Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Fina³ Zambrów - Klasyfikacja koñcowa sk³ady punkty wszytkich zawodników
OOM 2011 Zambrów FINA£Y XVII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY M£ODZIE¯Y W SPORTACH HALOWYCH – PODLASKIE 2011 KOSZYKÓWKA – CH£OPCY

WIELKOPOLSKA ¦WIÊTUJE
- Drugi raz z rzêdu Kadra Województwa Wielkopolskiego
zdoby³a z³oto OOM
Kamil Zywert (foto) MVP oraz król strzelców (80 pkt) rok temu na OOM Kamil by³ w ALL-STARS SKM Gratuluje
KOÑCOWA KLASYFIKACJA

SK£AD......PUNKTY .........................................MVP - DRUZYNY
I WIELKOPOLSKA

6 ZYWERT MAREK 3 7 4 14 14 42
7 ZYWERT KAMIL 14 12 9 19 26 80
9 PIETRZAK PIOTR 6 15 4 6 5 36
10 PONITKA MARCEL 11 14 8 10 10 53 >>>>>
11 SIEROÑ IGOR 9 0 0 3 0 12
12 SERBAKOWSKI MIKO£AJ 22 7 9 21 2 61
13 FR¡CKOWIAK WOJCIECH 0 0 0 0 0 0
14 SULINOWSKI PAWE£ 4 8 0 2 6 20
15 TKACZYK DANIEL 3 2 2 2 3 12
17 KLIMCZOK MACIEJ 2 2 0 1 2 7
18 MAJCHRZAK WOJCIECH 6 2 13 4 1 26
19 PRUEFER FILIP 11 18 21 2 0 52

TRENER
WILKOSZ KRZYSZTOF

II TR. MIROS£AW GÓRNIAK
II
MAZOWIECKIE

4 WALCZAK MAKSYM 6 2 9 5 7 29
5 RADOMSKI SEWERYN 0 0 2 0 0 2
6 KOTT KAROL 5 4 2 5 15 31
7 KUREK ADAM 0 0 0 0 0 0
8 PUCHALSKI KRZYSZTOF 10 2 8 2 8 30
9 JAROSZ KAMIL 6 12 10 14 10 52
10 WADOWSKI IGOR (KPT.) 11 23 12 21 8 75 >
11 WIELUÑSKI MARCIN 3 0 7 0 2 12
12 ZATORSKI ROBERT 3 1 1 2 3 10
13 MALINOWSKI OSKAR 6 8 10 2 2 28
14 KULKA GRZEGORZ 16 14 15 11 6 62
15 PADO DANIEL 0 0 6 0 3 9

TRENER
FODER TOMASZ
II TR. TOMASZEWSKI MICHA£
III DOLNO¦L¡SKIE

4 GIBKI TOMASZ 2 2 4 3 3 14
5 RODAK BART£OMIEJ 6 12 1 5 5 29
6 DUDEK IGOR 2 8 4 6 0 20
7 GÓRECKI KAMIL 0 4 2 0 0 6
8 CYGAL WOJCIECH 10 2 4 6 3 25 >>>>>>>>
9 KO£KOWSKI DAWID 12 11 0 8 5 36
10 WASIUTA ADRIAN 4 8 8 6 8 34
11 TURCZA MATEUSZ 0 0 5 0 5 10
12 MUSKA£A MACIEJ 12 15 7 4 6 44
13 KOLANKOWSKI DANIEL 2 5 8 1 0 16
14 KURA¦ ADAM 8 9 3 2 0 22
15 SKOREK MARCIN 13 12 4 11 17 57

TRENER POTOCZNY SEBASTIAN
II TR. TOMASIK DARIUSZ
IV MA£OPOLSKA

4 ¯ACZEK JAKUB 6 6 5 9 7 33
5 WÊGRZYN JAN 2 0 2 0 0 4
6 SOWIÑSKI ARKADIUSZ 2 0 4 4 8 18
7 D¡BEK SEBASTIAN 8 0 0 12 3 23
8 KULASIAK ADAM 7 14 4 0 0 25
9 W£ODARCZYK ARTUR 17 24 19 8 10 78 >>>
10 STANKIEWICZ DAWID 0 0 2 0 2 4
11 KOLBER KAMIL 11 14 19 19 9 72
12 KOWALKOWSKI PATRYK 0 0 0 0 0 0
13 KRYCZYK PAWE£ 1 0 0 0 2 3
15 ZIMA MATEUSZ 6 19 1 4 3 33
16 BOGUSZ PIOTR 0 0 0 4 6 10

TRENER PIECUCH PIOTR
II TR. CHWOJKA JERZY
V KUJAWSKO - POMORSKIE

4 KUTTA KAROL 3 1 4 2 10
5 RZADKOWALSKI MACIEJ 9 11 2 0 22
6 FANSLAU DAMIAN 4 8 15 12 39
7 WENDERSKI KACPER 3 3 3 0 9
8 WO¬NIAK KACPER 3 4 7 8 22
9 KIJEWSKI MICHA£ 3 6 2 0 11
10 WRONKOWSKI KACPER 6 2 8 4 20
11 JANKOWSKI BARTOSZ 13 16 20 7 56 >>>>
12 WARSZAWSKI ADRIAN 7 0 0 13 20
13 KACZMAREK PATRYK 5 9 14 14 42
14 KUBERSKI MATEUSZ 0 0 3 5 8
15 FATZ MATEUSZ 3 0 4 12 19

