Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

XXII OOM MP Kadr Wojewódzkich rocz.2002 Olesnica 20-24.II.2016
OOM 2016 Ole¶nicaXXII Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w koszykówce ch³opców urodzonych w roku 2002 /2003
Ole¶nica 20.02-24.02.2016 

Historyczny medal Kadry ¦l±ska w OOM

W wielkim finale ¦l±skie pokona³o wielkopolskie tym zawodnicy Andrzeja Bartosza i Grzegorza Marciaka wywalczyli pierwszy medal w OOM i to Z£OTY  MVP: 
Kacper K³aczek
¦l±skie

 5 ALL-STARS

Wojciech Tomaszewski - Wielkopolskie
Igor Burzyñski - Zachodniopomorskie
Jakub Ulczyñski - Kujawsko-Pomorskie
Patryk Zapert - ¦l±skie
Dawid Pachowicz - ¦l±skie


MVP oraz ALL-STARS wybierali wszyscy trenerzy kadr wojewódzkich, Komisarza zawodów oraz  sztab szkoleniowy kadry Polski: Roman Prawica, £ukasz Rubczyñski, Wojciech Bychawski i Jaros³aw Jakubiec

MVP pierwszego  dnia Fina³ów OOM 
- Jakub Ulczyñski  (kujawsko-pomorskie)
MVP drugiego dnia Fina³ów OOM -  Igor Burzyñski  (zachodniopomorskie)
MVP trzeciego dnia Fina³ów OOM - Nataniel Kolasiñski (kujawsko-pomorskie)
MVP czwartego dnia fina³ów OOM - Kacper K³aczek (¶l±skie)
MVP pi±tego dnia fina³ów OOM - Dawid Krzystek (¶l±skie)


I Pó³fina³: ¦l±ski - Zachodniopomorskie  96 : 59 STATYSTYKI   MVP: Kacper K³aczek 
II Pó³fina³: Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie  79 : 76  STATYSTYKI   MVP:Kacper Kaczmarek 

mecz o miejsce 7  Ma³opolskie - Podkarpackie  57 : 64  STATYSTYKI   MVP:Jakub Saramak 
mecz o miejsce 5 Mazowieckie - Dolno¶l±skie  88 : 57  STATYSTYKI   MVP: Jakub Amroziak
mecz o miejsca 3 Zachodniopomorskie - Kujawsko-Pomorskie  59 : 84  STATYSTYKI  MVP: Seweryn Dawidowicz 
FINA£:  ¦l±skie - Wielkopolskie  87 : 66  STATYSTYKI   MVP: Dawid Krzystek 

RELACJE LIVE VIDEO 

FOTO ZIBI
 

FILMIKI ZIBI 

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   .................................................
Wyró¿nienie trenera
 1

¦L¡SKIE

Daniel Seku³a 9 / 135
Patryk Zapert 9 / 120
Dawid Krzystek 9 / 118
Kacper K³aczek 8 / 103
Dawid Pachowicz 9 / 85
Maciej £atka 9 / 54  >>>>>>>>>
Tomasz Pustelnik 9 / 53
Dawid Or³owski 9 / 52
Bartosz Chodukiewicz 9 / 50
Przemys³aw Paduch 9 / 42
Tobiasz Ptak 8 / 35
Tobiasz Tyburowski 9 / 28
Dawid Trela 2 / 4
 2
WIELKOPOLSKIE
 Wojciech Tomaszewski 9 / 138 
Kacper Kaczmarek 9 / 101 >>>
Kacper Marchewka 9 / 100
Filip Dominiak 9 / 77
Aleksander Wi¶niewski 9 / 54
Szymon Sobiech 9 / 52
£ukasz Walkowiak 5 / 35
Jan Kaczmarek 9    / 28
Mateusz Skorupa 8 / 24
Adam Konopelski 9 / 19
Daniel Walkowiak 4 / 16
Krzysztof Kruszyñski 7 / 12
Filip Mischke 3    / 2
Mateusz Garczyk 3 / 0    
 3
KUJAWSKO
POMORSKIE
 Jakub Ulczyñski 9 / 203  
Nataniel Kolasiñski 9 / 158
Karol Lebiedziñski 9 / 69
Jonasz Ka¼mierczak 8 /39
Wit Szymañski 9    / 38
Adam Lewandowski 9 / 37
Oliwier Wi¶niewski 9/ 37
Bogusz Jan Bia³ecki 8 / 32
Maksymilian Estkowski 9 / 28
Seweryn Dawidowicz 5 / 27 >>>>
Damian Sypniewski 8 / 18
Dawid Bykowski 6 / 16
Jakub Dawid Sieradzki 7    / 13
Maksymilian Makowski 3 /2
 4
ZACHODNIO
POMORSKIE
 Igor Burzyñski 9 / 159
Adam Klimczak 9 / 76
Patryk Zaj±c 9 / 61 >>>>>>>>
Jakub ¦wierczek 9 / 59
Aron Wojciechowicz 5 / 32
Maksymilian Gawron 5 / 31
Adam Karpowicz 9 / 24
Szymon Ju¼ków 9    / 23
Oliwer Korolczuk 5 / 21
Patryk Królikowski 5 / 15
Mateusz Moroñ 4    / 14
Natan Gabry¶ 4 / 13
Marcel Grudziñski 5 / 11
Jakub Koralewski 8 / 10
Arkadiusz Chmiel 4 / 10
Piotr Orchowski 4 /3
Szymon Mieszczankin 2    
 5 

