Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Najlepsi w Statystykach Fina³ OOM Kutno 1-5.VII.2013
OOM 2013 Kutno
 Aby byæ w¶ród najlepszych w zbiórkach, przechwytach asystach, punktach itd.. tego wszystkiego musi nauczyæ was pierwszy trener ( Foto Miko³aj Kurpis z swoim trenerem Aleksandrem Ziobro z Basketu Team Opalenica

MVP Turnieju - najcenniejsza nagroda powêdrowa³a do Miko³aja Kurpisza z wielkopolski. Najlepszym strzelcem z najlepszym Evalem zosta³ Rafa³ Komenda z kujawsko-pomorskiego. Tablica nale¿a³a do Miko³aja Kurpisza z wielkopolski (196 cm) Królem trójek zosta³ £ukasz Kolenda rocz.1999 z pomorskiego. Najlepszym asystuj±cy Stefan Marchlewski z kujawsko-pomorskiego najlepszy w przechwytach tak¿e Stefan Marchlewski. Pierwszy blokuj±cy Rafa³ Komenda z kujawsko-pomorskiego


 Najlepsi Eval


1 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 84  (rekord 31 Eval w meczu)
2 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 77 
3 Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 66 
4 Olaf Wysocki - Mazowieckie 65 (4 mecze)
5 Maciej Waraczyñski - Wielkopolskie 64 
6 Micha³ Jod³owski - Dolno¶l±skie 54 
7 Witold Nowak - Wielkopolskie 47 
8 Mateusz Bortliczek - ¦l±skie 46 (4 mecze)
9 Bart³omiej Szmidt - Dolno¶l±skie 44 
10 Micha³ Jêdrzejewski - Dolno¶l±skie 44


Najlepsi Strzelcy


1 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 111  / 5  (rekord 30 pkt. w meczu)
2 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 59 / 5
3 Sebastian Bo¿enko - Ma³opolskie 57 / 4
4 Olaf Wysocki - Mazowieckie 55 / 4
5 Witold Nowak - Wielkopolskie 53 / 5
6 Wojciech Dzierzkowski - Podkarpackie 52 / 5
   Micha³ Jêdrzejewski - Dolno¶l±skie 52 / 5
8 Wiktor Majka - Podkarpackie 51 / 5
9 £ukasz Kolenda = Pomorskie 49 / 4
10 Dominik Wilczek - Dolno¶l±skie 48 / 5

Najlepsi w blokach

1 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 10 / 5

Krystian Nowakowski - Ma³opolskie 7 / 4
Emilian Skoczylas - Podkarpackie 7 / 5  (rekord  4 bloki w meczu)
Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 7 5
5 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 6 / 5

 Najlepsi w zbiórkach: obrona/atak

1 Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 44 / 5
2 Maciej Waraczyñski - Wielkopolskie 43 / 5
3 Mateusz Bortliczek - ¦l±skie 37 / 4
4 Micha³ Tomasz Witkowski - Wielkopolskie 36 / 5  (rekord 4 zbiórek w meczu)
5 Olaf Wysocki - Mazowieckie 34 / 4
   Micha³ Jod³owski - Dolno¶l±skie 34 / 5
7 Kacper Chamera - Podkarpackie 29 5
8 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 28 / 5
9 Aleksander Szlesiñski - Podkarpackie 27 / 5
10 Rafa³ Komenda - Kujawsko-Pomorskie 26 / 5
     Micha³ Cie¶lewicz - Kujawsko-Pomorskie 26 / 5
     Bartosz Matuszczak - ¦l±skie 26 / 4

 Najlepsi w asystach:

1 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 19 / 5
(rekord 7 asyst w meczu)
2 Jakub Kobel - Dolno¶l±skie 14 / 4
3 Adrian Niemyjski - Mazowieckie 13 / 4
4 Aleksander Szlesiñski - Podkarpackie 10 / 5
   £ukasz Kolenda - Pomorskie 10 / 4
   Kamil Fiedukiewicz ¦l±skie 10 / 4
7 Julian German - Pomorskie 9 / 4
   Marek Iwanowicz - Wielkopolskie 9 / 5
9 Witold Nowak - Wielkopolskie 8 / 5
10 £ukasz £aszczuk - Dolno¶l±skie 7 / 3
    Kamil Dutkiewicz - Kujawsko-Pomorskie 7 / 5
 
Najlepsi w przechwytach


1 Stefan Marchlewski - Kujawsko-Pomorskie 13 / 5
2 Jakub Kobel - Dolno¶l±skie 12 / 4 (rekord 7 przechwytów w meczu)
3 Julian German - Pomorskie 10 / 4
   Micha³ Jêdrzejewski - Dolno¶l±skie 10 / 5
5 Wojciech Dzierzkowski - Podkarpackie 9 / 5
   Kacper Chamera - Podkarpackie 9 / 5
   Jakub Tuszyñski - Kujawsko-Pomorskie 9 / 5
8 Witold Nowak - Wielkopolskie 8 / 5
   Dominik Wilczek - Dolno¶l±skie 8 / 5
   Jakub Musia³ - Dolno¶l±skie 8 / 5
   Tomasz ¯ele¼niak - Dolno¶l±skie 8 / 5
   Kamil Fiedukiewicz - ¦l±skie 8 / 4
   Kamil Dutkiewicz - Kujawsko-Pomorskie 8 / 5


 Najlepsi w ,,rzutach za trzy,,

1 £ukasz Kolenda - Pomorskie 7 / 4
2 Julian German / Pomorskie 6 / 4  (rekord 4 ,,trójki,, w meczu)
3 Miko³aj Kurpisz - Wielkopolskie 5 / 5  (rekord 4 ,,trójki,, w meczu)
4 Marcin Tomaszewski - Wielkopolskie 4 / 5
Witold Nowak - Wielkopolskie 4 / 5
zibi dnia padziernik 24 2013 23:31:41 · 0 Komentarzy · 3638 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985