Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej Kadr Wojewódzkich region PO£UDNIE Nowy Targ 11-13.XI.2011
Turnieje rocz.1997Turniej Kadr Wojewódzkich (1997 i 1998) o „Puchar Tatr”

W dniach 11-13 listopada 2011 r. osiem reprezentacji województw rywalizowa³o w XXXIII edycji Turnieju o Puchar Tatr w koszykówce ch³opców. W Nowym Targu w finale reprezentacjê ¦l±skiego pokona³a reprezentacje województwa Dolno¶l±skiego 61:54! GRATULUJEMY!

KOMUNIKAT KOÑCOWY TURNIEJU KOSZYKÓWKI  KADR WOJEWÓDZKICH CH£OPCÓW REGIONU PO£UDNIE o „PUCHAR TATR” Nowy Targ 11 – 13.11.2011 r.

Turniej rozgrywany wg zasady: wygrywaj±cy w górê, przegrywaj±cy w dó³ klasyfikacji koñcowej.Drabinka turniejowa zosta³a opracowana wg si³y województw na podstawie wyników MP U14 (rocznik 1997).

WYNIKI SPOTKAÑ

¦l±skie ¦wiêtokrzyskie 128 : 44 (30:12, 42:6, 20:13, 36:13)
Ma³opolskie Lubelskie   90 : 53 (31:14, 18:14, 26:10, 15:15)
Podkarpackie £ódzkie   69 : 53 (22:7, 9:12, 23:18, 15:16)
Dolno¶l±skie Opolskie   86 : 83 (28:20, 15:23, 18:16, 14:16 D 11:8)

¦wiêtokrzyskie Lubelskie 54 : 92 (18:19, 10:28, 16:15, 8:30)
£ódzkie Opolskie 56 : 63 (12:19, 18:13, 11:18, 15:13)
¦l±skie Ma³opolskie 67 : 54 (10:10, 12:14, 20:14, 25:16)
Podkarpackie Dolno¶l±skie 70 : 74 (21:12, 13:22, 19:15, 17:25)

o miejsce – 7 ¦wiêtokrzyskie – £ódzkie 55 : 93 (18:13, 10:45, 14:18, 13:17)
o miejsce – 5 Lubelskie – Opolskie 91 : 83 (25:23, 13:13, 25:20, 11:18 D 6:6, D 11:3)
o miejsce – 3 Ma³opolskie – Podkarpackie 72 : 49 (12:12, 21:8, 15:12, 24:17)
o miejsce – 1 ¦l±skie – Dolno¶l±skie 61 : 54 (18:14, 8:16, 17:15, 18:9


Ostateczna kolejno¶æ                   ALL STARS TURNIEJU

1. ¦l±skie                               Wojciech £ojewski
2. Dolno¶l±skie                       Bart³omiej Szmidt
3. Ma³opolskie                        Jan Rerak
4. Podkarpackie                      Kacper Majka
5. Lubelskie                           Jakub Bielawski
6. Opolskie                            Mateusz Moczulski
7. £ódzkie                              Rafa³ Pietrzak
8. ¦wiêtokrzyskie                    Karol Majchrzak

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy turnieju

1. Mateusz Moczulski 3/86 opolskie
2. Oliwier Topolski  3/61 opolskie
3. Karol Majchrzak  3/58 ¶wiêtokrzyskie
4. Jan Stêpnicki  3/56 lubelskie
5. Kacper Majka  3/54 podklarpackie
6. Rafa³ Pietrzak  3/52 ³ódzkie
7. Sylwester £ubkowski   3/44  ¶l±skie
8. Bart³omiej Szmidt  3/43  dolnosl±skie
9. Janusz Jesiotr  3/42 ³ódzkie
10. Jakub Bielawski  3/41 lubelskie


