Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Marsza³ka Sejmu RP - Stargard Szczeciñski
Turnieje rocz.1994

X V Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Marsza³ka Sejmu RP

W niedzielê 07 grudnia w Hali Miejskiej uroczy¶cie zakoñczy³ siê XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki kadetów o Puchar Marsza³ka Sejmu RP rocznika 1994. Tegorocznym triumfatorem okaza³a siê dru¿yna Poznania'94, która w meczu fina³owym pokona³a SKM Zastal Zielona Góra 60:54. Trzecie miejsce w turnieju zdobyli m³odzi koszykarze Hetmana I Stargard, którzy pokonali po dogrywce zespó³ MKS MOS Pruszków 53:49.

W niedzielê 07 grudnia w Hali Miejskiej uroczy¶cie zakoñczy³ siê XV Ogólnopolski Turniej Koszykówki kadetów o Puchar Marsza³ka Sejmu RP rocznika 1994. Tegorocznym triumfatorem okaza³a siê dru¿yna Poznania'94, która w meczu fina³owym pokona³a SKM Zastal Zielona Góra 60:54. Trzecie miejsce w turnieju zdobyli m³odzi koszykarze Hetmana I Stargard, którzy pokonali po dogrywce zespó³ MKS MOS Pruszków 53:49.
 W tegorocznej edycji turnieju udzia³ wziê³y czo³owe zespo³y z rocznika 1994 z ca³ej Polski. Go¶cili¶my m³odych koszykarzy z Inowroc³awia, Pruszkowa, Ko³obrzegu, Zielonej Góry, Poznania, Wejherowa, Warszawy, Bydgoszczy i Szczecina. Po meczu fina³owym odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju w którym uczestniczy³ Prezydent Miasta Stargardu S³awomir Pajor wraz z zastêpc± Rafa³em Zaj±cem oraz Naczelnik Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Miejskiego El¿biet± ¦widersk±.


Poni¿ej przedstawiamy klasyfikacjê koñcow± turnieju oraz wyniki meczów fina³owych:

 1. Poznañ'94
2. Zastal Zielona Góra
3. Hetman I Stargard
4. MOS Pruszków
5. Wilki Morskie Szczecin
6. Novum Bydgoszcz
7. Kasprowicz Inowroc³aw
8. Ósemka Wejherowo
9. Ochota Warszawa
10. Kotwica 50 Ko³obrzeg
11. Hetman II Stargard

 O 3 miejsce:
Hetman I Stargard - MKS MOS Pruszków 53:49 (14:18, 11:5, 10:7, 8:13, 10:6)
Hetman I Stargard: Konrad, Maækowiak, Andrzej Ilasz, Kamil Dubij, Krzysztof Kamiñski, Patryk Zientek, Alan Szczerbiñski, Pawe³ Wroñski, Patryk Stolarczyk, Dawid Nowak, Marcin Kamiñski, Arkadiusz Musiej, Dawid Koziarski. Trener: Sylwester Wieczorkiewicz

Fina³:
Poznañ'94 - SKM Zastal Zielona-Góra 60:54 (13:16, 14:12, 11:16, 22:10)

 Tytu³ MVP: Micha³ Kopij (SKM Zastal Zielona-Góra)

Król strzelców: Patryk Uleryk (Wilki Morskie Szczecin)

Pierwsza pi±tka turnieju: Micha³ Wielechowski (Poznañ'94), Nikodem Sirijatowicz (Zastal Zielona Góra), Dawid Nowak (Hetman I Stargard), Rafa³ Wierzchowski (MOS Pruszków), Mateusz Ksiê¿opolski (Wili Morskie)

Puchar za grê Fair-Play: Hetman II Stargard

Organizatorem ca³ego turnieju by³ M³odzie¿owy O¶rodek Sportowy w Stargardzie.

zibi dnia grudzie 11 2008 00:29:21 · 0 Komentarzy · 4771 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Mazowieckie rocz.96
Mazowieckie rocz.96
Kadry Wojewódzkie rocz.1996
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985