MAZOWIECKIE
 Kacper Gordon 8 / 108 >>>>>>
Aleksy Bia³ow±s 8 / 106
Jakub Ambroziak 8 / 57 
Krystian Okrutny 8 / 55
Antoni Michalski 8 / 52
Grzegorz D³ugosz 7 / 51
Jan Szumilewicz 8 / 44
Sebastian Stanis³awski  8 / 38
Alan Wilkowski 4 / 24
Krystian ¦nieg 7 / 20
Iwo Pokorski 8 / 15
Jan Goreñ 8 / 15
Mateusz Popowski 3 / 11 
Jan Tomaszewski
 6

DOLNO¦L¡SKIE
 Marek Mitman 7 / 106
Kacper Burakiewicz 8 / 76
Jan Zieniewicz 8 / 63
Krzysztof Niedorys 8  / 59
Kamil Bia³achowski 8 / 50
Roch Krawczyk 8 / 46
Micha³ Mindowicz 8 / 39
Patryk Przyby³ek 4 / 25
Miko³aj Koelner 6 /24
Andrzej Jaworski 7 / 23
Adrian Herda 3 / 22
Adam Hutnik 7 /16
Piotr D±browski 3 / 10  >>>>>>
Maksymilian Haber 5 / 7
Pawe³ Kubiak 3 /  3
£ukasz Wo¼niakiewicz 3 / 2 

 7

PODKARPACKIE
 Jakub Jurzyk 8 / 122
Jakub Saramak 8   / 110 >>>>
Dawid Barciñski 8 / 55
Micha³ Godawski 8 / 55
Dominik Typiak 8 / 51
Maciej Noga 8 / 37
Mi³osz Zaj±c 8  / 33
Piotr Szubart 8  / 27
Igor Rokosz 8 / 19
Maciej Ficek 8 / 16
Jakub Marko 7 / 15
Piotr Niezgoda 4 / 10
Micha³ Kucharczyk 2 8

MA£OPOLSKIE
 Maciej Jêdrzejczyk 8 /137 >>>>
Filip Rerak 8 /75
Tomasz Nykaza 8    / 69
Bart³omiej Kras 8 / 54
Micha³ Moskal 8    / 49
Damian Banak 8 / 40
Wojciech Jêdrzejczyk 8 / 36 
Mateusz Przêczek 8 / 35
Jakub Dyngosz 8    / 34
Sebastian Ferenczak 6 / 23
Aleksander Knap 7 / 12
Mateusz Obrzut 2 / 11
Bart³omiej £okas 7 / 6
Jakub Trzciñski 2 / 0    

GRUPA - A  

¦l±skie - Podkarpackie   95 : 53  STATYSTYKI   MVP: Daniel Seku³a 
Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie   85 : 70  STATYSTYKI   MVP: Jakub Ulczyñski 
Podkarpackie - Mazowieckie  65 : 77 STATYSTYKI   MVP: Aleksy Bia³ow±s 
¦l±skie – Kujawsko-Pomorskie  90 : 55  STATYSTYKI  MVP: Patryk Zapert 
Kujawsko-Pomorskie - Podkarpackie  96 : 70  STATYSTYKI   MVP: Nataniel Kolasiñski 
Mazowieckie - ¦l±skie   66 : 88  STATYSTYKI   MVP: Dawid Pachowicz 

* kolor niebieski zawodnicy z rocznika 2003


  PKT. 
  