Udzia³ w zawodach, zdobyte punkty:

miejsce 1 – ¦l±skie trener: Ryszard Litkowicz

1. Sylwester £ubkowski 3/44    7. £ukasz Jagie³a 3/16
2. Artur Grocki 3/39                8. Rafa³ Koczy 3/14
3. Daniel Choroba 3/33           9. Bartosz Klimek 3/13
4. Dawid Boryka 3/32             10.Pawe³ Klimek 3/5
5. Wojciech £ojewski 3/32       11.Mateusz Biñkowski 3/0
6. £ukasz Wojaczek 3/28


miejsce 2 – Dolno¶l±skie trener: Bartosz Tomasik

1. Bart³omiej Szmidt 3/43       7. Mateusz Szczypiñski 3/16
2. Maciej Krzymiñski 3/34       8. Robert Kurzyñski 3/15
3. Adam Wêckowski 3/34        9. £ukasz Ko³aczyñski 3/14
4. Dominik Rutkowski 3/19    10.Fabian Cetera 3/4
5. Konrad Kustosz 3/18         11.Krystian Litkowski 1/0
6. Marcin Szymanowski 3/17   12.Ivo Stachowiak 0/0


miejsce 3 – Ma³opolskie trenerzy: Jaros³aw Mosio, Andrzej Suda

1. Jakub Natkaniec 3/39        7. Marcin Rachelski 3/16
2. Jan Rerak 3/33                 8. Sebastian Bogusz 3/13
3. Krzysztof Kot 3/24             9. Maciej Gêbala 2/11
4. Jan Nowacki 3/21             10.Jakub Kuca 3/9
5. Jakub Ku³aga 3/21           11.Mateusz Gawlina 1/6
6. Hubert Derebas 3/19         12.Filip Sporysz 3/4


miejsce 4 – Podkarpackie trener: Krzysztof M³ot

1. Kacper Majka 3/54            7. Bart³omiej Reichert 3/8
2. Mateusz Osikowicz 3/28     8. Marcin Siwak 3/8
3. Bart³omiej Nycz 2/25          9. Piotr Wolski 3/5
4. Hubert Mazur 3/24           10.Adam Karpiñski 3/3
5. Szymon Czopor 3/17        11.Patryk Ho³ysz 3/1
6. Grzegorz Szmuc 3/15        12.Kamil Cie¶la 2/0


miejsce 5 – Lubelskie trenerzy: Krzysztof Fit, Wojciech Paszek

1. Jan Stêpnicki 3/56
             7. Arkadiusz Poniatowski 3/13
2. Jakub Bielawski 3/41          8. Mateusz Kandybowicz 3/12
3. Bogumi³ Duda 3/28            9. Maciej Taborski 3/10
4. Adam Rejek 3/25             10.Adam G³êbocki 3/5
5. Pawe³ Chmiel 3/22            11.Wojciech Janiec 3/3
6. Jakub Klonowski 3/19        12. Micha³ Kulikowski 3/2


miejsce 6 – Opolskie trener: Marcin £akis

1. Mateusz Moczulski 3/86        7. B³a¿ej Mirek 3/6
2. Oliwier Topolski 3/61            8. Jakub Czyszczonik 3/5
3. Micha³ Krawiec 3/33              9. Krzysztof Strza³kowski 3/3
4. Filip Ziemianek 3/14           10.Dawid Braszka 3/0
5. Oskar Augustynowicz 3/11    11.Dawid B³aszkiewicz 2/0
6. Mateusz Wójcik 3/10


miejsce 7 – £ódzkie trenerzy: Robert Zaj±c, Arkadiusz Gralewski

1. Rafa³ Pietrzak 3/52               7. Piotr Pawluk 3/12
2. Janusz Jesiotr 3/42               8. Pawe³ Fiuczek 3/11
3. Micha³ Kamiñski 3/17            9. Maciej Wiliñski 3/9
4. Artur Kucharski 3/15            10.Mateusz Witczak 3/9
5. Bartosz Rochmañski 3/13     11.Kacper K³os 3/6
6. Micha³ Zdunkiewicz 3/12       12.Mateusz Krzewicki 3/4

miejsce 8 – ¦wiêtokrzyskie trener:Miko³aj Wo¼niak

1. Karol Majchrzak 3/58            7. Dawid Zapart 3/6
2. Aleksander £asiñski 3/26       8. Norbert ¦nioch 3/4
3. Micha³ Mazur 3/16                 9. Adrian Janicki 3/4
4. Maciej Bia³ek 3/11               10. Arkadiusz Krzysztofik 3/4
5. Rafa³ Obiedziñski 3/10         11.Maciej Fugiñski 3/3
6. Tomasz Blicharz 3/9             12.Maciej Polak 2/0


FOTKI-GRUPOWE-KADR

FOTO-ORGANIZATOR
zibi dnia listopad 23 2011 01:03:04 · 0 Komentarzy · 2898 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Województwo £ódzkie
Województwo £ódzkie
Kadry Wojewódzkie rocz.1997
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985