Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

OOM Dolno¶l±skie 2014 Pó³finaly Liderzy, rekordy w Statystykach
OOM 2014 Wa³brzych  Za nami pó³fina³y Mistrzostw Polski Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Dolno¶l±skie 2014 . SKM przygotowa³ dla was podsumowanie statystyk i parê ciekawostek. Sztab szkoleniowy kadry Polski rocznika 1999 by³ na wszystkich pó³fina³ach , pan Wojciech Rogowski i Roman Prawica maj± przegl±d wszystkich zawodników  ( ponad 200).Wielu z was zobaczymy w rozgrywkach centralnych kadetów i finale Gimnazjady..a po Gimnazjadzie wielki fina³ w Wa³brzychu (foto hala w której bêdziecie graæ)
W DALSZEJ CZʦCI NEWSA PRZEDSTAWIAMY GRUPY FINA£OWE

Ciekawostki:
Najm³odsza kadra (6 zawodników rocz.2000) Lubelskie
Najwiêcej klubów w jednej kadrze: wielkopolska i pomorskie  (8 klubów)
Kadra ¦wiêtokrzyskiego: jeden klub
28 trenerów
200 zawodników ( 18 zawodników rocz.2000)
Najdalszy rzut….3/4 boiska  Bazer-bitter  Hubert Prus   (¶wiêtokrzyskie)
Najbardziej ,, wypasiony,,  pó³fina³ Grupa D   ¯ary
Najwy¿si zawodnicy: Adrian Boguski, Maksymilian Jakubek, Kurek Kacper, Adam Szkriba
Najwiêksze niespodzianki wygrana lubuskiego nad dolno¶l±skim i przegrana ma³opolski z ¶l±skim
Najbardziej zaciêty mecz; mazowieckie :  kujawsko-pomorskie

Statystyczny dru¿yna( z przymru¿eniem oka)
1 PG point guard: Karol Sasnal , Jakub Kondraciuk
2 SG shooting guard: Micha³ Kêpiñski,  Lukasz Lewiñski
3 SF small forward: Artur Skowroñski, Maksymilian Zagórski
4 PF power forward: Kacper Makowski, Kacper Kurek
5 C center: Adrian Bogucki , Tymoteusz Matusiak

Rekordy:         
                         
 Eval: Kacper Burczyk Pomorskie  33
Punkty: Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie  27
Celne rzuty za "1": M. Wasilewski (Podlaskie) S. Stêpieñ (¦l±skie) J. Tenderenda  (Mazowieckie)    8
Celne rzuty za "2":  Marcin Lewandowski  £ódzkie 11
Celne rzuty za "3":   Micha³ Kêpiñski  Lubuskie   4
Zbiórki: Kacper Burczyk    Pomorskie 19
Asysty:  Jakub P³atos    Mazowieckie  8
Przechwyty: R. Ludwiczuk (Pomorskie), J. Kondraciuk (Kujawsko-Pomorskie)    7
Bloki: Kacper Grzybowski  (Zachodniopomorskie), Szymon Wójcik (Dolno¶l±skie) 4
Najwiêcej na parkiecie: Maciej Poch³opieñ (Opolskie)  90min. Micha³ Wasilewski  Podlaskie    89:15:00


Double-Double:
(2) Kacper M±kowski Lubuskie (10zb.,14pkt i 13zb.,19pkt.)
(1) Artur Skowroñski (17zb,19pkt.); Kacper Burczyk (19zb., 16pkt.);
Marcin Lewandowski (12zb.,25pkt.);Mateusz Æwirko-Godycki (12zb.,18pkt.);
Szymon Bernasiak (11zb.,17pkt.) Adrian Bogucki (11zb.,17pkt.);
Dariusz Wietrzyñski (10zb.,14pkt.); Micha³ Wasilewski (11zb.,11pkt.);
Maksymilian Zagórski (10zb., 19pkt.); Mateusz Nieznañski (10zb. 12 pkt.)

Najlepszy atak:
Kujawsko-Pomorskie: 298 pkt.    
Najlepsza obrona: Pomorskie 131pkt.
Zbiórki w ataku:Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie 59
Zbiórki w obroniesmileyolno¶l±skie 93
Zbiórki:Dolno¶l±skie 149
Asysty: Mazowieckie 59
Straty: Podkarpackie 107
Przechwyty: Kujawsko-Pomorskie 72
Bloki: Dolno¶l±skie 23        Eval:         
                           
1 Artur Skowroñski    Mazowieckie        74                           
2 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        67                           
3 Kacper Burczyk    Pomorskie            63                           
4 Kacper M±kowski    Lubuskie        62                           
5 Jakub Kondraciuk    Kujawsko-Pomorskie    55                           
6 £ukasz Lewiñski    ¦l±skie            55                           
7 Adrian Bogucki    Wielkopolskie            51                           
8 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        50                           
9 Marcin Lewandowski    £ódzkie            50                           
10 Tymoteusz Matusiak    Dolno¶l±skie        49                       


   Punkty:              
                    
