Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Camp Cetralny rocznik 1997 Szczecinek 25.VII - 4 VIII. 2012
Campy
W tym roku Camp Cetralny zdominuj± zawodnicy Mazowsza (1/4 ca³ego Campu !)
Cztery Warszawskie kluby reprezentuje 10 zawodników: 5 Polonia, po 2 Ochota, Ursynów i 1 z UKS 11). Tak¿e piêciu zawodników z WKK Wroc³aw trenowaæ bêdzie w Szczecinku. Czterech zawodników z rocznika 1998 ( Rutkowski, Wysocki, Wyszomirski i Kamiñski) Tylko po jednym zawodniku z siedmiu kadr wojewódzkich: Kujawsko-Pomorskiego, Warmiñsko-Mazurskiego ¦l±skiego, Podkarpackiego, £ódzkiego, Opolskiego i ¦wiêtokrzyskiego. Brak na Campie Centralnym zawodników z Podlaskiego i Lubelskiego

Ni¿ej wymienieni zawodnicy zostaj± powo³ani na Camp Centralny, który odbêdzie
siê w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie). Zawodnicy powinni siê stawiæ w dniu 25 lipca 2012 r. do godziny 18.00 w Schronisku M³odzie¿owym przy ul. Ko¶ciuszki 47-48 w Szczecinku, posiadaj±c ze sob± wa¿ne

za¶wiadczenie lekarskie, uprawniaj±ce do trenowania koszykówki. Camp potrwa do 4
sierpnia 2012r.

Lista zawodników powo³anych na Camp Centralny 2012

Kierlewicz
Micha³
Polonia W-wa
Bender
Maciej
Polonia W-wa
Mijakowski
Jakub
Polonia W-wa
Ko³akowski
Filp
Polonia W-wa
Wiszomirski
Marcin
1998
Polonia W-wa
Walczak
Szymon
Ochota W-wa
Chru¶ciel
Jan
Ochota W-wa
Skalski
Jakub
GIM 92 W-wa
Strzelec
Mateusz
GIM 92 W-wa
Wysocki
Olaf 1998
Polonia

Kapa
Micha³
WKK Wroc³aw
Kobzar
Karol
WKK Wroc³aw
Lewko
Adrian
WKK Wroc³aw
¦cibisz
Piotr
WKK Wroc³aw
Rutkowski
Dominik 1998
WKK Wroc³aw
Weckowski
Adam
Turów Zgorzel

Libera
Jakub
Pyra Poznañ
Fr±ckowiak
Wojciech
Pyra Poznañ
Ry¿ek
Szymon
B Pleszew
Ponitka
Marcel
Ostrów Wlkp.
Stopierzyñski
Hubert
BT Opalenica

Sewio³
Wiktor
Trefl Sopot
Heleniak
Jakub
GTK Gdynia
Gr±dziel
Adam
GTK Gdynia
M³yñski
Jakub
Czarni S³upsk

Kulasiak
Adam
Wieliczka
Rerak
Jan
Wis³a Kraków
Gawlina
Mateusz
Wis³a Kraków

Janecki
Kacper
Zastal Z.G.
Jankowski
Mateusz
Zastal Z.G.
Kupczyk
Piotr
Gorzów Wlkp.

Kiwilsza
Szymon
¯ak Koszalin
Bejnar
Kacper
Spójnia S. Sz

      BRAK...FOTO
Moczulski
Mateusz
Smyk Prudnik
Opolskie
Usendiah
Bassej
MOSM Tych
¦l±skie
Majchrzak
Karol
MKK Kielce
¦wietokrzyskie
Majka
Kacper
Gimbasket
Podkarpackie
Micha³
Kolenda
Nenufar 2 E³k
Wa-Ma
Szczepanik
Damian
Inowroc³aw
Ku-Po
Kamiñski
Micha³ 1998
£KS £ód¼
£ódzkie

CAMP TWARDOGÓRA: 11 zawodników

CAMP LUBLIN: 5 zawodników

CAMP SZCZECINEK: 24 zawodników

Zawodnicy, którzy z ró¿nych przyczyn nie bêd± mogli stawiæ siê na CAMP proszeni s± o
wcze¶niejsz± informacjê do trenera Dawida Mazura tel. 660-414-700.


zibi dnia sierpie 27 2012 00:41:51 · 0 Komentarzy · 4173 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Województwo ¦laskie
Województwo ¦laskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1997
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985