Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Podsumowanie Pó³fina³ów OOM - Nowy Gizycko / Szczyrk
OOM 2016 Ole¶nicakordy:                
Eval:   
1    Jakub Chmielowiec    Lubelskie    49        
2    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    48        
3    Kacper Burakiewicz    Dolno¶l±skie    37        
                        
Punkty:   
1    Jakub Chmielowiec    Lubelskie    36        
2    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    33        
                        
Zbiórki:   
1    Jan Jagielski    ¦wiêtokrzyskie    21        
2    Jakub Bana¶    Warmiñsko-Mazurskie    14        
2    Jakub Bromber    Lubuskie    14        
                        
Asysty:   
1    Tomasz Pustelnik    ¦l±skie    12        
2    Dawid Krzystek    ¦l±skie    8        
2    Miko³aj W³odarczyk    £ódzkie    8        
                        
Przechwyty:   

1    Jakub Saramak    Podkarpackie    16        
2    Kacper Burakiewicz    Dolno¶l±skie    11        
3    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    10        
                        
Bloki:   
1    Bartosz Przyby³a    Lubuskie    5        
      Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    5        
       Patryk Zaj±c    Zachodniopomorskie    5        
      Jonasz Ka¼mierczak    Kujawsko-Pomorskie    5        
                        
Najwiêcej na parkiecie:   
1    Maciej Burzawa    ¦wiêtokrzyskie    99:57        
2    Pawe³ Rudzik    Podlaskie    99:11        
3    Jakub Chmielowiec    Lubelskie    98:57        
        
                        
Double-Double:  
 (4)    Jakub Ulczyñski(22,12)(22,11)(23,15)(27,20)                
 (2)    Maciej Jêdrzejczyk(24,12)(22,10prz.);Jan Jagielski(13,17)(24,21)                
         Jakub Janik(14p,10z)(13p,10z); Igor Burzyñski(20p,10z)(25p,10z)                
(1)    ;Tomasz Pustelnik(11,12as);Jakub Saramak(22,16prz);Kacper Burakiewicz(16,11prz)                
Dawid Pachowicz(12,10);Maciej Garwol(10,12);Roch Krawczyk(11,12);                
Bart³omiej Dró¿d¿(12,12);Adrian Kowalczyk(10,11);Jakub Chmielowiec(36,10prz);        
Szymion Zalewski(10,10);Filip Dominiak(19,19);Kacper Marchewka(13,10);                
Patryk Zaj±c(13,15)       
       
        Punkty:                
    1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    94        
    2    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    88        
    3    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    87        
    4    Jakub Chmielowiec    Lubelskie    78        
    5    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    77        
    6    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    73        
    7    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    72        
    8    Daniel Seku³a    ¦l±skie    66        
    9    Patryk Zapert    ¦l±skie    62        
    10    Kacper Gordon    Mazowieckie    61        
    10    Jakub Saramak    Podkarpackie    61        
                        
       Eval:                
    1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    107        
    2    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    97        
    3    Patryk Zapert    ¦l±skie    89        
    4    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    88        
    5    Jakub Saramak    Podkarpackie    86        
    6    Dawid Pachowicz    ¦l±skie    84        
    7    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    79        
    8    Jakub Chmielowiec    Lubelskie    76        
    9    Kacper Gordon    Mazowieckie    73        
    9    Bart³omiej Dró¿d¿    £ódzkie    73        
                        
                        
        +/-:                
     1    Patryk Zapert    ¦l±skie    137        
    2    Dawid Krzystek    ¦l±skie    131        
    3    Maciej £atka    ¦l±skie    129        
    4    Daniel Seku³a    ¦l±skie    125        
    5    Kacper K³aczek    ¦l±skie    122        
    6    Dawid Pachowicz    ¦l±skie    116        
    7    Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    112        
    8    Tobiasz Tyburowski    ¦l±skie    110        
    9    Tomasz Pustelnik    ¦l±skie    105        
    10    Adam Polak    £ódzkie    102        
                        
                        
        Bloki:                
    1    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    18        
    2    Maciej Garwol    Opolskie    13        
    3    Patryk Zaj±c    Zachodniopomorskie    11        
    4    Bartosz Przyby³a    Lubuskie    10        
    5    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    9        
    5    Kacper K³aczek    ¦l±skie    9        
    5    Jan Jagielski    ¦wiêtokrzyskie    9        
    8    Jonasz Ka¼mierczak    Kujawsko-Pomorskie    7        
    8    Kamil Bia³achowski    Dolno¶l±skie    7        
    10    Szymon Ju¼ków    Zachodniopomorskie    6        
    10    Micha³ Moskal    Ma³opolskie    6        
                        
        Przechwyty:                
    1    Jakub Saramak    Podkarpackie    31        
    2    Oskar Starosta    Pomorskie    21        
    3    Kacper Burakiewicz    Dolno¶l±skie    20        
    4    Daniel Seku³a    ¦l±skie    16        
    4    Norbert Maciejak    Lubuskie    16        
    6    Karol Lebiedziñski    Kujawsko-Pomorskie    15        
    6    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    15        
    6    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    15        
    6    Patryk Zapert    ¦l±skie    15        
    6    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    15        
                        
