Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich Pó³fina³y ,,Pó³noc,, rocz.2001/02 Gi¿ycko 14-16.XI.2014
OOM 2015 Gi¿ycko Turniej Kadr Wojewódzkich Ch³opców rocz.2001/02
Region Pó³noc - Gi¿ycko 14-16.XI.2014  2014
Eliminacje do Fina³ów OOM 2015

Podczas turnieju wybierano MVP meczu z wygranego zespo³u oraz  wyró¿nienie w zespole przegranym. Na zakoñczenie turnieju zosta³ wybrany MVP Turnieju i wyró¿nienie Trenera. Wszystkie wybory by³y nieoficjalne zawodnicy otrzymywali: Magazyny MVP, breloczki, branzolety, oraz smaczne Kabanosy z Soko³owa. MVP turnieju otrzyma³ kalendarz na rok 2015 z gwiazdami NBA) W tym miejscu podziêkowania dla sponsorów: Redakcja Magazynu MVP, Firma Soko³ów, Drukarnia Chroma oraz SKM-owi.

MVP Pó³fina³ów   
Benjamin Didier - Urbaniak

MECZE O MIEJSCA

mecz o VII miejsce – Lubuskie  - Zachodniopomorskie 66 : 27 MVP  Micha³ Siminski wyró¿nienie Micha³ Litwin
mecz o V miejsce – Warmiñsko-Mazurskie - Podlaskie  74 : 53 MVP: Szymon Boñkowski wyró¿nienie Dawid Chojnowski
mecz o III miejsce – Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie 66 : 70 MVP Adam Hirsz wyró¿nienie Micha³ G±siorowski
mecz o I miejsce
Wielkopolskie - Mazowieckie  50 : 62 MVP: Micha³ Ko³aczewski wyró¿nienie Kamil Pleskot

TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 Krystian Osmelak   Wielkopolskie     69    
2 Jakub Ciemiñski     Kujawsko-Pomorskie     62    
3 Benjamin Didier - Urbaniak     Mazowieckie     61    
   Jakub Zalewski     Warmiñsko-Mazurskie     61    
5 Jakub Nie¶ciór     Podlaskie     48    
   Mi³osz Góreñczyk     Lubuskie     48    
7 Piotr Choromañski     Mazowieckie     44    
    Filip Bieliñski     Podlaskie     44    
9 B³a¿ej Kulikowski     Warmiñsko-Mazurskie     43    
10 Jakub Miko³ajczyk     Wielkopolskie     42    
Mateusz £angowski     Pomorskie     42    
FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI
 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   NR......IMIE.....NAZWISKO.....WZROST.....KLUBWyró¿nienie Trenera
 1 
Mazowieckie


12 ZAWODNIKÓW
5 KLUBÓW
 4 Micha³ Wo¼niak 170 SKK Siedlce
5 Kacper Piechowicz 176 Bia³o³êka Wa-wa
7 Piotr Choromañski 184 Jagielonka Wa-wa
8 Kacper Wakuliñski 180 SKK Siedlce
9  Tymon Rutkowski 183 Jagielonka Wa-wa >
10 Damian Skowroñski 183 Polonia Wa-wa
11 Benjamin Didier - Urbaniak 187 Jaga
12 Mateusz Malechowski 186 Jagielonka
13 Micha³ Ko³aczewski 188 Jagielonka Wa-wa
14 Filip Starzyñski 183 Piotrówka Radom
15 Kamil Wójcik 186 Polonia Warszawa
18 Konrad Lichowski 192 Polonia Wa-wa

Trenerzy:
Wojciech Rogowski, Antonio Daykola
 
 2 
Wielkopolskie


12 ZAWODNIKÓW
4 KLUBY

  4 Kamil Pleskot 150 Pyra Poznañ
6 Micha³ G³ówka 165 Ostrów Wlkp.
7 Jakub Miko³ajczyk 165 Ostrów Wlkp.
8 Patryk Kuca 175 Miêdzychód
9 Kacper Rutkowski 175 Pyra Poznañ
10 Wojtek Tomaszewski 180 Pyra Poznañ
11 Krystian Tomaszewski 175 Miêdzychód
12 Micha³ Fedyna 185 Pyra Poznañ
13 Kacper Marchewka 174 Ostrów Wlkp.
14 Krystian Osmelak 180 Rawia Rawicz >>>>
15 Kamil Moliñski 187 Rawia Rawicz
16 Tymoteusz Szczapa 193 MKK Gniezno