TRENER ¯YWICZKA MACIEJ
II TR. £ABU¦ MACIEJ
VI POMORSKIE

4 IDZIAK ADAM 2 0 5 0 7
5 KOROWAJCZYK MATEUSZ 3 7 10 0 20
6 FUKS PRZEMYS£AW 2 0 10 2 14
7 JAKUBIAK WOJCIECH 6 4 10 2 22
8 WESO£OWSKI MAREK 5 4 4 9 22
9 CHAMERKA KRYSTIAN 0 0 2 0 2
10 PODGÓRSKI ARTUR 0 0 4 2 6
11 SZYMAÑSKI JÊDRZEJ 9 14 13 2 38 >>>>>>
12 KREFFT PAWE£ (kpt.) 13 23 9 17 62
13 ZAWALICH CEZARY 3 2 14 11 30
15 CZERNIAWSKI PAWE£ 3 9 10 7 29
16 NOWACZEK JAKUB 5 0 0 0 5
14 FLONT TOMASZ 0 2 4 2 8
17 ¯UK SZYMON 0 0 0 0 0

TRENER
MUCHA MACIEJ
II TR. ZIMNICKI MACIEJ
VII ¦L¡SKIE

4 OSZCZEPALIÑSKI RAFA£ 5 10 4 0 19
5 WIECZOREK PATRYK 4 18 12 0 34 >>>>>
6 MALEC MICHA£ 0 0 1 4 5
7 KUBOSZEK MICHA£ 13 4 2 14 33
8 S£ADEK B£A¯EJ 2 2 0 0 4
9 G£ADYSZ GRZEGORZ 0 8 0 3 11
10 KOSTECKI JAKUB 6 8 11 6 31
11 SANNY OSKAR (KPT.) 0 6 7 6 19
12 BARTOSIK MAKSYMILIAN 6 4 6 5 21
13 MÓL MAREK 2 0 2 2 6
14 PISZCZEK MACIEJ
16 9 22 19 66
15 GORZAWSKI £UKASZ 0 4 11 14 29

TRENER ADAMCZYK GRZEGORZ
II TR. KLOZIÑSKI MARCIN
VIII PODKARPACKIE

4 ZIARNIK RAFA£ 2 0 2 2 6
5 NYCZ BART£OMIEJ 0 3 3 4 10
6 BUREK MATEUSZ 5 7 11 6 29
7 WIDZ DANIEL 1 7 7 0 15
8 PIETRAS MACIEJ 7 0 2 10 19
9 PAWLUS TOMASZ 8 3 7 0 18
10 POMARENKO FILIP 0 0 0 2 2
11 JEZIORSKI OLAF 7 4 4 4 19
12 ¯URAWICZ MATEUSZ 9 7 6 11 33
13 SZYMAÑSKI SZYMON 8 11 6 12 37
14 ZAGU£A DAWID 9 12 9 6 36 >>>>>>>>>
15 CISEK DANIEL 4 0 1 0 5

RENER SKIBA DAMIAN

MEDALI¦CI XVII OOM PODLASIE 2011 rocznik 1996 / 1997 I -WIELKOPOLSKIE, II - MAZOWIECKIE, III - DOLNO¦LASKIEKADRA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROCZNIK 1996 / 1997 MISTRZEM XVII OOM PODLASIE 2011
Kamil Zywert,Marek Zywert, Marcel Ponitka,Maciej Klimczok, Igor Sieroñ, Miko³aj Serbakowski, Wojciech Fr±ckowiak, Pawe³ Sulinowski, Daniel Tkaczyk, Micha³ Marek, Wojciech Majchrzak, Filip Pruefer

MIEJSCA KADR W POPRZEDNICH LATACH 2008 /2011

2008 rocz.1993 2009 rocz.1994 2010 rocz.1995 2011 rocz.1996
1MAZOWIECKIEVIIIIIIIII
2POMORSKIE---IIVVI
3KUJAWSKO-POMORSKIE IIIVIIIIV
4DOLNOSL¡SKIEIIIIVIII
5¦L¡SKIEVIV----VII
6PODKARPACKIEIIVIVIIVIII
7WIELKOPOLSKIEVIVII
8MA£OPOLSKIEIVVIIIVIIIIV
9LUBUSKIEVIII----VI---
10ZACHODNIOPOMORSKIE
11OPOLSKIE
12PODLASKIE
13WARMIÑSKO-MAZURSKIE
14¦WIÊTOKRZYSKIE
15£ÓDZKIE
16LUBELSKIE

Organizatorwi OOM sk³adam serdeczne podziekowanie za zaproszenie.Koordynatorowi kadry Dolnego ¦l±ska za transport do Zambrowa a Prezesowi REGIS Wieliczka za transport do Krakowa.Wam wszytkim za wspania³± atmosfere podczas OOM.Trenereom za wsparcie SKM

Istnieje mo¿liwo¶æ zamówienia i zakupu filmów w jako¶ci HD ze wszystkich meczy koszykówki odbywaj±cych siê w Zambrowie w dniach 29.04.-03.05.2011 r.
Zamówienia proszê kierowaæ na moj± pocztê:
miroslawcieplinski@gmail.com
lub telefonicznie: 602517578
Wystawiamy faktury VAT.
Z powa¿aniem M.Ciepliñski

FOTO-ZIBI a tak¿e Bartosz D±browski
zibi dnia padziernik 06 2011 00:33:11 · 0 Komentarzy · 9837 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
puchary medale
puchary medale
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985