrowska 7, Bartoszek 6, Wolañska 35, Bielski 6, Meller 0, Swadzba 0

Podkarpackie: ¯ydzik 2, Kowal 5, Po³udniak 0, Czenczek 18, Majkut 5,Watroba 0, ¦rodoñ 4, Demkiewicz 2,
Kuziora 14, Fimiarz 3, Dudek 0, Pikor 0

Ma³opolskie - Dolnosl±skie 66 : 86
15-23, 8-22, 21-22, 22-19

Ma³opolskie: Zaucha 11, Misiuda 9, Frankowska 6, Rybczyk -, Kmak 2, Rerutkiewicz 10, Rucha³a 7, Gajdosz 3, Król 7, Krzysiak 6, Cisowska 3, Ciastoñ 2

 

Dolno¶l±skie: Wilczura -, Fryzowicz 2, Reszczyñska 0, Granops 0, Wypasek 8, Dzwilewska 5, Ho³tyn 36, Szczypka 0, Owsianiak 0, Sawzdargo 2, Time 4, ¦wiatowska 31

Dolno¶l±skie - ¦l±skie 77 : 53
24-13, 23-19, 8-14, 22-7

Dolno¶l±skie: Wilczura 0, Fryzowicz 0, Reszczyñska 0, Granops 0, Wypasek 5, Dzwilewska 6, Ho³tyn 32, Szczypka 0, Owsianiak 2, Sawzdargo 2, Time 0, ¦wiatowska 30
¦l±skie: Wiewiórka 15, Tambor 2, Furman 0, Mach 2, Cholewa 4, Kordalska 0, Szubrowska 2, Bartoszek 0, Wolañska 23, Bielski 4, Meller 0, Swadzba 1

Podkarpackie - Ma³opolskie 66 : 54
12-15, 23-8, 19-16, 12-15

Podkarpackie: ¯ydzik 3, Kowal 0, Po³udniak-, Czenczek 20, Majkut 13, W±troba -, Srodoñ 4, Demkiewicz 0, Kuziora 7, Fimiarz 19, Dudek -, Pikor -

Ma³opolskie: Zaucha 13, Misiuda 2, Frankowska 14, Rybczyk 0, Kmak 2, Rerutkiewicz 6, Rucha³a 8, Gajdosz 0, Król 4, Krzysiak 1, Cisowska 0, Ciastoñ 4

CH£OPCY

Ma³opolskie - ¦l±skie 79 - 106
12-35, 23-21, 21-33, 23-17

Ma³opolskie:Stopka 2, Palonek 20, Kosiñski 12, Le¶niak 4, Frankiewicz 0, Zawi¶lan 4, Stêpak 18, Kajor 2, Schenk 5, Mamcarczyk 9, Batko 3, Klimczyk 0,

¦l±skie: Wójcik 8, Zawadzki 9, Ko³cz 10, Stanferd 23, Kinczewski 1, Patoka 4, Miga³a 16, Marcinków 8, Pilch 11, Grzybek 2, K³ósko 1, ¯muda 13
 
 

Podkarpackie – Dolno¶l±skie 72-91
kwarty: 19-22, 17-27, 16-21, 20-21


Podkarpackie:Bana¶ 6, Szczytyñski 6, Kaczmarski 26, Pokorski 0
Ku³aga 0 Gumiñski 15, Borówka, Paw³owski 0, Siembioda 0, Diallo 2
Szwajka 0
      
    
Dolno¶l±skie: Ko¶ciuk 6, Stach o, Maziarz 2, Puzio 4, Kuta 5, Zuber 11, Kubiak 21, Grzeliñski 9, G³uchowicz 6, Kutwiñski 17,Wojtczak 4, Zakrzewski 6

Ma³opolskie -  Dolno¶l±skie  72 : 94
16-21, 19-30, 16-30, 21-13


Malopolskie: Stopka 2 , Palonek 19, Kosiñski 0, Le¶niak 0, Frankiewicz 0, Zawi¶lan 15, Stêpak 10, Kajor 10, Schenk 0, Mamcarczyk 6, Batko 6, Klimczyk 5,

Dolno¶l±skie: Ko¶ciuk 7, Stach 0, Madziarz 3, Puzio 10, Kuta 9, Zuber 11, Kubiak 12, Grzeliñski 11, G³uchowicz 15, Kutwiñski 2, Wojtczak 10, Zakrzewski 4

Podkarpackie - ¦l±skie  83 : 119
21-30, 13-36, 35-22,14-31


Podkarpackie:
Bana¶ 7, Szczytyñski 6, Kaczmarski 34, Pokorski 0, Ku³aga 0, Gumiñski 17, Borówka 12, Paw³owski 3, Siembida 4,Diallo , Szwajka

