Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

VII Memoria³u M.Korwina Wo³ów 5-7.04.2009
Turnieje rocz.1994W dniach 4 – 5 marca 2009 roku, w hali sportowej przy ul. Panieñskiej 4a rozegrany zosta³ Koszykarski Turniej Kadr Wojewódzkich Juniorów M³odszych pn. VII Memoria³ Mieczys³awa Korwina. Udzia³ w w turnieju wziê³y 4 dru¿yny: Dolno¶l±ska, Wielkopolska, Lubuska oraz Kujawsko – Pomorska. Dziêki wspó³pracy z Dolno¶l±skim Zwi±zkiem Koszykówki we Wroc³awiu mieli¶my szansê na przeprowadzenie turnieju w³a¶nie w Wo³owie. W zwi±zku z tym , i¿ jest to jedna z wa¿niejszych imprez, w ¶wiatku koszykarskim mogli¶my pokazaæ siê z jak najlepszej strony, a przede wszystkim zapromowaæ nasz± gminê. Byæ mo¿e wo³owski OSIR stanie siê miejscem organizacji VIII Memoria³ w roku 2010. VII Memoria³ Mieczys³awa Korwina okaza³ siê szczê¶liwym dla kadry województwa Lubuskiego, miejsce II nale¿y do Wielkopolski, III do Kujawsko – Pomorskiego, a na miejscu IV znalaz³o siê Dolno¶l±skie. W ci±gu dwóch dni rozegrano 6 meczy.


Lubuskie – Wielkopolskie 86:84
(26:19, 20:26, 17:18, 23:21)

Dolno¶l±skie - Kujawsko-Pomorskie 58:76

(15:16, 11:29, 18:16, 14:15)

Dolno¶l±skie – Wielkopolskie 84:94
(16:26, 18:22, 22:15, 28:31)

Lubuskie – Kujawsko-Pomorskie 62:61
(15:16, 13:22, 11:9, 23:14)

Kujawsko-Pomorskie - Wielkopolskie 58:80
(13:18, 13:21, 19:19, 13:22)

Dolno¶l±skie - Lubuskie 57:58
(22:11, 7:9, 13:17, 13:21)

Klasyfikacja koñcowa:

 Województwo Lubuskie
Województwo Wielkopolskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo Dolno¶l±skie

MVP Memoria³u:  Kopij Micha³ – Województwo Lubuskie

Król Strzelców: Wieloch Piotr – Województwo Wielkopolskie – 51 pkt.

¯ród³o http://www.osirwolow.pl/
FOTO: Bartosz Sasnkowski

ZOBACZ-FOTKI-AUTOR-BARTOSZ-SANKOWSKI

zibi dnia marzec 26 2009 11:59:19 · 0 Komentarzy · 3178 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Wielkopolskie.
Wielkopolskie.
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985