Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Camp Centralny U-15 rocz.1998/99 Chybie 20-27.VII.2013
Campy W Ciechocinku i Lubaczowie zakoñczy³y siê Campy Miêdzywojewódzkie. W Campach po³udnia i pó³nocy uczestniczy³o 60 zawodników. Sztab szkoleniowy rocznika 1998/99 wybra³ 30 zawodników na tygodniowy  Camp Centralny który odbêdzie siê od soboty 20 lipca do soboty 27 lipca w Chybiu ko³o Bielska Bia³ej . SKM uzyska³ informacje z w³asnych ¼róde³ jacy zawodnicy otrzymali powo³ania na Camp Centralny. Przypominamy wpisy na SKM nie s± oficjalne. Nasz portal nie dostaje informacji ani od trenerów ani od wydzia³u wyszkolenia

           
Witkowski Micha³
Wielkopolskie
Pyra Poznañ
200 cm.
Rybakowski M.
Wielkopolskie
Jedynka Ko¶cian
194 cm.
Waraczyñski M.
Wielkopolskie
Pyra Poznañ 
197 cm.
Nowak Witold
Wielkopolskie
MKS Wrze¶nia
175 cm.
Kurpisz Miko³aj
Wielkopolskie
BT Opalenica
198 cm.
German Juliian
Pomorze 
Jedynka Pelplin
PG 183 cm.
           
Wantuch Jakub
Pomorze
GTK Gdynia
PF 192 cm. 
Za³ucki A.
Pomorze
GTK Gdynia
SG 185 cm
Wysocki Olaf
Mazowsze
UKS 11 W-wa
PF 200 cm 
¦ciborek
Mazowsze
Gim 92 W-wa
PF 197 cm.  
Waraksa Mateusz
Mazowieckie
UKS 11 W-wa
SG 188 cm.  
Lach £ukasz
Mazowieckie
Polonia Warszawa
           
Kamiñski
£ódzkie
£KS £ód¼
Poznañski
£ódzkie
Kutno
Marchlewski S.
Kuj-Pom
TKM W³oc³awek 
PG 182 cm.
Komenda Rafa³
Kuj-Pomor
TKM W³oc³awek
PF 198 cm.
Milewski Patryk
Podlaskie
¯ubry Bialystok
SF 196 cm.
Bober Krzysztof
Zachodniopom
¯ak Koszalin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
           
Jêdrzejewski M.
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
 
PG 179 cm.
Dominik Wilczek  99
Dolnoslaskie
¦l±sk Wroc³aw
SF 190 cm.
¯ele¼niak Tomasz
Dolno¶l±skie
¦lask Wroc³aw
SF 190 cm.
Sznajder Micha³
Dolno¶laskie
WKK Wroc³aw
PF 197 cm.
Oleksiñski D.
Dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
C 197 cm
Jod³owski Micha³
Dolno¶l±skie
¦l±sk Wroc³aw
PF 200 cm
           
Ca³ka Filip
Ma³opolskie
Regis Wieliczka

PG 186 cm.
Bo¿enko S.
Ma³opolskie

Niwa O¶wiecim
PG 180 cm.
Traczyk Kacper
Lubuskie
Zastal Zielona G.
SG 180 cm
Pogoda Damian
Lubuskie

Zastal Zielona G  
C 200 cm.
Majka Wiktor
Podkarpackie
Gim 2 Przemy¶l
PG 184 cm.
Bortliczek M.
¦l±skie
MOSiR Cieszyn

SF 193 cm.
       
Kêpiñski Micha³ 99
Lubuskie
Chromik ¯ary
     
Idêæ Krystian
Ma³opolskie / Korona Kraków  (kontuzja)
Jakubek Maksymilian
Malopolskie /  Wis³a Kraków (Chory)
zibi dnia padziernik 24 2013 23:51:13 · 0 Komentarzy · 3515 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Ma³opolskie
Ma³opolskie
Kadry Dziewczyny rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985