Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Podsumowanie OOM w Statystykach
OOM 2017 WieliczkaTydzieñ temu zakoñczy³ siê Fina³y OOM Ma³opolska 2017. SKM po ka¿dych fina³ach publikuje za po¶rednictwem PZKosz  rekordy oraz Top 10 w poszczególnych statystykach. Zawodnicy najwy¿ej notowani zapewne znale¼li siê w notatkach sztabu szkoleniowego Kadry Polski. Jak wiecie statystyki nie s± wykonane perfekcyjnie czêsto tylko jedna osoba pisa³a ,,staty,, a to nie do koñca jest dok³adne., jednak te statystyki pokazuj± czo³ówkê polskich zawodników z rocznika 2003.    


Rekordy:

            
Eval:    
1.Wit Szymañski    29        
2.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    27        
2.£ukasz Walkowiak    27        
                    
Punkty:    
1.Wit Szymañski    31        
2.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    26        
3.Wojciech Siembiga    19        
                    
Celne rzuty za "1":    
1.Micha³ Szabelski    12        
2.Wit Szymañski    10        
3.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    9        
                    
Celne rzuty za "2":    
1.Wit Szymañski    15        
2.Maciej Michalski    8        
2.Wojciech Siembiga    8        
                    
Celne rzuty za "3":    
1.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    3        
1.Tomasz Kucal    3 
      
1. Szymon Kilian 3 
               
Zbiórki:    
1.Mateusz G³odek    23        
2.Maciej Michalski    16        
3.Wiktor Paczkowski    15        
                    
Asysty:    
1.Aleksander Wi¶niewski (Wielkopolska)    8        
2.Nikodem Suski    6        
                    
Przechwyty:    
1.Jakub Trze¶niewski    7        
2.Micha³ Szabelski    5        
2.Szymon Ko³akowski    5        
2.Antoni Sadowniczyk    5        
                    
Bloki:    
1.£ukasz Walkowiak    3        
1.Tomasz Urban    3        
1.Wiktor Paczkowski    3        
                    
Najwiêcej na parkiecie:    
1.Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie    121:23    
2.Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie    116:40    
3.Maciej Michalski    ¦l±skie    115:33    
                    
Double-Double:                    
(2)    Przemys³aw Paduch(11pkt.15zb.)(12pkt.11zb.)            
(1)    Aleksander Wi¶niewski(19pkt.13zb.) £ukasz Walkowiak(18pkt.13zb.) Wojciech Siembiga(17pkt.11zb.)  Wiktor Paczkowski(16pkt.15zb.) Maciej Michalski(17pkt.16zb.) Wit Szymañski(22pkt.10zb.) Antoni Sadowniczyk(11pkt.13zb.)            
                    
Najlepszy atak        Wielkopolskie    416        
Najlepsza obrona    Wielkopolskie    266        
                    
 Punkty:            
1.Wit Szymañski            Kujawsko-Pomorskie 102    
2.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 81    
3.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie 77    
4.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    75    
5.Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie 60    
6.Tomasz Kucal            Zachodniopomorskie 56    
7.Alan Wilkowski    Mazowieckie 55    
8.Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    54    
9.Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie 53    
10.Filip Dominiak    Wielkopolskie    48    
                    
 Eval:            
1.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    97    
2.Wit Szymañski            Kujawsko-Pomorskie    87    
3.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    70    
4.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie    64    
4.Filip Dominiak    Wielkopolskie    64    
6.Maciej Michalski    ¦l±skie    59    
7.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    57    
7.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    57    
9.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 54    
10.Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    45    
                    
 Bloki:            
1.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 8    
2.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie    7    
3.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie    6    
3.Piotr Dro¶            £ódzkie    6    
5.Maciej Michalski    ¦l±skie    5    
5.Filip Dominiak    Wielkopolskie    5    
5.Tomasz Urban            Zachodniopomorskie    5    
5.Brajan Sowa            Ma³opolskie    5    
9.Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie    4    
9.Wiktor Kania            Mazowieckie    4    
9.Oliwier Bednarek    Kujawsko-Pomorskie 4    
9.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    4    
                    
