Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Fina³ OOM £ódzkie 2013 Kutno 1-5.VII.2013
OOM 2013 Kutno
 FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FOTO BEATA

FOTO MICHA£

FOTO-MICHA£-2

FILMIKI PODSUMOWANIE DNIA EKUSPORT

Grupa A

Wielkopolskie - ¦l±skie 60 : 48
Pomorskie - Podkarpackie 67 : 56
¦l±skie - Podkarpackie 40 : 64
Pomorskie - Wielkopolskie 47 : 74
Podkarpackie - Wielkopolskie 38 : 59
¦l±skie - Pomorskie 78 : 75

1 Wielkopolskie 6  / 193 - 133
2 Podkarpackie  4 / 158 - 166

3 Pomorskie  4 / 189 - 208
4 ¦l±skie  4 / 166 - 199


Grupa B

Mazowieckie - Ma³opolskie 67 : 50
Kujawsko-Pomorskie - Dolno¶l±skie 84 : 75
Ma³opolskie - Dolno¶l±skie 55 : 62
Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie 59 : 54
Dolno¶l±skie - Mazowieckie  69 : 47
Kujawsko-Pomorskie - Ma³opolskie 70 : 50

1 Dolno¶l±skie  5 /  206 - 186
2 Kujawsko-Pomorskie  5 / 208 - 184

3 Mazowieckie  5 / 173 - 173
4 Ma³opolskie 3 / 155 - 199


o 5 miejsce: Mazowieckie - Pomorskie 86 : 69
o 7 miejsce: ¦l±skie - Ma³opolskie  57 : 40

Pó³fina³: Podkarpackie - Dolno¶l±skie 70 : 57
Pó³fina³: Kujawsko-Pomorskie - Wielkopolskie 37 : 54

o 3 miejsce:
Dolno¶l±skie - Kujawsko-Pomorskie 71 : 82
FINA£: Podkarpackie - Wielkopolskie 32 : 59

STATYSTKI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ............................................................................................... 
 1   WIELKOPOLSKIE (12 zawodników)

6 Marcin Tomaszewski 1998 / 183 cm. / PYRA POZNAÑ
7 Filip Lenartowski 1998 / 180 cm. / MKS KONIN
8 Witold Nowak 1998 / 175 cm. / MKS WRZE¦NIA
9 Patryk Marek 1998 / 185 cm. / OSTRÓW WLKP.
10 Marek Iwanowicz 1998 / 178 cm. / BASKET PI£A
13 Micha³ Tomasz Witkowski 1998 / 200 cm. / PBG POZNAÑ
14 Jaros³aw Kraszkiewicz 1998 / 190 cm. / MKS WRZE¦NIA
15 Micha³ Rybakowski 1998 / 194 cm. / JEDYNKA KO¦CIAN
16 Miko³aj Kurpisz 1998 / 198 cm. / BASKET OPALENICA
17 Dawid Brociek 1998 / 182 cm. / PYRA POZNAÑ
18 Maciej Waraczyñski 1998 / 197 cm. / PYRA POZNAÑ
19 Miko³aj Czy¿ 1998 / 192 cm. / MKS WRZE¦NIA


Trener: Miros³aw Górniak (S³upca), Bartosz Sikorski (Poznañ)
 2   PODKARPACKIE (12 zawodników)

4 Sebastian Gorzelnik 1998 / 175 cm / GIM PRZEMY¦L
5 Kamil Cie¶la 1998 / 195 cm. / GIM PRZEMY¦L
6 Aleksander Szlesiñski 1998 / 180 cm. / SIARKA TARNOBRZEG
7 Simone Schlage 1998 /192 cm / STAL STALOWA WOLA
8 Mateusz Pawe³ek 1999 / 183 cm. / SIARKA TARNOBRZEG
9 Emilian Skoczylas 1998 / 185 cm. / GIM PRZEMY¦L
10 Kacper Chamera 1998 / 190 cm. / STAL STALOWA WOLA
11 Wiktor Majka 1998 / 185 cm / GIM PRZEMY¦L
12 Szymon Wo¼nik 1998 / 178 cm. / SIARKA TARNOBRZEG
13 Mateusz Pietroniec 1998 / 188 cm. / STAL STALOWA WOLA
14 Kacper Grzegorzak 1998 / 185 cm / GIM PRZEMY¦L
15 Wojciech Dzierzkowski 1998 / 172 cm. / SIARKA TARNOBRZEG

