Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Turniej Kadr Wojewódzkich REGION PO£UDNIE rocz.1998 Nowy TARG 9-11.XI.2012
Turnieje rocz.1998
 Turniej Kadr Wojewódzkich (1998 i 1999) REGION Po³udnie – PZKosz o „Puchar Tatr”

Kolejny wielki turniej koszykówki rozegrano w Nowym Targu. Hala Górców go¶ci³a najlepszych koszykarzy z roczników 1998 i 1999 w turnieju kadr wojewódzkich. G³ówne trofeum imprezy, Puchar Tatr dosta³ siê w rêce reprezentantów województwa dolno¶l±skiego.

Drugiego dnia turnieju w godzinach przedpo³udniowych odby³o siê szkolenie dla trenerów i zawodników. Wyk³adowcom szkolenia by³ trener reprezentacji polski dla rocznika 1998/99 Andrzej Kierlewicz

TURNIEJ W LICZBACH, CIEKAWOSTKI i NAJ.. NAJ

 95 ZAWODNIKÓW
14 TRENERÓW
11 SZOFERÓW
12 MECZY
12 SÊDZIÓW
12 ZAWODNIKÓW Z ROCZNIKA 1999
61 ,,trojek,, WPAD£O DO KOSZA najwiêcej wrzucili zawodnicy DOLNO¦L¡SKIEGO 19
5 ZAWODNIKÓW NIE ZDOBY£O PUNKTÓW
26 TO REKORD PUNKTOWY W JEDNYM MECZU - SEBASTIAN BO¯ENKO / MA£OPOLSKA
NAJM£ODZSZA KADRA - ¦WIÊTOKRZYSKIE
NAJSTARSZA KADRA - £ÓDZKIE i MA£OPOLSKIE
NAJWY¯SZY ZAWODNIK - SASIK MICHA£ DOLNOSL¡SKIE 201 CM
NAJNI¯SZY ZAWODNIK - SZCZE¦NIAK KAROL - ¦WIÊTOKRZYSKIE
MAJSTARSZY TRENER - STAWARZ JANUSZ / MA£OPOLSKIE
NAJM£ODSZY TRENER - SAWCZUK PAWE£ / LUBELSKIE
WILCZEK DOMINIK - Syn czterokrotnego MP z ¦l±skiem Wroc³aw, kadrowicz Polski
KAMIÑSKI MICHA£ - £ÓDZKIE -bra³ udzia³ w Campie Cetralnym z rocznikiem 1997
SZCZYPIÑSKI MATEUSZ - DOLNOSLASKIE zosta³ uznany przez dziewczyny ogl±dajace prawie wszytkie mecze najprzystojniejszym koszykarzem
RUTKOWSKI DOMINIK -DOLNOSL¡SKIE MVP U-14 z powodu kontuzji nie zagra³ w PT


WYNIKI

\MA£OPOLSKIE – LUBELSKIE 100:50 (18:17,28:11,27:10,27:12)
MA£OPOLSKIE: TRZCINSKI 5, PLAWECKI 14 (2x3), BOZENKO 19, IDEC 10, GOGOLA 8, BOGUSZ 13(1x3), PAJOR 9(1x3), CALKA 4, WOZNICZKA 2, MICHNO 7,PIOTROWSKI 2, MICZEK 7(1x3)
LUBELSKIE: NOWIK 12, KOWALCZUK 7, FILIPIUK 7 (1x3), BODENKO 2, SAMON 6, DRAG 2, BANBURA 2, WROBLEWSKI 2, BRES 3, BORKOWSKI 7

¦L¡SKIE - £ÓDZKIE 80 : 50 (20:10,21:14,25:12,14:14)
¦L¡SKIE : PISZCZATOWSKI 3,LEWINSKI 8, KONDYS 4, NIESPOR 2, ORTEL 8, FIEDUKIEWICZ 16 (1X3), WOJCIECHOWSKI 11 (1X3), PIWOWARCZYK 4, CHLAPEK 4, KONECZNY 10, MATUSZCZAK 5, BORTLICZEK 5
£ÓDZKIE : KAMINSKI 5, KLONOWSKI 8, KNOP 3, KOZLOWSKI 2, WO£OWSKI (1X3) 10, KOWALEWSKI 1, ZAJAC 5, SZUMILAS 2, NOWAKOWSKI 6, POZNANSKI 8