Trener: Czwakiel Jaros³aw
 
 3 
Kujawsko
Pomorskie


12 ZAWODNIKÓW
4 KLUBY

 4 Kacper Bochat 156 Novum Bydgoszcz
5 Adam Hirsz 155 Zryw Toruñ
6 Jakub Jagodziñski 175 Basket Toruñ
7 Jakub Lambarski 170 Basket Toruñ
8 Miko³aj Drak Sbahi 180 TKM W³oc³awek
9 Kamil Kru¿yñski 183 Zryw Toruñ
10 Kajetan Kociuba 168 Basket Toruñ
11 Jakub Bierski 184 TKM W³oc³awek
12 Aleksander Griszczuk 185 TKM W³oc³awek
13 Jakub Ulczyñski 185 Novum Bydgoszcz
14 Mateusz Zió³kowski 190 Nowum Bydgoszcz
15 Jakub Ciemiñski 190 Basket Toruñ >>>>>

Trenerzy: Marek Zió³kowski, Maciej Broczek
 
 4 
Pomorskie


12 ZAWODNIKÓW
6 KLUBÓW

  4 Micha³ Ostrowski 172 GTK Gdynia
5 Piotr Duriasz 174 Korsarz Gdañsk
6 Szymon Krajewski 184 Jedynka Pelplin
7 Iwo Olender  186 GTK Gdynia
8 Wojciech Dzier¿ak 166 UKS 7  Sopot
9 Mi³osz Korolczyk 170 UKS 7 Sopot
10 Jakub Pellowski 184 DelaSalle Gdañsk
12 £ukasz Klawa 186 UKS 7 Sopot >>>>>>>>
13 Mateusz Pieczykolan 186 Korsarz Gd.
14 Mateusz £angowski 175 Dela Salle Gd.
15 Sebastian Rompa 201 Ko¶cierzyna
17 Micha³ G±siorowski  186 UKS 7 Sopot

Trener: Jaros³aw Królikowski
 
 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 5 
Warmiñsko
Mazurskie12 ZAWODNIKÓW
6 KLUBÓW

 4 Patryk Suchañski 165 Nenufar 5 E³k
5 Patryk Szymon Zapert 180 Ro¶ Pisz
6 Maciej Milun 163 Olimp Kêtrzyn
7 Micha³ Piotr Zapert 185 Ro¶ Pisz
8 Piotr Szulczak 175 Trójka Nidzica
9  Jakub Zalewski 186 Nenufar 5 E³k >>>>>>
10 B³a¿ej Kulikowski 182 Nenufar 5 E³k
11 Przemys³aw Or³owski 178 Truso Elbl±g
12 Konrad Jakimowicz 183 Truso Elbl±g
13 Jakub Jarczewski 183 Trójka Dzia³dowo
14 Szymon Boñkowski 182 Trójka Dzia³d.
15 Karol Karabin 175 Trójka Nidzica
Trener: Joanna Potraffke
Arkadiusz Majewski
 
 6 
Podlaskie


13 ZAWODNIKÓW
3 KLUBY

 4 Bielski Przemek 166 SPK Bialystok
5 Damian ¯ero 169 SPK Bia³ystok
6 Adam Wi¶niowski 173 SPK Bia³ystok
7 Kamil ¯ero 173 MOSiR Bielsk Podlaski
8 Kacper Niewiñski 184 MOSiR Bielsk Podl.
9 Filip Bieliñski 172 SPK Bia³ystok >>>>>>>
10 Dawid Chojnowski 172 SPK Bialystok
11 Jakub Nie¶ciór 172 SPK Bialystok
12 Piotr Targoñski 182 SPK Bialystok
13 Sebastian Sawicki 172 MOSiR Bielsk P.
14 Artur Janowski 183 ¯ubry Bialystok
15 Mateusz Przytulski 190 SPK Bia³ystok
16 Wojciech Czy¿ewski 180 MOSiR Bielsk
Trener: Jaros³aw Walerian
Kamil Zakrzewski
 
 7
Lubuskie


12 ZAWODNIKÓW
2 KLUBY

 4 Micha³ Siminski 160 Zastal Zielona G.
5 Kacper Porada 175 Chromik ¯ary
6 Konrad Szymañski 171 Zastal Zielona G
7 Norbert Maciejak 156 Chromik ¯ary