                        
         Asysty:                
     1    Tomasz Pustelnik    ¦l±skie    29        
    2    Dawid Krzystek    ¦l±skie    18        
    3    Miko³aj W³odarczyk    £ódzkie    16        
    4    Kacper Gordon    Mazowieckie    14        
    5    Micha³ Mindowicz    Dolno¶l±skie    13        
    6    Mateusz Przêczek    Ma³opolskie    12        
    6    Kacper Marchewka    Wielkopolskie    12        
    8    Karol Lebiedziñski    Kujawsko-Pomorskie    11        
    8    Filip Izdebski    Lubelskie    11        
    8    Dawid Pachowicz    ¦l±skie    11        
    8    Kacper Burakiewicz    Dolno¶l±skie    11        
                        
        Zbiórki:                
     1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    58        
    1    Szymon Zalewski    Warmiñsko-Mazurskie    58        
    3    Jan Jagielski    ¦wiêtokrzyskie    57        
    4    Patryk Zaj±c    Zachodniopomorskie    52        
    5    Filip Dominiak    Wielkopolskie    47        
    6    Sebastian Stanis³awski    Mazowieckie    38        
    7    Jakub Bana¶    Warmiñsko-Mazurskie    37        
    7    Jakub Saramak    Podkarpackie    37        
    9    Dawid Janik    Opolskie    35        
    9    Roch Krawczyk    Dolno¶l±skie    35        

         Rzuty celne za dwa:                
    1    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    37        
     1    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    37
        
    3    Jakub Chmielowiec    Lubelskie    36        
    4    Maciej Jêdrzejczyk    Ma³opolskie    35        
    5    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    31        
    6    Daniel Seku³a    ¦l±skie    29        
    7    Patryk Zapert    ¦l±skie    28        
    8    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    27        
    9    Dawid Pachowicz    ¦l±skie    25        
    10    Jakub Saramak    Podkarpackie    24        
    10    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    24        
                       
       Skuteczno¶æ % za dwa:    (min. 12 rzutów)            
    1    Maksymilian Majda    £ódzkie    83.3        
    2    Bart³omiej Dró¿d¿    £ódzkie    80.0        
    3    Jan Zieniewicz    Dolno¶l±skie    75.0        
    4    Jakub Chmielowiec    Lubelskie    72.0        
    5    Sebastian Ferenczak    Ma³opolskie    71.4        
    6    Dawid Pachowicz    ¦l±skie    69.4        
    7    Dawid Krzystek    ¦l±skie    65.6        
    8    Patryk Zapert    ¦l±skie    65.1        
    9    Kacper Kowalczyk    Pomorskie    64.3        
    10    Krzysztof Niedorys    Dolno¶l±skie    63.2        
                       
        Rzuty celne za trzy:                
    1    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    8        
    2    Szymon Boboryko    Podlaskie    7        
    3    Pawe³ Trypus    Podlaskie    6        
    4    Marcin Kowalczyk    £ódzkie    5        
    5    Kacper Gordon    Mazowieckie    4        
    5    Kacper Marchewka    Wielkopolskie    4        
    5    Daniel Zió³kowski    Pomorskie    4        
    8    Jakub Cebula    Opolskie    3        
    8    Szymon Zalewski    Warmiñsko-Mazurskie    3        
    8    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    3        
    8    Filip Izdebski    Lubelskie    3        

        Skuteczno¶æ % za trzy:    (min. 8 rzutów)            
    1    Daniel Zió³kowski    Pomorskie    40.0        
    2    Szymon Zalewski    Warmiñsko-Mazurskie    37.5        
    2    Filip Izdebski    Lubelskie    37.5        
    4    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    36.4        
    5    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    33.3        
    6    Kacper Marchewka    Wielkopolskie    26.7        
    7    Pawe³ Trypus    Podlaskie    26.1        
    8    Kacper Gordon    Mazowieckie    25.0        
    8    Jakub Cebula    Opolskie    25.0        
    8    Jaros³aw Narloch    Pomorskie    25.0        
                       
         Rzuty celne za jeden:  
             
    1    Norbert Maciejak    Lubuskie    20        
     1    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    20 
       
    3    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    13        
    4    Wojciech Tomaszewski    Wielkopolskie    12        
    5    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    11        
    5    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    11        
    5    Marcin Kowalczyk    £ódzkie    11        
    8    Igor Kordel    Lubuskie    10        
    8    Igor Burzyñski    Zachodniopomorskie    10        
    8    Jakub Saramak    Podkarpackie    10        
    8    Dawid Krzystek    ¦l±skie    10        
                       
       
 Skuteczno¶æ % za jeden:    (min. 8 rzutów)  
         
    1    Dawid Krzystek    ¦l±skie    83.3        
    2    Norbert Maciejak    Lubuskie    80.0        
    2    Filip Rerak    Ma³opolskie    80.0        
    4    Marcin Kowalczyk    £ódzkie    78.6        
    5    Nataniel Kolasiñski    Kujawsko-Pomorskie    71.4        
    6    Marek Mitman    Dolno¶l±skie    68.4        
    7    Igor Kordel    Lubuskie    66.7        
    8    Jakub Ulczyñski    Kujawsko-Pomorskie    57.9        
    9    Jakub Jurzyk    Podkarpackie    50.0        
    9    Dawid Barciñski    Podkarpackie    50.0        
zibi dnia luty 14 2016 00:29:12 · 0 Komentarzy · 1741 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦l±skie r.93 (Nowy Targ)
¦l±skie r.93 (Nowy Targ)
Kadry wojewóódzkie rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985