Trener: Krzysztof M³ot (GIM Przemy¶l),
asystent: Andrzej Bere¶ (GIM Przemy¶l)
 3   KUJAWSKO-POMORSKIE

4 Kamil Dutkiewicz
5 Adrian Rêgocki
6 Rafa³ Komenda
7 Mi³osz Osiñski
8 Stefan Marchlewski
9 Andrzej Zakrzewski
10 Jakub Tuszyñski
11 Robert Nowicki
12 Ignacy Grochowski
13 Micha³ Cie¶lewicz
14 Micha³ Ostrowski
15 Jakub Bartoszewicz

Trener: Zbigniew Próchnicki
 4   MAZOWIECKIE

4 Marcel Benbenek 1998 / PG 174 cm. / MKS PRUSZKÓW
5 Adrian Niemyjski 1998 / PG 180 cm. / JAGIELONKA WARSZAWA
6 Mateusz Krawczak 1998 / PG 177 cm. / POLONIA WARSZAWA
7 Mateusz Waraksa 1998 / SG 188 cm. / UKS 11 WARSZAWA
8 Pawe³ Zalewski 1998 / SF 185 cm. / UKS 11 WARSZAWA
9 Micha³ Samsonowicz 1998 / SG 182 cm. / POLONIA WARSZAWA
10 £ukasz Lach 1998 / SF 185 cm. / POLONIA WARSZAWA
11 Marcin Gryz 1998 / PF 190 cm. / POLONIA WARSZAWA
12 Micha³ ¦ciborek 1998 / PF 197 cm. / GIM 92 URSYNÓW
13 Maciej Seger 1998 / C 194 cm. / MUKS PIASECZNO
14 Olaf Wysocki 1998 / PF 200 cm / UKS 11 WARSZAWA
15 Maciej Sêtorek 1998 / PF 198 cm. / UKS 11 WARSZAWA

Trener: Micha³ Tomaszewski (UKS 11 Warszawa)
asystent: £ukasz £oboda (Polonia Warszawa)
 5   DOLNO¦L¡SKIE (14 zawodników)

5 Jakub Musia³ 1998 / 179 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
7 Jakub Kobel 1998 / 175 cm. / WKK WROC£AW
8 Pawe³ Jaros 1998 / 186 cm. / TURÓW ZGORZELEC
9 Jakub Krzyczmonik 1998 / 188 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
10 Micha³ Jêdrzejewski 1998 / 179 cm. / WKK WROC£AW
12 Tomasz ¯ele¼niak 1998 / 188 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
13 Micha³ Sznajder 1998 / 197 cm. / WKK WROC£AW
14 Dawid Oleksiñski 1998 / 197 cm. / WKK WROC£AW
15 Micha³ Jod³owski 1998 / 199 cm. / WKK WROC£AW
16 Cezary Kurek 1998 / 192 cm. / WKK WROC£AW
17 Dominik Wilczek 1999 / 190 cm. / ¦L¡SK WROC£AW
18 Bart³omiej Szmidt 1998 / 196 cm. / GÓRNIK WA£BRZYCH
Wnorowski Jakub 1998 / 180 cm. / WKK WROC£AW
£aszczuk £ukasz 1998 / 176 cm. / ¦L¡SK WROC£AW

Trener: Jacek Kolis (WKS Wroc³aw) Marek Ochman (WKK Wroc³aw)

