Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Najlepsi w Statystykach po Pó³fina³ach OOM Ma³opolsk± 2012
OOM 2012 Wieliczka Micha³ Kolenda, Mateusz Ponitka, Adam Kulasiak, Karol Majchrzak, Oskar Mleczko, Micha³ Kapa, Mateusz Moczulski i Jakub Bielawski to najlepsi zawodnicy w kategoriach statystyk ( eval, punkty, zbiorki, asysty, przechwyty, bloki ,,rzuty za trzy,,osobiste i Double-double. Szkoda ¿e ju¿ nie zobaczymy Micha³a Kolendy, Adama Kulasiak, Oskara Mleczko i Jakuba Bielawskiego ci utalentowani ch³opcy nie zakwalifikowali siê z swoimi kadrami do wielkiego fina³u OOM. Nic straconego sztab szkoleniowy kadry Polski powinien ich zobaczyæ podczas czterech campów miêdzywojewódzkich które odbêd± siê w lipcu zaraz po Finach w Wieliczce


 Najlepsi Eval

1 Micha³ Kolenda -
Warmiñsko-Mazurskie 22.7 (rekord 41)
2 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 20
3 Jakub Czyszczonik - Opolskie 19.5
4 Wiktor Sewio³ - Pomorskie 19.3
5 Marcel Ponitka - Wielkopolskie 19
6 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 18.7
7 Piotr Kupczyk - Lubuskie 18.3
8 Mateusz Osikowicz - Podkarpackie 18
9 Mateusz Jankowski - Lubuskie 17.3
10 Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 16.7  Najlepsi Strzelcy

1 Micha³ Kolenda Warmiñsko-Mazurskie 78 (rekord 43 pkt)
Marcel Ponitka
Wielkopolskie 78
3 Mateusz Moczulski Opolskie 75
4 Micha³ Kapa Dolno¶l±skie 61
5 Mateusz Jankowski Lubuskie 51
6 Adam Kulasiak Ma³opolskie 50
7 Micha³ Kierlewicz Mazowieckie 46
8 Kacper Majka Podkarpackie 44
9 Wiktor Sewio³ Pomorskie 43
10 Piotr Kupczyk Lubuskie 42
Jan Rerak Ma³opolskie 42

 Najlepsi w ,,rzutach za trzy,,

1 Adam Kulasiak - Ma³opolskie 6
2 Bartosz Majewski - Warmiñsko-Mazurskie 5
3 Adrian Gemza - Pomorskie 4 (rekord 4)
4 Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 4
5 Jakub Natkaniec - Ma³opolskie 4
6 Marcel Ponitka - Wielkopolskie 4
7 Jan Rerak - Ma³opolskie 4


 Najlepsi w zbiórkach: obrona/atak

1 Karol Majchrzak - ¦wiêtokrzyskie 40
2 Jakub Bielawski - Lubelskie 32
3 Jakub Czyszczonik - Opolskie 28
4 Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 27
Mateusz Osikowicz - Podkarpackie 27
Szymon Kiwilsza - Zachodniopomorskie 27 (rekord 17)
7 Mateusz Jankowski - Lubuskie 26
8 Artur Grocki - ¦l±skie 24
9 Wiktor Sewio³ - Pomorskie - 24
10 Hubert Derebas - Ma³opolskie 22
Piotr Kupczyk - Lubuskie 22

 Najlepsi w asystach:

1 Oskar Mleczko - Zachodniopomorskie 13

2 Piotr ¦cibisz - Dolno¶l±skie 12
Jan Rerak - Ma³opolskie 12
4 Pawe³ Leszczyñski - Pomorskie 11 (rekord 7)
Adam Kulasiak - Ma³opolskie 11
Szymon Ry¿ek - Wielkopolskie 11
7 Patryk Stankowski - Wielkopolskie 10
Micha³ Kierlewicz - Mazowieckie 10
Szymon Walczak - Mazowieckie 10
Aleksander Nowotnik - Lubuskie 10

 Najlepsi w przechwytach

1 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 16
2 Krystian Huber - Warmiñsko-Mazurskie 15
3 Mateusz Moczulski - Opolskie 13
4 Szymon Walczak - Mazowieckie 12
5 Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 11
6 Krzysztof Kot - Ma³opolskie 10 (rekord 10)
Filip Ko³akowski - Mazowieckie 10
Wiktor Sewio³ - Pomorskie 10
9 Szymon Czopor - Podkarpackie 9 Najlepsi w blokach

1 Jakub Bielawski - Lubelskie 10 (rekord 5)

2 Krzysztof Urban - Zachodniopomorskie 8
3 Szymon Kiwilsza - Zachodniopomorskie 6
4 Rafa³ Pietrzak - £ódzkie 5
5 Mateusz Osikowicz - Podkarpackie 5


 Najlepsi w rzutach wolnych

1 Mateusz Moczulski - Opolskie 38 (rekord 19)
2 Mateusz Jankowski - Lubuskie 19
Wojciech £ojewski - ¦l±skie 19
4 Micha³ Kapa - Dolno¶l±skie 18
5 Karol Majchrzak - ¦wiêtokrzyskie 14
Micha³ Kolenda - Warmiñsko-Mazurskie 14
Dawid Boryka - ¦l±skie 14
Dominik Rutkowski - Dolno¶l±skie 14
 Double-double - w koszykówce zawodnik uzyska³ double-double je¶li dwa wyniki statystyczne (punkty, asysty, zbiórki, przechwyty, bloki) wyra¿one s± w postaci liczb dwucyfrowych.

Micha³ Kolenda - warminsko mazurskie 9 w dwóch meczach)
Kacper Bejnar - Zachodnio-Pomorskie
Szymon KiwilszaZachodnio - Pomorskie
Mateusz Osikowicz - Podkarpackie
Karol Majchrzak - ¦wiêtokrzyskie
Mateusz Jankowski - Lubuskie
Marcin Mocarski: ¦l±skie - Artur Grocki
Szuszkiewicz Kacper - warminsko mazurskie
zibi dnia czerwiec 27 2012 23:24:08 · 0 Komentarzy · 3736 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Podlaskie
Podlaskie
Kadry Dziewczyny rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985