 Przechwyty:             
1.Bartosz Sitek            Mazowieckie 12    
2.Micha³ Szabelski    Kujawsko-Pomorskie  11    
2.Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    11    
2.Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie 11    
5.Wit Szymañski            Kujawsko-Pomorskie 10    
5.Igor Lewandowski    ¦l±skie    10    
5.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    10    
5.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 10    
9.Jêdrzej Hamerla    Mazowieckie 9    
9.Tomasz Kwieciñski    £ódzkie    9    
9.Filip Wójcik            Dolno¶l±skie 9    
9.Szymon Ko³akowski    Mazowieckie 9    
                    
 Asysty:            
1.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie    19    
2.Nikodem Suski            Wielkopolskie    14    
3.Iwo Maækowiak            Wielkopolskie    8    
4.Damian Kru¿yñski    Kujawsko-Pomorskie    7    
5.Daniel Nowak            Ma³opolskie    6    
5.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    6    
7.Dawid Biegoñ            Ma³opolskie    5    
7.Kamil Zgrajek            Wielkopolskie    5    
7.Filip Dominiak    Wielkopolskie    5    
                    
 Zbiórki:            
1.Mateusz G³odek    Dolno¶l±skie 65    
2.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie 51    
3.Przemys³aw Paduch    ¦l±skie    49    
3.Maciej Michalski    ¦l±skie    49    
5.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 47    
6.Filip Dominiak    Wielkopolskie 45    
7.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 43    
8.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie 41    
9.Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie 34    
10.Antoni Sadowniczyk    £ódzkie    33    
                    
 Rzuty celne za dwa:            
1.Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie 37    
2.Wojciech Siembiga    Dolno¶l±skie 30    
3.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    25    
4.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 24    
5.Filip Dominiak    Wielkopolskie 20    
5.Miko³aj Klimontowicz    ¦l±skie    20    
7.Dawid Bykowski    Kujawsko-Pomorskie 19    
8.Alan Wilkowski    Mazowieckie 17    
9.£ukasz Walkowiak    Wielkopolskie 16    
10.Wiktor Paczkowski    Zachodniopomorskie 15    
10.Maciej Michalski    ¦l±skie    15    
10.Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie 15    
                    
 Skuteczno¶æ za dwa (%):            
1.Wojciech Nojszewski    Mazowieckie 80.0    
2.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    67.6    
3.Nikodem Suski    Wielkopolskie    66.7    
4.Aleksander Lisowski    £ódzkie    61.5    
5.Wit Szymañski    Kujawsko-Pomorskie 60.7    
6.Antoni Michalski    Mazowieckie 60.0    
7.Alan Wilkowski    Mazowieckie 56.7    
8.Maciej Gorzelany    Wielkopolskie 56.3    
9.Filip Dominiak    Wielkopolskie 55.6    
9.Szymon Ko³akowski    Mazowieckie 55.6    
                    
 Rzuty celne za trzy:            
1.Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie 7    
2.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 6    
3.Kacper Kowalczyk-Kudziarz ¦l±skie 5    
3.Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    5    
3.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    5    
6.Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie 4    
6.Igor Lewandowski    ¦l±skie    4  

 
                    
 Skuteczno¶æ za trzy (%):            
1.Tomasz Kucal    Zachodniopomorskie 46.7    
2.Kacper Kowalczyk-Kudziarz ¦l±skie 41.7    
3.Dominik Pastuszka    ¦l±skie    33.3    
4.Damian Bartecki    Zachodniopomorskie 30.0    
5.Aleksander Dziekañski    ¦l±skie    29.4    
6.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 28.6    
7.Jakub Gruszczyñski    Wielkopolskie 26.7    
8.Igor Lewandowski    ¦l±skie    25.0    
8.Alan Wilkowski    Mazowieckie 25.0    
                    