1 Micha³ Kêpiñski    Lubuskie        56                           
2 £ukasz Lewiñski    ¦l±skie            56                           
3 Artur Skowroñski    Mazowieckie        56                           
4 Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie        53                           
5 Micha³ Wasilewski    Podlaskie        48                           
6 Micha³ Chrabota    Ma³opolskie        48                           
7 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        47                           
8 Marcin Lewandowski    £ódzkie            46                           
9 Kacper Moraczyñski    Pomorskie        45                           
10 Hubert Prus    ¦wiêtokrzyskie            43                           
                           
                           
                                           
 Przechwyty:       
                           
1 Jakub Kondraciuk    Kujawsko-Pomorskie    15                           
2 Adam Szkriba    ¦l±skie                12                           
3 Micha³ Ró¿anowski    Kujawsko-Pomorskie    11                           
4 Konrad Nowik    Mazowieckie            11                           
5 £ukasz Horn    Dolno¶l±skie            10                           
6 Micha³ Drybañski    ¦l±skie            10                           
7 Andrzej Pluta    Kujawsko-Pomorskie        9                           
8 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        9   

                       
                                       
 Asysty:                                    

1 Karol Sasnal    Ma³opolskie            15    
                      
2 Micha³ Kêpiñski    Lubuskie        13                           
3 Alex Moon    Dolno¶l±skie            13                           
4 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        13                           
5 Jakub Kondraciuk    Kujawsko-Pomorskie    13                           
6 Szymon Owczarek    £ódzkie            12                           
7 Jakub Wojtiuk    Lubelskie            12                           
8 Konrad Nowik    Mazowieckie            12                           
9 Micha³ Ró¿anowski    Kujawsko-Pomorskie    11                           
10 £ukasz Horn    Dolno¶l±skie            11                           
11 £ukasz Kolenda    Pomorskie        10                           
                                           
 Zbiórki:                                   

1 Kacper M±kowski    Lubuskie        35   
                       
2 Kacper Burczyk    Pomorskie            31                           
3 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        30                           
4 Adrian Bogucki    Wielkopolskie            30                           
5 Marcin Lewandowski    £ódzkie            28                           
6 Tymoteusz Matusiak    Dolno¶l±skie        27                           
7 Micha³ Wasilewski    Podlaskie        27                           
8 Artur Skowroñski    Mazowieckie        27                           
9 Konrad Nowik    Mazowieckie            26                           
10 Mateusz Æwirko - Godycki    £ódzkie        26

                                           
 Bloki: 
                                 
1Kacper Kurek    Podkarpackie            7                           
2Adrian Bogucki    Wielkopolskie            6                           
3Kacper Grzybowski    Zachodniopomorskie    6                           
4Tymoteusz Matusiak    Dolno¶l±skie        5                           
5Miko³aj Krakowiak    Mazowieckie        5                           
6Szymon Wójcik    Dolno¶l±skie            5                           
7Damian Ostrowski    Kujawsko-Pomorskie    4                           
8Adam Niespor    ¦l±skie                4                           
9Mateusz Kulis    Warmiñsko-Mazurskie        4    
                      
                                           
 Rzuty celne za jeden:      
                            
1 Micha³ Wasilewski    Podlaskie        18                           
2 Sebastian Stêpieñ    ¦l±skie            14                           
3 Maciej Leszczyñski    Lubuskie        14                           
4 Maksymilian Zagórski    Dolno¶l±skie        12                           
5 Jakub Zdeb    Dolno¶l±skie            11                           
6 Jakub Tenderenda    Mazowieckie        11                           
7 Kacper Kujawa    £ódzkie                10                           
8 Dominik Pó³torak    Podlaskie        10                           
9 Kornel Jakiela    Opolskie            10                           
                                           
 Rzuty celne za dwa:     
                             
1 Artur Skowroñski    Mazowieckie        22                           
2 Marcin Lewandowski    £ódzkie            21                           
3 £ukasz Lewiñski    ¦l±skie            21                           
4 Kacper Moraczyñski    Pomorskie        19                           
5 Szymon Rosik    Wielkopolskie            18                           
6 Micha³ Chrabota    Ma³opolskie        18                           
7 Kacper M±kowski    Lubuskie        17                           
8 Hubert Prus    ¦wiêtokrzyskie            17                           
9 Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie        17                           
10 Patryk Lis    Mazowieckie            17                           
                                           
   Rzuty celne za trzy:          
                            
1 Micha³ Kêpiñski    Lubuskie        6                           
2 Krystian Nowakowski    Ma³opolskie        6                           
3 Patryk Andruk    Podlaskie            6   
                       
4 Jakub P³atos    Mazowieckie            4                           
5 Daniel Kotwasiñski    Wielkopolskie        4                           
6 Norbert Zió³ko    Mazowieckie            4                           
7Jakub Pawiñski    Lubuskie            4   
 MAZOWIECKIEPOMORSKIE
 MA£OPOLSKIEDOLNOSLASKIE

GRUPA II


       
 ¦L¡SKIELUBUSKIE
 KUJAWSKO-POMO£ÓDZKIE

 

 

 
zibi dnia listopad 02 2014 23:00:24 · 0 Komentarzy · 2091 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubuskie
Lubuskie
Kadry Dziewczyny rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985