Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

PÓ£FINA£ XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Pólnoc rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016
OOM 2017 Wieliczka MVP:
Aleksander Wi¶niewski
(nagrody: Statuetka PZKosz, Kalendarz NBA 2017 SKM oraz darmowy pobyt na

Basket Camp Wojciech Zeidler

mecz o 7. miejsce :
Warmiñsko-Mazurskie -  Lubuskie  52 : 81  STATYSTYKI   MVP: Jakub Kunc / wyró¿nienie:
mecz o awans: Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie  61 : 65  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Szabelski/wyró¿nienie
mecz o awans: Zachodniopomorskie - Podlaskie  51 : 42  STATYSTYKI   MVP: Maksym Ko³odziej
FINA£: Wielkopolskie -  Mazowieckie  90 : 66  STATYSTYKI   MVP: Filip Dominiak

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 Wielkopolskie
2 Mazowieckie
3 Kujawsko-pomorskie
4 Zachodniopomorskie

5 Pomorskie
6 Podlaskie
7 Lubuskie
8 Warmiñsko-MazurskieMVP
XX
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
 XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Aleks Wi¶niewski
wielkopolskie
 Filip Dominiak 
wielkopolskie
Antoni Michalski
mazowieckie
Alan Wilkowski 
mazowieckie
Wit Szymañski 
Kujawsko-Pomorskie
Wiktor Paczkowsk
zachodniopomorskie

Uk³ad grup w finale OOM:
 
Grupa A
Pó³noc 1 -Wielkopolskie
Po³udnie 2 - Dolno¶l±skie
Po³udnie 3 - Ma³opolskie
Pó³noc 4 - Zachodniopomorskie

Grupa B
 
Po³udnie 1 - ¦laskie
Pó³noc 2 - Mazowieckie
Pó³noc 3 - Kujawsko-Pomorskie
Po³udnie 4 - £ódzkie


RELACJA LIVE STATYSTYKI

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

SYLWETKI WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

RELACJA Z CZ£UCHOWA POZKosz

TOP 10 najlepsi strzelcy po 2 dniach turnieju

GRUPA I

Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie  72 : 35  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Olechnowicz / wyró¿nienie: Tymoteusz Tañski

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie  86 : 52 
STATYSTYKI  MVP: Aleksander Wi¶niewski / wyró¿nienie: Damian Bartecki

Wielkopolskie - Warmiñsko-Mazurskie  122 : 43 
STATYSTYKI   MVP: Kamil Zgrajek / wyró¿nienie: Kacper Mirowski

Zachodniopomorskie - Pomorskie  58 : 53
  STATYSTYKI   MVP: Aleksander Wi¶niewski  wyró¿nienie: Hubert £a³ak

Pomorskie - Wielkopolskie 49 : 86  STATYSTYKI   MVP: Nikodem Suski / wyró¿nienie: Cezary Jankowski

Warmiñsko-Mazurskie - Zachodniopomorskie  32 : 90  STATYSTYKI   MVP: Damian Bartecki / wyró¿nienie: Oliwier Duchnowski

1 Wielkopolskie  6 pkt.
2 Zachodniopomorskie 5 pkt.
3 Pomorskie  4 pkt
4 Warmiñsko-Mazurskie 3 pkt.GRUPA II

Mazowieckie - Podlaskie 94 : 45  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Sitek / wyró¿nienie: Maksymilian Perzyna

Kujawsko-Pomorskie - Lubuskie  101 : 46
STATYSTYKI   MVP: Dawid Bykowski / wyró¿nienie Micha³ Grzeszak

Podlaskie  - Lubuskie  69 : 45  STATYSTYKI   MVP: Maksymiljan Perzyna/  wyró¿nienie: Jakub Wiêckowski

Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie  69 : 50 STATYSTYKI   MVP:  Alan Wilkowski / wyró¿nienie: Miko³aj Wojciechowski

Kujawsko-Pomorskie - Podlaskie  78 : 48  STATYSTYKI  MVP: Wit Szymañski / wyró¿nienie: Jakub Grigoruk

Lubuskie - Mazowieckie 39 : 82  STATYSTYKI MVP; Jan Dziadowicz / wyró¿nienie: Jakub Kochut

1 Mazowieckie  2 mecz  4 pkt.
2 Kujawsko-Pomorskie  3 mecz  5 pkt.
3 Podlaskie  3 mecz  4 pkt.
4 Lubuskie  2 mecz 2 pkt.


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   imie....nazwisko....mecze....punkty....klub
 1 

WIELKOPOLSKIE
 Aleksander Wi¶niewski 4    / 81
Kamil Zgrajek 4    / 61
Filip Dominiak 4 / 45
Jakub Gruszczyñski 4 / 37
Nikodem Suski 4    / 31
Maciej Gorzelany 4 / 29
£ukasz Walkowiak 4 / 28
Jan Jakubiak 4 / 21
Nikodem Królikowski 4 / 17
Iwo Maækowiak 3 / 13
Miko³aj Chmielewski 4 / 11
Filip Pi±tkowski 4 / 10