 +/-            
1.Filip Dominiak Wielkopolskie    125    
2.Aleksander Wi¶niewski    Wielkopolskie 124    
3.Iwo Maækowiak    Wielkopolskie    100    
4.Jakub Gruszczyñski Wielkopolskie 96    
5.Igor Lewandowski ¦l±skie 63    
6.Nikodem Suski    Wielkopolskie 62    
7.Jakub Merda    ¦l±skie    54    
7.Dominik Pastuszka ¦l±skie 54    
9.Tomasz Marek    Wielkopolskie 53    
10.Aleksander Dziekañski ¦l±skie 51

PE£NE PODSUMOWANIE W STATYSTYKACH WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

SYLWETKI WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

Trochê Historii

           
rok
okres
kat.
Sporty
Organizator...............
Miasto
 Mistrz
Trener..Mistrzów
MVP.................
ocena
2017
Marzec
u14
Zimowe
Ma³opolskie
Wieliczka
2003
Wielkopolskie
Jakub Czwakiel
A. Wisniewski
****
2016
Luty
U14
Zimowe
Dolno¶l±skie
Ole¶nica
2002
¦l±skie
Andrzej Bartosz
Kacper K³aczek
****
2015
Marzec
U14
PZKosz
Warmiñsko-Mazurskie
Gi¿ycko
2001
Dolno¶l±skie
£. DzierkowskiM. Kaszowski
****
2014
Lipiec
U15
Halowe/letnie
Dolno¶l±skie
Wa³brzych
1999
Lubuskie
£. Rubczyñski
K. M±kowski
*****
2013
Lipiec
U15
Halowe/Letnie
£ódzkie
Kutno
1998
Wielkopolskie
M. Górniak
M. Kurpisz
***
2012
Lipiec
U15
Halowe/Letnie
Ma³opolskie
Wieliczka
1997
Wielkopolskie
C. Kurzawski
W Fr±ckowiak
****
2011
Maj
U15
Halowe
Podlaskie
Zamrów
1996
Wielkopolskie
K. WilkoszK. Zywert
**
2010
Maj
U15
Halowe
Mazowieckie
Pruszków
1995
Wielkopolskie
K.  WilkoszD Jeszke
*
2009
Maj
U15
Halowe
¦wiêtokrzyskie
Kielce
1994
Pomorskie
J.Szymkiewicz
J. Grzeliñski
**
2008
Maj
U15
Halowe
Dolno¶l±skie
Wa³brzych
1993
Dolno¶l±skie
S. Potoczny
P.Nied¼wiedzki
***

Wszystkie Fina³y zaliczyli: Dolno¶l±skie, Kujawsko-pomorskie, Mazowieckie i Ma³opolskie
Raz nie byli: ¦l±skie (1995) Wielkopolskie (1999)
Dwa razy nie byli: Pomorskie (1993 i 2002) Podkarpackie  (2001 i 2003)
Raz byli: Lubelskie, Zachodniopomorskie (2002)
Dwa razy byli: Lubuskie  (1993 i 1999) £ódzkie (1999 i 2003) Zachodniopomorskie (2002 i 2003)
Wcale nie byli: Podlaskie, ¦wiêtokrzyskie, Warmiñsko-Mazurskie i Opolskie

Ranking (z³oto 5 pkt. srebro 3 pkt. III miejsce 1 pkt
1 Wielkopolskie 5+5+5+5+5+3 = 28
2 Dolnosl±skie 5+5+3+1+1=1 = 16
3 Mazowieckie 3+3+3+1+1 = 11
4 ¦l±skie 5+3 = 8
5 Pomorskie 5+1 = 6
6 Podkarpackie 3+ 3 = 6
7 Kujawsko-Pomorskie 3+1+1+1 = 6
8 Lubuskie 5
9 Ma³opolskie 3
 


   
zibi dnia padziernik 24 2017 00:20:38 · 0 Komentarzy · 908 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Ma³opolskie rocz.1996
Ma³opolskie rocz.1996
Kadry Wojewódzkie rocz.1996
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985