 1

¦L¡SKIE
6
¯AK ¯ory: Daniel Seku³a, Dawid Krzystek, Maciej £atka, 
Kacper K³aczek, Tobiasz Tyburowski 
MKS Dabrowa Górnicza: Tomasz Pustelnik, Patryk Zapert, 
Dawid Or³owski, 
Bartosz Chodkiewicz, Przemys³aw Paduch, Dawid Pachowicz 
MKS Wodzis³aw ¦l: Tobiasz Ptak ( Wodzis³aw) 
MOSiR Cieszyn: Dawid Trela 

Trenerzy: Andrzej Bartosz, Grzegorz Marciak

13 zawodników / 4 kluby


2
 
KUJAWSKO
POMORSKIE
5
TKM W³oc³awek: Lebiedziñski Karol, Lewandowski Adam, 
Bykowski Dawid
Novum Bydgoszcz: Ulczyñski J., Bia³ecki Bogusz, Kolasiñski Nataniel,  
Wi¶niewski Oliwier, Dawidowicz Seweryn
Astoria Bydgoszcz: Sieradzki Jakub, Estkowski Maksymilian, 
Sypniewski Damian
MKS Zryw Toruñ: Ka¼mierczak Jonasz,
SKS Kasprowicz Inowroc³aw: Szymañski Wit

Trenerzy: Maciej £abu¶ oraz Maciej ¯ywiczka  
13 zawodników / 5 klubów
3
 

MAZOWIECKIE
4
Polonia Warszawa: Gordon Kacper, D³ugorz Grzegorz, Pikorski Iwo,
Stanis³awski Sebastian,  Amroziak Jakub, Tomaszewski Jan
Piotrówka Radom: Okrutny Krystian
MKS Pruszków: Michalski Antoni
La Basket Warszawa: Bia³ow±s Aleksy
Gim 92 Warszawa: Goreñ Jan, Szumilewicz Jan
UKS 3 ¯yrardów; ¦nieg Krystian
Probasket Miñsk Mazowiecki: Popowski Mateusz
Trenerzy: Micha³ Tomaszewski, Wojciech Rogowski
13 zawodników / 7 klubów
 4 

PODKARPACKIE
3
MOSiR Przeworsk: Jakub Jurzyk, Maciej Noga, Mi³osz Zaj±c, 
Jakub Marko, Piotr Szubart, Dawid Barciñski, Maciej Ficek
Siarka Tarnobrzeg: Igor Rokosz, Piotr Niezgoda, Jakub Saramak 
Ku¼nia Stalowa Wola: Micha³ Godawski, Dominik Typiak

Trener: Wojciech Jurkiewicz

12  zawodników / 3 kluby


GRUPA - B
Dolno¶l±skie - Ma³opolskie  65 : 61 
 STATYSTYKI  MVP: Kacper Burakiewicz 
Wielkopolskie - Zachodniopomorskie  68 : 56 STATYSTYKI  MVP: Wojciech Tomaszewski 
Zachodniopomorskie - Ma³opolskie   77 : 71  STATYSTYKI   MVP: Igor Burzyñski 
Wielkopolskie - Dolno¶l±skie  77 : 49  STATYSTYKI   MVP: Kacper Marchewka  
Ma³opolskie – Wielkopolskie  65 : 88  STATYSTYKI   MVP: Aleksander Wi¶niewski 
Dolno¶l±skie - Zachodniopomorskie 57 : 65  STATYSTYKI MVP: Jakub ¦wierczek
 
     
1

WIELKOPOLSKIE
6
MKK Pyra Poznañ: Tomaszewski Wojciech, Kaczmarek Kacper 
Kaczmarek Jan, Konopelski Adam, Dominiak Filip, Garczyk Mateusz
Wi¶niewski Aleksander
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp:   Skorupa Mateusz, Marchewka Kacper
ZS Wielichowo:  Sobiech Szymon
MKK Gniezno: Walkowiak £ukasz
Fundacja PBG BJ: Kruszyñski Krzysztof

Trenerzy: Jakub Czwakiel, Jacek Jó¼wiak, Katarzyna Tomczak

12 zawodników / 5 kluby

2
ZACHODNIO
POMORSKIE
5
Basket Koszalin: Igor Buczyñski, Szymon Ju¼ków, Adam Klimczak
Adam Karpowicz, , Jakub ¦wierczek
Spójnia  Stargard :  Marcel Grudziñski,  Oliwer Korolczuk
Patryk Królikowski, Patryk Zaj±c
Wilki Morskie Szczecin: Maksymilian Gawron, Jakub Koralewski 
¯AK Koszalin: Aron Wojciechowicz

Trener: Trener: Marek ¯ukowski, Przemys³aw Mardosiewicz


12 zawodników / 4 kluby
3


DOLNO¦L¡SKIE
4
¦l±sk Wroc³aw: Mitman Marek, Jaworski Maciej, Przyby³ek Patryk
Burakiewicz Kacper, Niedorys Krzysztof,Haber Maksymilian, 
Krawczyk Roch, Mindowicz Micha³, D±browski Piotr, Kubiak Pawe³
WKK Wroc³aw: Koelner Miko³aj, Zieniewicz Jan, Hutnik Adam
Sudety Jelenia Góra: Ba³achowski Kamil