PODKARPACKIE - OPOLSKIE 118:34 (29-10, 31-2, 23-11, 35-11)
PODKARPACKIE: GRZEGORZAK 4, MALECKI 4, SZLESINSKI 21, CIESLA 19, PAWELEK 2, SKOCZYLAS 12, CHAMERA 2, MAJKA 19, WOZNIAK 1,PIETRONIEC 6, FORTUNA 6, DZIERZKOWSKI 22
OPOLSKIE: DENDEWICZ 6, POCHLOPIEN 2, LUKASZCZYKIEWICZ 13 (1X3), BARTMANOWICZ 2, BOCHENEK 5, KLUCZNIOK 4, PAJAK 2

DOLNO¦L¡SKIE - ¦WIÊTOKRZYSKIE 125 : 39 (33-8, 28-11, 30-10, 34-10)
DOLNO¦L¡SKIE: WRONOWSKI 12, SZCZYPIÑSKI 6 (2X3), KRZYCZMONIK 9, JENDRZEJEWSKI 10, MUSIA£ 8, SZNAJDER 20, OLEKSIÑSKI 11 (1X3), JOD£OWSKI 28, WILCZEK 13 (1X3), KUREK 2, SASIK 6
¦WIÊTOKRZYSKIE: POLAK M. 6, POLAK 8, MAZUR 11 (3X3), FUGIÑSKI 2, BLICHARZ 6, BURZAWA 3, BIA£EK 3 (1X3)


I PLAY-OFF 5-8: LUBELSKIE – OPOLSKIE 84:60 (25-10,16:17,27-17,16-16)
LUBELSKIE: NOWIK 8, KOWALCZUK 8, FILIPIUK 24, WERESKI 11 (1X3), BODENKO 8, SAMON 9, DRAG 2, BANBURA 2, WROBLEWSKI 5, BRES 4, BORKOWSKI 3
OPOLSKIE: DENDEWICZ 5 (1X3), POCHLOPIEN 5, BLASZKIEWICZ 7, LUKASZCZYKIEWICZ 22, (2X3) BARTMANOWICZ 4, BOCHENEK 4, KLUCZNIOK 9

II PLAY-OFF 5-8: £ÓDZKIE – ¦WIÊTOKRZYSKIE 119 : 40 (27-9, 34-10, 34-9, 24-12)
£ÓDZKIE : KAMINSKI 4, KLONOWSKI 19, DROZDZ 4, KNOP 8, KOZLOWSKI 9, WO£OWSKI 22 (3X3), KOWALEWSKI 15, ZAJAC 7, BADURA 4, SZUMILAS 8, NOWAKOWSKI 6, POZNANSKI 13 (1X3)
¦WIÊTOKRZYSKIE: SZCZʦCIAK 2, ¦NIOCH 8 (2X3), POLAK M. 7, JANICKI 3, MAZUR 9, BLICHARZ 4, BURZAWA 2, BIA£EK 5

I PÓ£FINA£: MA£OPOLSKIE – PODKARPACKIE 68 : 70 (15-14, 24-19, 21-22, 18-15)
MA£OPOLSKIE: BOZENKO 26 (3X3), IDEC 15 (2X3), GOGOLA 6, COPIK 5 (1X3), BOGUSZ 7, CALKA 2, WOZNICZKA 2, MICHNO 4, PIOTROWSKI 3, MICZEK 7
PODKARPACKIE: GRZEGORZAK 3 (1X3), SZLESINSKI 15, CIESLA 6, PAWELEK 1, SKOCZYLAS 14, MAJKA 13, WOZNIAK 5, PIETRONIEC 3, FORTUNA 2, DZIERZKOWSKI 8

II PÓ£FINA£: SLASKIE - DOLNOSLASKIE 70 : 74 ( 20-14, 12-26, 19-24, 19-10)
¦L¡SKIE : PISZCZATOWSKI 9, KONDYS 14, ORTEL 2, FIEDUKIEWICZ 2, WOJCIECHOWSKI 12 (1X3), PIWOWARCZYK 7, KONECZNY 8, MATUSZCZAK 8, BORTLICZEK 8
DOLNO¦L¡SKIE: WRONOWSKI 9 (3X3), KOBEL 9 (2X3), SZCZYPIÑSKI 19 (3X3), KRZYCZMONIK 3, JENDRZEJEWSKI 9, MUSIA£ 5, SZNAJDER 5, OLEKSIÑSKI 2, JOD£OWSKI 4, WILCZEK 7 (1X3), KUREK 2

