Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich Pó³fina³y ,,Po³udnie,, rocz.2001 Nowy Targ 9-11.XI.2014
OOM 2015 Gi¿ycko

Turniej Kadr Wojewódzkich Ch³opców rocz.2001/02
Region Po³udnie - Nowy TARG  2014
Eliminacje do Fina³ów OOM 2015

Podczas turnieju wybierano MVP meczu z wygranego zespo³u oraz  wyró¿nienie w zespole przegranym. Na zakoñczenie turnieju zosta³ wybrany MVP Turnieju. Wszystkie wybory by³y nieoficjalne zawodnicy otrzymywali: Magazyny MVP, breloczki oraz smaczne Kabanosy z Soko³owa. MVP turnieju otrzyma³ kalendarz na rok 2015 z gwiazdami NBA) W tym miejscu podziêkowania dla sponsorów: Redakcja Magazynu MVP, Firmie Soko³ów, Drukarni Chroma oraz SKM-owi. Oficjalnie trenerzy ka¿dej kadry wybrali najlepszego zawodnika w dru¿ynie (plecaki)

MVP Turnieju: Mateusz Kaszowski

 Nieoficjalny konkurs rzutów osobistych (startowa³o 30 zawodników z 5 Kadr)

1 Kowalczyk Marcin (³ódzkie)
2 Krzymiñski Tomasz (¶l±skie)
3 Bona Oliwier (podkarpackie)4
4 Keller Piotr (³ódzkie)
5 Siembida Szymon (podkarpackie)

 Nieoficjalny konkurs rzutów za trzy punkty (startowa³o 40 zawodników z 5 Kadr ka¿dy po 5 rzutów)

1 Kowalczyk Marcin (sieradzkie)
2 Zaj±c Mi³osz (podkarpackie)
3 Kusyk Szymon (¶l±skie)
4 Jasica Bartosz 9malopolskie)
5 Patrzyk Jakub (podkarpackie)

(Zwyciêzca otrzyma³:  skarpetki  KB, gad¿ety NBA: bransoletki i breloczki oraz pi³ki Olimpijska Energa)

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju (klasyfikacja wed³ug ¶redniej na mecz):

1 Pawe³ Nieradko        18,33 Lubelskie   
2 Bartosz Jasica        16,25  Ma³opolskie
   Igor Yoka - Bratasz      16,25 Dolno¶l±skie
4 Kamil Gross        15,75 £ódzkie
5 Jakub Kuczyc        15,33 Dolnosl±skie
6 Micha³ Jó¼wiak        15  £ódzkie
7 Szymon Gralewski    14  £ódzkie
8 Jakub Iskra        12  Podkarpackie
9 Micha³ Soból        11,5 Podkarpackie
10 Kacper ¯uk        11,33 Lubelskie
     Szymon Grz±dziel    11,33 ¦l±skie   

 Najskuteczniejszy zawodnik za trzy punkty
(w meczu z kadr± ¦l±sk 7x3  !)


Micha³ Jó¼wiak
£ódzkie

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI   

FOTO MA£GOSIA

MECZE O MIEJSCA

mecz o V miejsce  £ódzkie - Podkarpackie  65 : 74 MVP: Szymon Gralewski wyró¿nienie:Kacper Bednarz
mecz o III miejsce  Ma³opolskie - Lubelskie  74 : 76 MVP: Bartosz Stelmasiewicz wyró¿nienie: Bartosz Jasica
FINA£:  ¦l±skie - Dolno¶l±skie  98 : 42  MVP: Tomasz Madejski wyró¿nienie Szymon Grz±dziel

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / WYRÓ¯NIENIE TRENERA

  NR---IMIE---NAZWISKO---WZROST---KLUB
 WYRÓ¯NIENIE 
 1 
Dolno¶l±skie

13 ZAWODNIKÓW
3 KLUBY

Jakub Kuczyc
Igor Yoka-Bratasz
Mateusz Bielecki
Marcin Brysz
Tomasz Madejski
Aleksander £añcucki
Mateusz Kaszowski
Wojciech Bekacz
Aleksander Lentka
Artur Krzy¿yñski
Marek Bia³ow±s
Kacper B³asiak
Hubert Kwapisz
   
 2 
¦l±skie

12 ZAWODNIKÓW
7 KLUBÓW
Szymon Grz±dziel  ... MOSM Bytom
Tomasz Krzymiñski Pogoñ Ruda ¦l.
Damian Kupka ¯¡K ¯ory
Szymon Kusyk GTK Gliwice
£ukasz Laskowski MKS Wodzis³aw ¦l.
Sebastian Michalczuk ¯AK ¯ory
Patryk Micha³owski MKS Wodzis³aw ¦l.
£ukasz Polakowski MOSM Tychy
Mateusz Rakszawa MKKS Rybnik
Mi³osz ¯ebrowski  ¯AK ¯ory
£ukasz Przyby³a  MKS Wodzis³aw ¦l.
Andrzej Kie³basa MKKS Rybnik

Trener: Rados³aw Fudali
Marek Juszkiewicz
   
 3 
Lubelskie

13 ZAWODNIKÓW
? KLUBÓW

Pawe³ Nieradko
Kacper ¯uk
Bartosz Stelmasiewicz
Micha³ Nem¶
Wojciech Kosiuk
Mateusz Miedziak
Jakub Janik
Mateusz Zdyb
Micha³ Gr±dzki
Pawe³ Krupski
Patryk Wójtowicz
Jakub Wójtowicz
Maciej Dobrowolski