8 Mi³osz Góreñczyk 174 Zastal Zielona G.
9 Adam Forysiuk 164 Chromik ¯ary
10 Jakub Morgiel 168 Zastal Zielona G.
11 Edwin Mackiewicz168 Zastal Zielona G.>>
12 Jan Gawlik 176 Zastal Zielona G.
13 Sergiusz Wi¶niewski 184 Chromik ¯ary
14 Martin Szymañski 181 Zastal Zielona G
15 Karen Ghukasyan182 Chromik ¯ary

Trener: Artur Cielma
Marek Hossa
 8 

Zachodniopomorskie

12 ZAWODNIKÓW
6 KLUBÓW

 4 Adrian Protasiuk 175 Kotwica Kolobrzeg
5 Bart³omiej Górzyñski 162 Spójnia Starog
6  Eryk Borowski 177 ¯ak Koszalin >>>>>>>
7 Mateusz Bukowski 163 ¯ak Koszalin
8 Kacper Skrzycki 178n Herkules
9 Karol Kêpa 165 ¯ak Koszalin
10 Jakub Nied¼wiedzki 158 B±bardier Sz.
11 Mateusz De Weyher 190 Spójnia
12 Konrad Mucha 175 Spójnia Starogard
13 Micha³ Huk 175 Spójnia Starogard
14 Piotr Skoczek 187 Wilki Szczecin
15 Micha³ Litwin 180 Spójnia Starogard

Trener: Sylwester Wieczorkiewicz
Mieczys³aw Major
 


Klikaj±c w wynik meczu uka¿± siê statystyki

GRUPA A

Pomorskie – Warmiñsko-Mazurskie 60 : 41 MVP: Sebastian Rompa wyró¿nienie Jakub Zalewski
Lubuskie – Wielkopolskie  64 : 81 MVP: Kacper Borowski wyró¿nienie Mi³osz Góreñczyk

Lubuskie – Warmiñsko-Mazurskie  67 : 69   MVP: Patryk Zapert wyró¿nienie Norbert Maciejak

Wielkopolskie – Pomorskie  60 : 45 MVP: Kamil Moliñski wyró¿nienie Mi³osz Korolczuk
Warmiñsko-Mazurskie – Wielkopolskie  58 : 59 MVP: Krystian Osmelak wyró¿nienie B³a¿ej Kulikowski
Pomorskie – Lubuskie
   64 : 41 MVP: Jakub Pellowski wyró¿nienie Jan Gawlik

1 Wielkopolskie  6 pkt.
2 Pomorskie 5  pkt.

3 Warmiñsko-Mazurskie 4  pkt.
4 Lubuskie 2 mecze 2 pkt

GRUPA B


Mazowieckie – Zachodniopomorskie  83 : 35 MVP: Kacper Wakuliñski wyró¿nienie Konrad Mucha
Kujawsko-Pomorskie – Podlaskie 79 : 59 MVP: Jakub Bierski wyró¿nienie Filip Bieliñski

Zachodniopomorskie – Podlaskie  57 : 73 MVP: Jakób Nie¶ciór wyró¿nienie Mateusz Bukowski
Mazowieckie – Kujawsko-Pomorskie  78 : 50 MVP: Filip Starzyñski wyró¿nienie Kajetan Kociub
Kujawsko-Pomorskie – Zachodniopomorskie  44 : 39 MVP Jakub Ciemiñski wyró¿nienie Micha³ Huk
Podlaskie – Mazowieckie
  66 : 79   MVP Piotr Choromañski wyró¿nienie Kamil ¯ero

1 Mazowieckie 6 pkt.
2 Kujawsko Pomorskie 5 pkt.

3 Podlaskie 4 pkt
4 Zachodniopomorskie 3 pkt.


W/w turnieje bêd± jednocze¶nie eliminacj± do przysz³orocznych Fina³ów Ogó³nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w koszykówce ch³opców, która bêdzie rozgrywana w kategorii wiekowej U14. Z ka¿dego regionu (Pó³noc i Po³udnie) do Fina³ów OOM awansuj± po cztery zespo³y.
zibi dnia luty 11 2015 23:43:26 · 0 Komentarzy · 2750 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Minkowski Tobiasz ,,król trójek,,
Minkowski Tobiasz ,,król trójek,,
OOM Kielce 2009
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985