¦l±skie:
Wójcik 10, Zawadzki 8, Ko³cz 24, Stanferd 19, Kinczewski 0, Patoka 12, Miga³a 13, Marcinków 8, Pilch 13, Grzybek 0, K³ósko 10, ¯muda 2

Dolno¶l±skie - ¦l±skie  91 : 82
26-12, 28-22, 24-26, 13-22

Dolno¶l±skie: Ko¶ciuk 0, Stach -, Madziarz -, Puzio 14, Kuta 12, Zuber 14, Kubiak 8, Grzeliñski 18, G³uchowicz 12, Kutwiñski 13, Wojtczak 0, Zakrzewski 0
¦l±sk: Wójcik 13, Zawadzki 2, Ko³cz 8, Stanferd 14, Kinczewski 8, Patoka 5, Miga³a 16, Marcinków 0, Pilch 10, Grzybek 0, K³ósko 5, ¯muda 1

Ma³opolskie - Podkarpackie 96 : 87
17-16, 29-23, 29-27, 21-21

Malopolskie: Stopka 19 , Palonek 0, Kosiñski 0, Le¶niak 0, Frankiewicz 8, Zawi¶lan 17, Stêpak 14, Kajor 0, Schenk 8, Mamcarczyk 15, Batko 13, Klimczyk 0,

Podkarpackie: Bana¶ 6, Szczytyñski 2, Kaczmarski 13, Pokorski 0, Ku³aga 15, Gumiñski 20, Borówka 19, Paw³owski 4, Siembida 2, Diallo 3, Szwajka 3

PODSUMOWANIE

Tabela Dziewczyn

  DRUZYNAPKT ZW PO KOSZ-ZD KOSZ-ST BILANS 
 1 Dolno¶l±skie 3 6  3  0  237 176   61
 2 ¦l±skie 3 5 2 1 213 200   13
 3 Podkarpackie 3 4 1 2 176 209 -33
 4 Ma³opolskie 3 3 0 3 179 231 -52


Tabela Ch³opców

  DRUZYNAPKT ZW PO KOSZ-ZD KOSZ-ST BILANS 
 1 Dolno¶l±skie 3 6 3 0  277  225  52
 2 ¦l±skie 3 5 2 1  307  253  54
 3 Ma³opolskie 3 4 0 4  247  287 -40
 4 Podkarpackie 3 3 0 3  241  317 -76


Najlepsze zawodniczki w poszczególnych dru¿ynach

Justyna Ho³tyn - Dolno¶l±skie
Aleksandra Wolañska - ¦l±skie
Joanna Kuziora - Podkarpackie
Sandra Frankowska - Ma³opolskie


Najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach

Jan Grzeliñski  -    Dolno¶l±skie
Stanferd Sanny   -   ¦l±skie
Leszek Kaczmarski - Podkarpackie
Konrat Mamczarczyk - Ma³opolskie


Klasyfikacja 10 Najlepszych strzelców i strzelczyñ

  -    Dolno¶l±skie   -   ¦l±skie
 CH£OPCY KADRA PUNKTY X DZIEWCZYNYKADRA PUNKTY 
  1 Kaczmarski Leszekpodparpackie 3 73 X  Ho³tyn Justynadolno¶l±skie 3  94
  2 Sanny Stanferd¶l±skie 3 56 X ¦wi±towska Pauladolno¶l±skie  3 84
  3 Gumiñski Cezarypodkarpackie 3 52 X Wolañska Ola¶l±skie 3 82
  4 Borówka Micha³podkarpackie 3 48 X Czenczek Karolinapodkarpackie 3 54
  5 Miga³a Mateusz¶l±skie 3 45 X Wiewiórka Kamila¶l±skie  3 48
  6 Ko³cz Kosma¶l±skie  3 42 X Kuziora Joannapokarpackie 2 33 
  7 Stêpak Piotrma³opolskie 3 42 X Frankowska Sandrama³opolskie 3 34
  8 Kubiak Wojciechdolno¶l±skie 3 41 X Fimiarz Paulinapodkarpackie 3 30
  9 Polonek Adrianma³opolskie 3 39 X Zaucha Nataliama³opolskie 3 30
 10 Grzeliñski Jandol¶l±skie 3 38 X Szubrowska Patrycja¶l±skie 3 17


ZWYCIÊSCY PUCHARU TATR - ch³opcy lata 2004-2008

 Nowy Targ            I - miejsce      II - miejsce      III- miejsce      IV - miejsce 
     XXXI 
 Puchar Tatr