 6  POMORSKIE

4 £ukasz Kolenda 1999 / PG 178 cm. / 7 TREFL SOPOT
5 Julian German 1998 / PG 183 cm. / JEDYNKA PELPLIN
7 Aleksander Za³ucki 1998 / SG 185 cm. / GTK Gdynia
9 Szymon Daszke 1998 / PG 198 cm. / GTK GDYNIA
10 Jakub Wantuch 1998 / PF 192 cm. / GTK GDYNIA
11 Piotr Powide³ 1998 / SG 187 cm. / CZARNIS S£UPSK
12 Adam W±sowicz 1998 / PG 177 cm. / CZARNI S£UPSK
13 Dawid S±czewski 1999 / SG 184 cm. / GTK GDYNIA
14 Jakub Zaszewski 1998 / SG 189 cm. / 7 TREFL SOPOT
15 Tomasz Dylicki 1998 / SF 188 cm. / KORSARZ GDAÑSK
17 Szymon Kelidis 1998 / C 198 cm. / KORSARZ GDAÑSK
18 Micha³ S³upek 1998 / C 197 cm. / GTK GDYNIA
8 Sawicki Damian 1998 / PG 175 cm. / GTK GDYNIA
6 Cichecki Dominik 1998 / SG 175 / BRYZA KOLBUDY

Trener: Jaros³aw Królikowski (Kolbudy) Bogdan Zamo¶ny (Kwidzyn)
 
 7  ¦L¡SKIE  (12 zawodników)

4 Jakub Maroñ  1998 / 183 cm. / JB KATOWICE
5 Patryk Piszczatowski 1998 / 185 cm. / MKS D¡BROWA G
6 Piotr Kondys  1998 / 186 cm. / MKKS RYBNIK
7 Mateusz Bortliczek  1988 / 193 cm. / MOSIR CIESZYN
8 Oskar Sot  1998 / 178 cm / MKKS RYBNIK
9 Kamil Fiedukiewicz  1998 / 185 cm / JB KATOWICE
10 Sebastian Wojciechowski  1998 / 179 cm. / JB KATOWICE
11 £ukasz Piwowarczyk 1998 / 189 cm. / MOSIR CIESZYN
12 Mi³osz Mróz  1998 / 188 cm. / GTK GLIWICE
13 Krzysztof Ch³apek  1998 / 186 cm. / MCKIS JAWORZNO
14 Bartosz Matuszczak  1998 / 195 cm. / POGON RUDA ¦.
15 Daniel Koneczny  1998 / 197 cm. / MOS KATOWICE

Trener: Jarek Jakubiec (JB Katowice) ,
asystent: Maciej Golec (MCKIS Jaworzno)
 8  MA£OPOLSKIE  (13 zawodników)

4 Sebastian Bogusz   1998 / 186 SG / UNIA TARNÓW
5 Krystian Nowakowski   1999 / PG 186 / WIS£A KRAKÓW
6 Sebastian Bo¿enko   1998 / PG 180 / NIWA O¦WIECIM
7 Kacper Walczyk   1998 / C 194 / CRACOVIA KRAKÓW 
8 Kamil Gogola   1998 / PF 186 / UNIA TARNÓW
9 Krystian Idêæ   1998 / PF 194 / KORONA KRAKÓW
10 Filip Ca³ka   1998 / PG 186 / REGIS WIELICZKA
12 Patryk Pacho³ek  1999 / SF 190 / WIS£¡ KRAKÓW
13 Bartosz Michno   1998 /
14 Jakub Piotrowski   1998 / SG 178 / UNIA TARNÓW
15 Pawe³ Miczek  1998 / SF 190 / UNIA TARNÓW
16 Maksymilian Jakubek 1999 / C / 198 / WIS£A KRAKÓW
Chrobota Micha³ 1999 / SG 185 / WIS£A KRAKÓW

Trener: Janusz Stawarz (Tranów) Andrzej Suda Krakówzibi dnia czerwiec 27 2013 18:18:10 · 0 Komentarzy · 4064 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Wielkopolskie.
Wielkopolskie.
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985