MECZ O VII MIEJSCE: OPOLSKIE – ¦WIÊTOKRZYSKIE 61:54 (113-16,11-12,16-9,21-17)
OPOLSKIE: DENDEWICZ 9 (2x3), BLASZKIEWICZ 4, LUKASZCZYKIEWICZ 16(1x3), BARTMANOWICZ 12, BOCHENEK 9, KLUCZNIOK 8(2x3), PAJAK 2, CHARYLO 1
¦WIÊTOKRZYSKIE: ¦NIOCH 13(1x3), POLAK M. 4, POLAK 8, JANICKI 2, MAZUR 7(1x3), FUGIÑSKI 3, BLICHARZ 11(1x3), BIA£EK 3

MECZ O V MIEJSCE: LUBELSKIE – LODZKIE 53 : 86 (10-18, 15-17, 14-27, 14-24)
LUBELSKIE: NOWIK 9, KOWALCZUK 4, FILIPIUK 16, WERESKI 1, BODENKO 4, SAMON 6, WROBLEWSKI 3, BRES 6, BORKOWSKI 4
£ÓDZKIE : KAMINSKI 17, KLONOWSKI 10, DROZDZ 5, KNOP 2, KOZLOWSKI 8, KOWALEWSKI 4, ZAJAC 7, BADURA 7, SZUMILAS 8, NOWAKOWSKI 10, POZNANSKI 8

MECZ O III MIEJSCE: MALOPOLSKIE – SLASKIE 75 : 62 (16-14, 22-13, 20-19, 17-16)
MA£OPOLSKIE: TRZCINSKI 2, PLAWECKI 3, BOZENKO 26 (1X3), IDEC 10, GOGOLA 4, BOGUSZ 6, CALKA 14 (1X3), MICHNO 2,PIOTROWSKI 6
¦L¡SKIE : PISZCZATOWSKI 3, KONDYS 8, ORPEL 4, FIEDUKIEWICZ 15, WOJCIECHOWSKI 5, PIWOWARCZYK 1, CHLAPEK 4, KONECZNY 3, MATUSZCZAK 15, BORTLICZEK 4

FINA£: DOLNO¦L¡SKIE – PODKARPACKIE 57 : 68 (16-15, 13-17, 15-23, 13-13)
DOLNO¦L¡SKIE: WRONOWSKI 12 (1X3), KOBEL 3, SZCZYPIÑSKI 8 (1X3), KRZYCZMONIK 4, JENDRZEJEWSKI 9 (1X3), MUSIA£ 4, SZNAJDER 4, OLEKSIÑSKI 6, JOD£OWSKI 2, WILCZEK 8, KUREK 2, SASIK 3
PODKARPACKIE: GRZEGORZAK 3, MALECKI 6, SZLESINSKI 11, CIESLA 6, PAWELEK 2, SKOCZYLAS 8, MAJKA 8 (1X3), WOZNIAK 5 ,PIETRONIEC 4, FORTUNA 2, DZIERZKOWSKI 2

NAJLEPSI STZRELCY

 1.BOZENKO SEBASTIAN - KS NIWA OSWIECIM 71
2 £UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZZ – OPOLSKIE 51
3.FILIPIK KACPER - KADET BIA£A PODLASKA 47
4.SZLESINSKI ALEKSANDER – SIARKA TARNOBRZEG 47
5.MAJKA WIKTOR – GIMBASKET PRZEMY¦L 40
6.KLONOWSKI KAROL - £KS £ÓD¬ 37
7.IDEC KRYSTIAN - KS KORONA KRAKOW 35
8.JOD£OWSKI MICHA£ - SLASK WROC£AW 34
9.SKOCZYLAS EMILJAN – GIMBASKET PRZEMY¦L 34
10 FIEDUKIEWICZ KAMIL - JB KATOWICE 33
WNOROWSKI JAKUB - WKK WROC£AW 33
SZCZYPIÑSKI MATEUSZ - WKK WROC£AW 33
SZNAJDER MICHA£ - WKK WROC£AW 33

NAJLEPSI ,,ZA TRZY,,

 1 SZCZYPIÑSKI MATEUSZ - DOLNO¦LASKIE 7 X 3
£UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZ - OPOLSKIE 4X3
WO£OWSKI BART£OMIEJ - £ÓDZKIE 4X3
WRONKOWSKI JAKUB - DOLNOSLAKSIE 4X3
MAZUR MICHA£ - ¦WIETOKRZYSKIE 4X3
BO¯ENKO SEBASTIAN - MA£OPOLSKIE 4X3
£UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZ - OPOLSKIE 4X3

FOTO-ZIBI

SYLWETKI-ZAWODNIKÓW


FILMIKI-ZIBI


NR.....NAZWISKO...IMIÊ.....WZROST....KLUB....PUNKTY.......... MVP DRU¯YNY
1
DOLNO¦LASKIE :