  Rocznik 
    1994

    Listopad
       2008
 
województwo; Dolno¶l±skie
trener Robert Ko¶ciuk
MVP Jan Grzeliñski
 
województwo: ¦l±skie
trener: Janusz Ko³cz
MVP: Stanferd Sanny
 

województwo: Ma³opolskie
trener: Rafa³ Knap
MVP: Konrat Mamcarczyk
 
województwo: Podkarpackie
trener: Damian Skiba
MVP: Leszek Kaczmarski
1 strzelec

Leszek Kaczmarski
( Podkarpackie )
    Puchar
      Gorce

  Rocznik 
    1993

   Marzec        
     2008
 
 województwo-Dolno¶l±skie
 trener:Sebastian Potoczny
 MVP: Krzysztof Peszko

 województwo-Podkarpackie
 trener: Jerzy Szambelan
 MVP:
  
województwo: Ma³opolskie
 trener:Jaros³aw Masio
 MVP: Damian Krok
 
 województwo:¦l±skie
 trener: Marcin Lichtañski
 MVP: Benlazereg Djamel
 INFORMACJE

1 strzelec

Bnlazereg Djamel
¦l±skie
     XXX  

 Rocznik 
  1993

 Pa¼dziernik
        2007
 
 województwo:¦l±skie
 trener: Marcin Lichtañski 
 MVP: Djamel Benlazereg

województwo: Ma³opolskie
trener: Jaros³aw Masio
MVP: Wojciech Mokrzycki

województwo: Podkarpackie
trener: Jerzy Szambelan
MVP: Mateusz £abuda 

województwo: Pomorskie
trener: Micha³ Mróz
MVP: Robert Kolka
INFORMACJE 

  1 strzelec

Bnlazereg Djamel
¦l±skie
    XXIX

  Rocznik 
    1992

   Listopad
      2007
 
województwo ¦l±skie
trener: Tomasz Niedbalski
MVP: Dawid Sakowicz
  
województwo:.Ma³opolskie
trener: Wojtek Porêbski
MVP:
 
województwo: Podkarpackie
trener: Jerzy Szambelan
MVP: Mateusz £abuda
 
województwo: ¦wiêtokrzyskie 
trener:
MVP: Jakub Lewandowski
 INFORMACJE

1 strzelec
Jakub
Lewandowski
¶wiêtokrzyskie
  Rocznik 
    1991
   rok  2006
 województwo: ¦l±skie
 trener: Rafa³ Czyszpak
 MVP:
województwo: Podkarpackie 
trener: 
MVP:
 województwo:Ma³opolskie
 trener: 
 MVP:
 województwo:Mazowieckie
 trener: 
 MVP:
 INFORMACJE
      


ZWYCIÊSCY PUCHARU TATR - dziewczyny


    I - miejsce     II - miejsce   III - miejsce     IV- miejsce 
    XXXI 

 Rocznik 
   1994

  Listopad
      2008
 
 
województwo: Dolno¶l±skie
trener: Andrzej Wicki
MVP: Justyna Ho³tyn
 
województwo: ¦l±skie
trener: Rados³aw Kuciñski
MVP: Ola Wolañska
 
województwo: Podkarpackie
trener: K. Herbaciñski
MVP: Joanna Kuziora
 
województwo: Ma³opolskie
trener: Miros³aw Æwikiel
MVP: Sandra Frankowska
 1 szczelczyni
Justyna Ho³tyn 
( Dolno¶l±skie )
     

  Rocznik 
    1993

   Marzec        
     2008
 
województwo: Dolno¶l±skie
trener:
MVP:
 
województwo:Ma³opolskie
trener:  
MVP: Agata Ga³uszka
 
województwo: ¦l±skie
 trener:
 MVP: Joanna £abuz
  
województwosmileyodkarpackie
 trener:
 MVP:
 INFORMACJE 
    XXX  

 Rocznik 
  1993

 Pa¼dziernik
        2007
 
 województwo-Pomorskie
 trener: 
 MVP: Patrycja Bolda
 
województwo:Ma³opolskie
trener:  
MVP: Agata Ga³uszka
 
województwo: ¦l±skie
 trener:
 MVP: Joanna £abuz
 
województwosmileyodkarpackie
 trener:
 MVP:
 INFORMACJE

1 szczelczyni
Bo³da Patrycja
 ( Pomorze )
    XXIX

  Rocznik 
    1992

   Listopad
      2007
 

województwo-¦l±skie
trener- Rafa³ Czyszpak 
 MVP-Kinga Bandyk
 
województwo-Podkarpackie
 trener:
 MVP:
 
województwo-Ma³opolskie
 trener:  
 MVP:
 
województwo-¦wiêtokrzyskie
trener:  
MVP:
 INFORMACJE 
zibi dnia listopad 05 2008 11:38:02 · 0 Komentarzy · 9030 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
Znicz Olimpijski we Wroc³awskiej Orbicie
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985