Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

U14 Kadra Polski rocz.2001 Camp Centralny Gdañsk 13-22.07.2015
CampyPrzygotowania kadry kadetów U14M

Z orze³kiem na piersi. Dziêki uprzejmo¶ci trenera Kadry pana Micha³a Mroza SKM udostêpnia fotki indywidualne wszystkich Kadrowiczów i sztabu szkoleniowego oraz fotkê grupow± z zakoñczonego  Campu Centralnego który odbywa³ siê w Gdañsku w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdañskiej.Mo¿liwe podsumowanie Campu przygotowane przez sztab szkoleniowy

Wkrótce  trenerzy wybior± 12 zawodników, którzy otrzymaj± powo³ania na konsultacjê w Pruszkowie (08-12.08.2015), po czym wezm± udzia³ w miêdzynarodowym turnieju w S³owenii (13-17.08.2015 r. – Gradec)

    

Koz³owski
Paw³owice
Kaszowski
£añcut
Kie³piñski
Gniezno
Bielecki
Wroc³aw
Lentka
Wroc³aw
Yoka-Bratasz
Wroc³aw
G±siorowski
Gdynia
Ka³u¿a
Katowice
Korolczuk
Sopot
Dzier¿ak
Sopot
Diter Urbaniak
Warszawa
Rutkowski
Wasrzawa
Skowroñski
Warszawa
Starzyñski
Radom
Kru¿yñski
Toruñ
Zió³kowski
Toruñ

Ciemiñski
Toruñ
Sobkowiak
Pi³a
G³ówka
Ostrów Wlkp.
Kuncewicz
Ostrów Wlkp.
Rutkowski
¯ary
Góreñczyk
Zielona Góra
Nieradko
Lublin
Kosiuk
Lublin

 
Zaj±c
£ód¼
Jó¼wiak
£ód¼
Micha³owski
Wodzis³aw ¦l.
Kulikowski
E³k
Czarnik
Tarnów
Siembida
Stalowa Wola
Nie¶ciór
Bia³ystok
 


1. Micha³ G±siorowski (UKS 7 Trefl Sopot), 185 cm, ¶rodkowy
2. Sebastian Rompa (KUKS Remus Koscierzyna), 201 cm, ¶rodkowy (kontuzja nie by³ na Campie)
3. Mi³osz Góreñczyk(SKM ZASTAL Zielona Góra),176 cm, rzucaj±cy, niski skrzyd³owy
4. Jakub Ciemiñski (Basket Toruñ), 193 cm, silny skrzyd³owy
5. Adrian Sobkowiak (Basket Pi³a), 181 cm, niski skrzyd³owy
6. B³a¿ej Kulikowski (UKS Jagiellonka Warszawa), 186 cm, niski skrzyd³owy
7. Damian Skowroñski (UKS La Basket Warszawa), 183 cm, niski skrzyd³owy
8. Benjamin Didier-Urbaniak (UKS Jagiellonka Warszawa), 191 cm, niski skrzyd³owy
9. Wojciech Kosiuk (UKS Pi±tka Lublin), 187 cm, silny skrzyd³owy
10. Aleksander Lentka (WKK Wroc³aw), 184 cm, rzucaj±cy, niski skrzyd³owy
11. Igor Yoka-Bratasz (WKK Wroc³aw), 170 cm, rozgrywaj±cy
12. Mateusz Kaszowski (WKK Wroc³aw), 173 cm, rzucaj±cy
13. Igor Koz³owski (¦L¡SK Wroc³aw), 182 cm, niski skrzyd³owy
14. Filip Ka³u¿a (KS AZS Katowice), 191 cm, silny skrzyd³owy
15. Patryk Micha³owski (MKS Wodzis³aw ¦l±ski), 193 cm, ¶rodkowy
16. Micha³ G³ówka (UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski), 164 cm, rozgrywaj±cy
17. Miko³aj Kuncewicz (UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.), 181 cm, silny skrzyd³owy
18. Wojciech Dzier¿ak (UKS 7 Trefl Sopot), 164 cm, rozgrywaj±cy
19. Mi³osz Korolczuk (UKS 7 Trefl Sopot), 168 cm, rozgrywaj±cy
20. Mateusz ¯ió³kowski (NOVUM Bydgoszcz), 191 cm, silny skrzyd³owy
21. Filip Starzyñski (PIOTRÓWKA Radom), 185 cm niski skrzyd³owy
22. Tymon Rutkowski (UKS Jagiellonka Warszawa), 182 cm, rzucaj±cy
23. Pawe³ Nieradko (UKS Pi±tka Lublin), 183 cm, niski skrzyd³owy
24. Kamil Kru¿yñski (TWARDE PIERNIKI S.A Toruñ), 183 cm, niski skrzyd³owy
25. Tomasz Zaj±c (£KS SMS MG13 £ód¼), 190 cm, ¶rodkowy
26. Miko³aj Kie³piñski (WKK Wroc³aw), 180 cm, rzucaj±cy, niski skrzyd³owy
27. Rafa³ Rutkowski (Chromik ¯ary), 195 cm, silny skrzyd³owy/center
28. Micha³ Jó¼wiak (£KS SMS MG13 £ód¼), 170 cm, rzucaj±cy
29. Mateusz Bielecki (WKK Wroc³aw), 182 cm, silny skrzyd³owy
30. Damian Czarnik (PM Tarnów), 192 cm, ¶rodkowy
31. Szymon Siembida (CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola), 176, niski skrzyd³owy
32. Jakub Nie¶ciór (SPK Bia³ystok) 175, rzucaj±cy

Sztab szkoleniowy:


  

        

Micha³ Mróz – trener
Piotr Piecuch asystent trenera
Rafa³ Gil – asystent trenera
Tomasz Chwia³kowski – asystent trenera
Krzysztof Pakólski – trener przygotowania motorycznego
Daniel Grzenkowicz – fizjoterapeuta
Aleksander Szóstka – trener sta¿ysta
Adam Jurga – trener sta¿yst

zibi dnia luty 14 2016 00:22:10 · 0 Komentarzy · 1692 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Ma³opolskie
Ma³opolskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985