6.WNOROWSKI JAKUB 177 - WKK WROC£AW 33
7.KOBEL JAKUB 167 - WKK WROC£AW 12
8.SZCZYPIÑSKI MATEUSZ 182 - WKK WROC£AW 33 >>>>
9.KRZYCZMONIK JAKUB 182 - ¦L¡SK WROC£AW 16
10.JÊDRZEJEWSKI MICHA£ 176 - WKK WROC£AW 28
12.MUSIA£ JAKUB 176 - ¦LASK WROC£AW 17
13.SZNAJDER MICHA£ 193- WKK WROC£AW 33
14.OLEKSIÑSKI DAWID 194 - WKK WROC£AW 19
15.JOD£OWSKI MICHA£ 191 - SLASK WROC£AW 34
16.WILCZEK DOMINIK (R.99) 185 ¦LASK WROC£AW 28
17.KUREK CEZARY 188 - WKK WROC£AW 6
18.SASIK MICHA£ 201 - ¦L¡SK WROC£AW 9

TRENER: KOLIS JACEK
2
PODKARPACKIE:

4.GRZEGORZAK KACPER 185 – GIMBASKET PRZEMY¦L 10
5.MALECKI KACPER 180 - SIARKA TARNOBRZEG 10
6.SZLESINSKI ALEKSANDER 176 – SIARKA TARNOBRZEG 47
7.CIESLA KAMIL 195 - GIMBASKET PRZEMY¦L 31
8.PAWELEK MATEUSZ (R.99) 179– SIARKA TARNOBRZEG 5
9.SKOCZYLAS EMILJAN 188 – GIMBASKET PRZEMY¦L 34
10.CHAMERA KACPER 190 – STAL STALOWA WOLA 2
11.MAJKA WIKTOR 180 – GIMBASKET PRZEMY¦L 40 >>>>>
12.WOZNIAK SZYMON 174 – SIARKA TARNOBRZEG 11
13.PIETRONIEC MATEUSZ 188 – STAL STALOWA WOLA 13
14.FORTUNA TOMASZ 191 – SIARKA TARNOBRZEG 10
15.DZIERZKOWSKI WOJTEK 172 – SIARKA TARNOBRZEG 32

TRENER: M£OT KRZYSZTOF asystent: JAKUBISZYN PIOTR
3
MA£OPOLSKA


4.TRZCINSKI MACIEJ 174 - KS KORONA KRAKOW 7
5.PLAWECKI MATEUSZ -186 KS KORONA KRAKOW 17
6.BOZENKO SEBASTIAN - KS NIWA OSWIECIM 71 >>>>
7.IDEC KRYSTIAN 193 - KS KORONA KRAKOW 35
8.GOGOLA KAMIL - ZKS UNIA TARNOW 18
9.COPIK OLIVER - NIVA O¦WIECIM 7
10.PAJOR MACIEJ - STS NOWY SACZ 9
11.CALKA FILIP - UKS REGIS WIELICZKA 20
12.WOZNICZKA PAWEL - KS KORONA KRAKOW 2
13.MICHNO BARTOSZ 193- KS KORONA KRAKOW 13
14.PIOTROWSKI JAKUB - ZKS UNIA TARNOW 11
15.MICZEK PAWEL - ZKS UNIA TARNOW 7
16.BOGUSZ SEBASTIAN – ZKS UNIA TARNOW 26

TRENER: STAWARZ JANUSZ asystent: SUDA ANDRZEJ
4
¦L¡SKIE

4.PISZCZATOWSKI PATRYK 180 - MKS D¡BROWA G. 15
5.LEWINSKI LUKASZ (R.99) 181 - MOS KATOWICE 8
6.KONDYS PIOTR 185 - MKKS RYBNIK 26
7.NIESPOR ADAM 197 - MKS D¡BROWA G. 2
8.ORPEL BLAZEJ 185 - MOS KATOWICE 14
9.FIEDUKIEWICZ KAMIL 181 - JB KATOWICE 33
10WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN 178 - JB KATOWICE 28 >>
11.PIWOWARCZYK LUKASZ 189 - MOSIR CIESZYN 12
12.CHLAPEK KRZYSZTOF 184 - MCKiS JAWORZNO 12
13.KONECZNY DANIEL 193 - MOS KATOWICE 21
14.MATUSZCZAK BARTOSZ 194 - POGON RUDA ¦L¡SKA 28
15.BORTLICZEK MATEUSZ 192 KPT.- MOSiR CIESZYN 17