Trenerzy: Dariusz Kaca, Tomasz Wilczek

15 zawodników / 3 kluby

4


MA£OPOLSKIE
3
Regis Wieliczka: Maciej Jêdrzejczyk, Wojciech Jêdrzejczyk
Sebastian Ferenczak, Tomasz Nykaza, Bart³omiej £okas
Jakub Dyngosz, Jakub Trzciñaski
MUKS 1811 Unia Tarnów: Bart³omiej Kras, Damian Banak, 
Micha³ Moskal
Wis³a Kraków: Filip Rerak, Mateusz Przêczek, Aleksander Knap

Trener: Micha³ Sarota

13 zawodników / 3 kluby

Przygotowa³ zibi

 Zakwaterowanie
: Ole¶nica Hotel „Per³a”,ul. Sinapiusa 12  www.hotelperla.pl 

Kierownik zawodów: Adrianna Kud³acik, 
Komisarz G³ówny PZKosz: Janusz Kaczmarzyk
Komisarz PZKosz: Pawe³ Podolski
Przewodnicz±cy Komitetu Organizacyjnego: Dariusz Kowalczyk
XXII Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y. Po raz pierwszy koszykówka zosta³a ulokowana w sportach Zimowych ( wcze¶niej:  Sporty Halowe 2008-2011 oraz sporty halowe i letnie 2012-2014) rok temu w Gi¿ycku OOM organizowa³y Polskie Zwi±zki Sportowe
SKM od pocz±tku Kadr wojewódzkich (2008 rocznik1993 Karwowski, Ponitka, Gielo)  jest na wszystkich OOM (nie ma drugiej osoby w kraju która by by³a na wszystkich Fina³ach OOM) z pocz±tkiem prywatnie, pó¼niej zaproszony przez organizatorów . W tym roku ju¿ w styczniu SKM dosta³ zaproszenie na OOM za które bardzo dziêkuje

Trochê Historii


           
rok 
okres 
kat. 
Sporty
Organizator............... 
Miasto
 Mistrz 
Trener..Mistrzów 
MVP................. 
ocena
2016
Luty
U14
Zimowe
Dolno¶l±skie
Ole¶nica
2002
¦l±skie
Andrzej Bartosz
Kacper K³aczek
 
2015
Marzec
U14
 Warmiñsko-Mazurskie
Gi¿ycko 
2001
Dolno¶l±skie
£. DzierkowskiM. Kaszowski
****
2014
Lipiec
U15
Halowe/letnie
Dolno¶l±skie
Wa³brzych
1999
Lubuskie
£. Rubczyñski
K. M±kowski 
*****
2013
Lipiec
U15
Halowe/Letnie
£ódzkie
Kutno
1998
Wielkopolskie
M. Górniak 
M. Kurpisz
***
2012
Lipiec
U15
Halowe/Letnie
Ma³opolskie
Wieliczka
1997
Wielkopolskie 
C. Kurzawski
W Fr±ckowiak
****
2011
Maj
U15
Halowe
Podlaskie
Zamrów
1996 
Wielkopolskie
K. WilkoszK. Zywert
**
2010
Maj
U15
Halowe
Mazowieckie
Pruszków 
1995
Wielkopolskie
K.  WilkoszD Jeszke
*
2009 
Maj
U15 
Halowe
¦wiêtokrzyskie
Kielce
1994 
Pomorskie
J.Szymkiewicz 
J. Grzeliñski
**
2008
Maj
U15 
Halowe 
Dolno¶l±skie 
Wa³brzych
1993 
Dolno¶l±skie
S. Potoczny
P.Nied¼wiedzki 
***

Wszystkie Fina³y zaliczyli: Dolno¶l±skie, Kujawsko-pomorskie, Mazowieckie i Ma³opolskie
Raz nie byli: ¦l±skie (1995) Wielkopolskie (1999) i Podkarpackie 
Dwa razy nie byli: Pomorskie (1993 i 2002)
Raz byli: £ódzkie, Lubelskie, Zachodniopomorskie (2002)
Dwa razy byli: Lubuskie  (1993 i 1999)
Wcale nie byli: Podlaskie, ¦wiêtokrzyskie, Warmiñsko-Mazurskie, Opolskie

 

KLIKNI W BANER - WSZYSTKO O KADRACH WOJEWÓDZKICH

OFICJALNA STRONA OOM DOLNO¦L¡SKIE 2016

zibi dnia listopad 02 2016 16:56:45 · 0 Komentarzy · 1859 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦l±skie
¦l±skie
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985