Trener: Jakub Czwakiel
Asystent: Katarzyna Tomczak

2


MAZOWIECKIE
 Alan Wilkowski 4 / 60
Antoni Michalski 4 / 41
Bartosz Sitek 4    / 39
Jan Dziadowicz 4 / 27
Aleksander Garbacz 4 / 21
Wojciech Nojszewski 4 / 21
Wiktor Kania 4 / 20
Szymon Ko³akowski 3 / 19
Jan Kry¶ko 4 / 18
Jakub Trze¶niewski 3 / 17
Jêdrzej Hamerla 4 / 17
Jakub Wojciechowski 4 / 9
Kacper Nowociñski 2 / 2

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz
Asystent: Marcin Balicki

3


KUJAWSKO
POMORSKIE
 Wit Szymañski 4    / 68
Dawid Bykowski 4 / 48
Micha³ Szabelski 3 / 42
Igor Bladoszewski 4 / 31
Oliwier Bednarek 4 / 24
Damian Kru¿yñski 4 / 23
Miko³aj Wojciechowski 4 / 20
Wiktor £ukasik 4 / 15
Dominik Grochowski 4 / 10
Maciej W³udarski 4 / 8
Jakub Andrzejewski 3 / 4
Dawid Damski 4 / 1
Dmitrij Zhaludok 2 / 0
Trener: Maciej £abu¶
Asystent: Maciej ¯ywiczka

4


ZACHODNIO
POMORSKIE
 Wiktor Paczkowski 4 / 39
Kacper Ka¼mierski 4 / 35
Aleksander Wi¶niewski 4    / 29
Damian Bartecki 4 / 27
Krzysztof Kiwacz 4 / 20
Jakub P³echa 4 / 18
Maksym Ko³odziej 3 / 17
Tomasz Kucal 4 / 16
Tomasz Urban 4 / 14
Jakub Koralewski 4 / 11
Jakub Koz³owicz 1 / 9
Jan Soko³owski 1 / 6
Maksym Gerszkow 3 / 6
Mi³osz Macha³a 3 / 4

Trener: Marek ¯ukowsk

XXXXX
XXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5


POMORSKIE
 Bartosz Olechnowicz 4 / 55
Szymon Kar³owicz 4 / 26
Cezary Jankowski 4 / 24
Kamil Kulik 4 / 23
Marcel Koz³owski 4 / 21
Hubert £a³ak 4 / 21
Wiktor Imienowski 4 / 17
Piotr Spigarski 4 / 16
Micha³ Szczepkowski 3 / 9
Micha³ Przyludzki 3 / 9
Jakub Czworowski 3 / 7
B³a¿ej Sulej 3 / 5
Wiktor Jaszczerski 3 / 2
Nikodem Nalecziñski 1 / 0

Trener: Bogdan Zamo¶ny
Asystent: Gracjan Galicki

6


PODLASKIE
 Maksymilian Perzyna 4 / 43
Micha³ Wojtulewicz 4 / 29
Jakub Grigoruk 4 / 28
Piotr Bobka 4 / 23
Cyprian Karecki 4 / 17
Dominik Nazarko 4 / 14
Pawe³ Bieliñski 3 / 12
Jakub ¦wietliczny 4 / 8
Cezary Cudowski 4 / 7
Adam Anusewicz 2 / 7
Antoni Zdanowicz 3 / 6
£ukasz Gregorczuk 2 / 6
Tomasz Sawicki 3 / 4
Pawe³ Juchnicki 1 / 0
Trener: Jaros³aw Olszañski
Asystent: Andriej Sinielnikow 

7


LUBUSKIE
 Jakub Wiêckowski 4 / 41
Jakub Kunc 4 / 38
Jakub Kochut 4 / 26
Dawid Bury 4 / 26
Marcin Lepko 4 / 18
Rafa³ Kopaczewski 4 / 13
Maksym Wieczorek 4 / 11
Grzegorz Kaczmarek 4 / 10
Dawid Wiktorski 4 / 10
Micha³ Grzeszak 3 / 6
Sebastian Kolañski 4 / 6
Jakub Kêsik 4 / 6

Trener: Bogus³aw Onufrowicz
Asystent: Kamil Czapla Asystent

8


WARMIÑSKO
MAZURSKIEOliwier Duchnowski 4 / 37
Hubert Zapadka 4 / 25
Tymoteusz Tañski 4 / 19
Adrian Bachmura 4 / 15
Rados³aw Ogonowski 4 / 14
Pawe³ Wojciechowski 4 / 13
Oskar Chrzanowski 4 / 13
Oliwier Koz³owski 4 / 8
Kacper Majchrowicz 4 / 6
Kacper Mirowski 4 / 6
Bartosz Mróz 4 / 4
Maksymilian Tañski 4 / 2

Trener: Rafa³ Kacprzak


W koñcowej klasyfikacji turnieju dru¿yny na miejscach 3-4 i 5-6 zostan± sklasyfikowane na podstawie w
kolejno¶ci:
- wiêkszej liczby punktów meczowych w ca³ym turnieju
- lepszej ró¿nicy punktów koszowych w ca³ym turnieju
- wiêkszej liczby zdobytych punktów koszowych w ca³ym turnieju
- losowania 
zibi dnia padziernik 24 2017 00:16:58 · 0 Komentarzy · 1034 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
¦l±skie V miejsce
¦l±skie V miejsce
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985