TRENER:
JAROS£AW JAKUBIEC asysten: JACEK BORTLICZEK
5
£ÓDZKIE

4.KAMINSKI MICHAL 196 - £KS £ÓD¯ 26
5.KLONOWSKI KAROL 180 - £KS £ÓD¬ 37 >>>>>>>>>>
6.DROZDZ BARTLOMIEJ 173 £KS £ÓD¬ 9
7.KNOP JULIUSZ 181 - PKK 99 PABIANICE 13
9.WOLOWSKI BARTLOMIEJ 173 - £KS £ÓD¯ 32
10.KOWALEWSKI MICHAL 180 - STRAT £ÓD¬ 20
11.ZAJAC JAKUB 186 - 8 SKIERNIEWICE 19
12.BADURA EMIL 185 - £KS £ÓD¬ 11
13.SZUMILAS FILIP 190 - STRT £ÓD¬ 18
14.NOWAKOWSKI NORBERT 187 - START £ÓD¬ 22
15.POZNANSKI MACIEJ 183 kpt. - AZS WSGK KUTNO 29
16.KOZLOWSKI KONRAD 184 - £KS £ÓD¬ 19

TRENER: ROBERT ZAJ¡C asystent: ARKADIUSZ GRALEWSKI

6
LUBELSKIE

4.NIEZABITOWSKI OSKAR 180 - BIA£O CZARNI KRA¦NIK 0
5.NOWIK KONRAD (R.99) 173 - KADET BIA£A PODL. 29
6.KOWALCZUK KAMIL 190 - KADET BIA£A PODLASKA 19
7.FILIPIUK KACPER 170 - KADET BIA£A PODLASKA 47 >>>
8.WEREWSKI PATRYK 186 - BIA£O CZARNI KRA¦NIK 12
9.BODENKO FILIP 170 - NOVUM LUBLIN 14
10.SAMON MICHAL 190 - 5 START LUBLIN 21
11.DRAG PAWEL 175 - 5 START LUBLIN 4
12.BANBURA MICHAL 175 - KADET BIA£A PODLASKA 4
13.WROBLEWSKI TOMASZ 183 - KADET BIA£A PODL. 10
14.BRES JAN 197 - 5 START LUBLIN 13
15.BORKOWSKI PRZEMEK 181- KADET BIA£A PODLASKA 13

TRENER: PAWE£ SAWCZUK
7
OPOLSKIE

4.DENDEWICZ PIOTR 181 - SMYK PRUDNIK 20
5.POCHLOPIEÑ MACIEK 184 (R.99) – MKS OTMUCHÓW 7
6.BLASZKIEWICZ DAWID 180 – SMYK PRUDNIK 11
7.£UKASZCZYKIEWICZ MATEUSZZ 175 – SMYK PRUDNIK 51 >
8.BARTMANOWICZ RAFAL 181 – SMYK PRUDNIK 18
9.BOCHENEK ARKADIUSZ 187 – SMYK PRUDNIK 18
10.KLUCZNIOK JAKUB 175 – MOS OPOLE 21
11.PAJAK MATEUSZ 179 – MOS OPOLE 4
12.CHARY£O KAROL 185 – MOS OPOLE 5
15.SKIBA SERGIUSZ 190 – MOS OPOLE 0

TRENER: TRYTEK BARTOSZ
8
¦WIÊTOKRZYSKIE

4.SZCZESNIAK KAROL (R.99)159 - MKK MDK KIELCE 4
5.WOJCIK MIKOLAJ 175 -MKK MDK KIELCE 0
6.SNIOCH NORBERT (R.99) 165 - MKK MDK KIELCE 21
7.POLAK MACIEJ (R.99) 166 - MKK MDK KIELCE 10
8.POLAK KAMIL 177 (R.99) - MKK MDK KIELCE 23
9.JANICKI ADRIAN 181 (R.99) - MKK MDK KIELCE 5
10.MAZUR MICHAL186 - MKK MDK KIELCE 27 >>>>>>>
11.FUGINSKI MACIEJ 177 - MKK MDK KIELCE 5
12.WICHA PATRYK (R.99) 175 - MKK MDK KIELCE 0
13.BLICHARZ TOMASZ 185 - MKK MDK KIELCE 21
14.BURZAWA MICHAL (R.99) 178 - MKK MDK KIELCE 5
15.BIALEK MACIEJ 170 - MKK MDK KIELCE 14

TRENERKA:
AGNIESZKA MERWART - DUDZIK STANIS£AW
zibi dnia listopad 06 2012 20:09:04 · 0 Komentarzy · 7756 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Wielkopolskie.
Wielkopolskie.
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985