   
 4 
Ma³opolskie


12 ZAWODNIKÓW
5 KLUBÓW

  4 Jakub Cepuchowicz 160 Wis³a Kraków
  5
  6 Wiktor Hamera 175 Wis³a Kraków
  7 Krzysztof Guzik 186 Wis³a Karków
  8 Krystian Gruca ... Regis Wieliczka
  9 Rados³aw Stok³osa 165 Regis Wieliczka
10 Bartosz Jasica 160 BS  Limanowa
11 Kamil Jewu³a 165 PM Tarnów
12 Tomasz Windak 169 Regis Wieliczka
13 Damian Czarnik 193 PM Tarnów
14 Dominik Ignar 175 MKS Gorlice
15 Kamil Gross  174 Wis³a Karków
16 Bartosz Jaglarz 181 Regis Wieliczka

Trener: Wojciech Bychawski
Asystent: Micha³ Sarota
   
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
 5 
£ódzkie

13 ZAWODNIKÓW
? KLUBÓW

Mateusz Ba³ut
Jakub Bartecki
Arkadiusz Bazak
Szymon Gralewski
Micha³ Jó¼wiak
Piotr Keller
Marcin Kowalczyk
Micha³ Mycko
Jakub Nied¼wiadek
Bartosz Nowacki
Miko³aj W³odarczyk
Tomasz Zaj±c
Sebastian Zarêba
   
 6 
Podkarpackie

12 ZAWODNIKÓW
4 KLUBY

  4 Mi³osz Zaj±c 152 MOSiR Przeworsk
  5 Kacper B±ska 172 Siarka Tarnobrzeg
  6 Kacper Bednarz 163 Przemy¶l
  7 Jakub Iskra 172 KK Stalowa Wola
  8 Patryk Ha³ka 167 KK Stalowa Wola
  9 Micha³ ¯ukowicz 166 KK Stalowa Wola
10 Micha³ Wojciechowski 169 Siarka
11 Jakub Patrzyk 168 KK Stalowa Wola
12 Jakub Saramak 171 Siarka Tarnobrzeg
13 Micha³ Soból 192 KK Stalowa Wola
14 Oliwier Bona 190 KK Stalowa Wola
15 Szymon Siembida 175 KK Stalowa Wola

Trener: Roman Prawica
Asystent: Rober Be³czowski


   
7

Opolskie


11 ZAWODNIKÓW
 KLUBÓW

 5 Filip Sieradzki 178 Smyk Prudnik
 6 Kamil Szwadowski 170 Smyk Prudnik
 7 Adam Sternicki 170 MKS Strzelce Op.
 8 Kacper Grin 168 Jedynka Niemodlin
 9 Jakub Bujas 177 Smyk Prudnik
10 Miko³aj Krukowski 168 MKS Strzelce O.
11 Kacper Pawlik 176 Jedynka Niemodlin
12 Micha³ Dudkiewicz  177 MKS Strzelce O.
13 Micha³ Mróz 174 MKS Strzelce O.
14 Patryk Kociuga 172 Strzelce O.
15 Pawe³ Ku¶ 180 Smyk Prudnik

Trener: Bartosz Trytek

 

GRUPA A (klikaj±c w wynik meczu  uka¿± siê statystyki)

Ma³opolskie – Podkarpackie   76 : 68  MVP: Kamil Gross wyró¿nienie: Jakub Iskra
Dolno¶l±skie – Opolskie  120 : 24    MVP: Marcin Brysz  wyró¿nienie: Miko³aj Krukowski
Ma³opolskie – Opolskie  106 : 46  MVP: Krystian Gruca  wyró¿nienie: Pawe³ Ku¶
Podkarpackie- Dolno¶l±skie  22 : 104 MVP: Jakub Kuczyc wyró¿nienie: nikt nie zas³u¿y³
Opolskie – Podkarpackie  65 : 83   MVP: Micha³ Soból wyró¿nienie: Kamil Szwadowski
Dolno¶l±skie – Ma³opolskie   99 : 58  MVP: Mateusz Kaszowski wyró¿nienie: Damian Czarnik

1 Dolno¶l±skie  6 pkt.    323 : 104
2 Ma³opolskie  5 pkt.   240 : 213
3 Podkarpackie   4 pkt.  173 : 245
4 Opolskie  3 pkt.   135 : 309

GRUPA B

£ódzkie – Lubelskie  69 : 77   MVP: Wojciech Kosiuk wyró¿nienie: Tomasz Zaj±c
¦l±skie – £ódzkie  100 : 78  MVP: Patryk Micha³owski  wyró¿nienie: Micha³ Jó¼wiak
Lubelskie – ¦l±skie
  39 : 73  MVP: Mi³osz ¯ebrowski wyró¿nienie: Pawe³ Nieradko

1 ¦laskie  4 pkt.  173 : 117
2 Lubelskie 3 pkt.
116 : 142
3 £ódzkie  2 pkt. 147 : 177

zibi dnia luty 11 2015 23:39:56 · 0 Komentarzy · 2598 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubuskie rocz.96
Lubuskie rocz.96
Kadry Wojewódzkie rocz.1996
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985