Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Camp Cetralny PZKosz rocz.1996 Zielona Góra 13-24.VII.2011
Campy Trener Kadry Polski rocznika 1996 i m³odsi Arkadiusz Mi³oszewski odwiedzi³ wszystkie cztery Campy Wojewódzkie w których uczestniczy³o prawie 100 zawodników. Spo¶ród kadrowiczów wojewódzkich wybra³ tzw. ,,szerok± kadrê Polski (32 zawodników).Dzi¶ w Zielonej Górze rozpocz±³ siê Camp Centralny.

Najwiêcej zawodników jest z województwa Dolno¶l±skiego (6) a z klubów po 3 WKK Wroc³aw, TKM W³oc³awek i POLONIA Warszawa
Jedynym i najm³odszym zawodnikiem Campu centralnego jest 14 letni Marcel Ponitka. Na Campie nie ma Kamila Zywerta i Filipa Preufera, zawodnicy przygotowuj± siê z Kadr± Polski U-16 do ME w Czechach. Aktualnie s± na Turnieju w Portugalii. Nie wiemy dlaczego na Campie centralnym zabrak³o Igora Wadowskiego który tak¿e by³ sprawdzany w kadrze Polski rocznika 1995

KOLANKOWSKI DANIEL - WKK WROC£AW
CYGAL WOJCIECH - WKK WROC£AW
RODAK BART£OMIEJ - WKK WROC£AW
NIZIO£ JAKUB - ¦L¡SK WROC£AW
SKOREK MARCIN - ¦L¡SK WROC£AW
MUSKA£A MACIEJ - TURÓW ZGORZELEC
PRZYBYLSKI FILIP - ZASTAL ZIELONA GÓRA
DER JAKUB - ZASTAL ZIELONA GÓRA
PISZCZEK MARCIN - GTK GLIWICE

JANKOWSKI BARTOSZ - TKM W£OC£AWEK
WRONKOWSKI KACPER - TKM W£OC£AWEK
WARSZAWSKI ADRIAN - TKM W£OC£AWEK
FATZ MATEUSZ - ASTORIA BYDGOSZCZ
FANSLAU MATEUSZ - NOVUM BYDGOSZCZ
ZYWERT MAREK - KORMORAN SIERAKÓW
SERBAKOWSKI MIKO£AJ - KASPROWICZANKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
PONITKA MARCEL - KASPROWICZANKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI rocznik - 1997
MAJCHRZAK WOJCIECH - OBRA KO¦CIAN
KADEJ ADAM - ¯AK KOSZALIN
£UCKA PIOTR - £KS £ÓD¬

W£ODARCZYK ARTUR - WIS£A KRAKÓW
¯ACZEK JAKUB - WIS£A KRAKÓW
KOLBER KAMIL - REGIS WIELICZKA
ZAGU£A DAWID - STAL STALOWA WOLA

JAKUBIAK WOJCIECH - CZARNI S£UPSK
KREFT PAWE£ - GTK GDYNIA
PUCHALSKI KRZYSZTOF - MKS MOS PRUSZKÓW
WIELUÑSKI MARCIN - POLONIA WARSZAWA
MALINOWSKI OSKAR - POLONIA WARSZAWA
KULKA GRZEGORZ - POLONIA WARSZAWA
BOJANOWSKI MACIEJ - ¯UBRY BIA£YSTOK
STAWIAK MATEUSZ - TRUSO ELBL¡G

Strefa I - BYDGOSZCZ: ³ódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie. 30.06-08.07

Bartosz Jankowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSK-POM
A.Warszawski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
K. Wronkowski
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO-POM.
Damian Fanslau
NOVUM Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
M.Ponitka 1997
Ostrów Wlkp.
WIELKOPOLSKIE
Marek Zywert
Sieraków
WIELKOPOLSKIE
  ....................
M. Serbakowski
Ostrów Wlkp.
WIELKIOPOLSKIE
W. Majchrzak
OBRA Ko¶cian
WIELKOPOLSKIE
Mateusz Fatz
ASTORIA Bydgoszcz
KUJAWSKO-POM.
Piotr £ucka
£KS £ód¼
£ÓDZKIE
Adam Kadej
¯AK Koszalin
ZACH-POM

Strefa IISZCZYTNO: mazowieckie, podlaskie, pomorskie i warmiñsko-mazurskie. W zmienionym terminie od 27.06 do 05.07.2011.

M. Wieluñski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
Grzegorz Kulka
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
O. Malinowski
POLONIA W-wa
MAZOWIECKIE
K. Puchalski
MKS Pruszków
MAZOWIECKIE
Pawel Kreft
GTK Gdynia
POMORSKIE
W. Jakubiak
CZARNI S³upsk
POMORSKIE
Maciej Bojanowski
¯UBRY Bia³ystok
PODLASKIE
Mateusz Stanek
TRUSO Elbl±g
PODLASKIE

Strefa III - LUBAÑ : lubelskie, ma³opolskie, podkarpackie i ¶wiêtokrzyskie.30.06-08.07

Artur W³odarczyk
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Kamil Kolber
REGIS Wieliczka
MA£OPOLSKIE
Jakub ¯aczek
WIS£A Kraków
MA£OPOLSKIE
Dawid Zagu³a
STAL Stalowa W.
PODKARPACKIE

Strefa IV - ZIELONA GÓRA: dolno¶l±skie, lubuskie, opolskie i ¶l±skie.30.06-08.07


Marcin Skorek
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Nizio³
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦LASKIE
Maciej Muska³a
TURÓW Zgorzelec
DOLNO¦L¡SKIE
Wojciech Cygal
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
D. Kolanowski
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
Jakub Der
ZASTAL Z.G.
LUBUSKIE
Filip Przybylski
ZASTAL Z. G.
LUBUSKIE
Maciej Piszczek
GTK Gliwice
¦L¡SKIE
Bartek Rodak
WKK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE


zibi dnia padziernik 06 2011 00:49:05 · 0 Komentarzy · 3733 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Województwo Ma³opolskie
Województwo Ma³opolskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1997
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985