Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Puchar Gorce Nowy Targ 27-29.03.2009
Turnieje rocz.1994 dziewczyny: FOTO    FILMIKI  ( do ¶rody bêd± wszystkie jakie mam )

ma³opolskie  - mazowieckie  62 : 88  
Kwarty: 11-26, 21-26, 18-22, 12-14
Ma³opolska: Dyba¶ Karolina 0,  Rybczyk Ewa 0, Lipiñska Paulina  12, Rucha³a Daniela 2, Misiuda Katarzyna 2, Rerutkiewicz Monika kpt 11, Frankowska Sandra 9, Jamrozy Zuzanna 4, Krzysiak Kamila 2, Piszczek Patrycja 16, Zaucha Natalia 2, Król Klaudia  0, ¯ukrowska Kaja 2,
 
Mazowsze: Skrzecz Monika 8, Michalska Maja 9, Micha³owska Sylwia 6, Nowak Iweta 9, Czarnecka Martyna 9, Puchalska Karolina 4, Zduniak Karolina 8, Jaszczuk Joanna 0, Piechecka Joanna 3, Rukarz Magdalena 15, Mi³ozewska Dominika 11, Olszewska Patrycja 6,
  

podkarpackie - ¶l±skie  72: 75 
Kwart: 14-18,14-16,21-26,23-15
Podkarpacie: Magdalena Szwajka 0 ,Katarzyna Górska 0 ,Monika Po³udniak 2 ,Anna Denkiwicz 0  ,Martyna Majkut 2 , Patrycja Niemczyk 11 ,Mariola ¦rodoñ 4 , Natalia Strzerzyna 1 , Joanna Kuziora 17, Paulina Finciarz  7, Anna Chmiel 8, Katarzyna Sposobiec 20

¦l±sk:Kamila Wiewiórka 11 ,Katarzyna Furman 4 ,Katarzyna Mach 11 ,Gabriela Reiss 0, Anna Kordalska 6 ,Patrycja Szubrowska kpt 4. Paulina Bartoszek 5 ,Aleksandra Wolañska 21 ,Sonia Bielski 5,Wioletta Meller 0, Patrycja Swadzba 6 , Alicja Cholewa 2.

ma³opolskie - podkarpackie  60 : 88    
20:19, 17:26, 11:24, 12:19

Ma³opolska: Dyba¶ Karolina 0 ,  Rybczyk Ewa 6 , Lipiñska Paulina 8  , Rucha³a Daniela  2 , Misiuda Katarzyna 3 , Rerutkiewicz Monika kpt  12, Frankowska Sandra 8 , Jamrozy Zuzanna 2 , Krzysiak Kamila 0 , Piszczek Patrycja 6 , Zaucha Natalia 6 , Król Klaudia 7 , ¯ukrowska Kaja 0 ,
 
Podkarpacie: Magdalena Szwajka 0 ,Katarzyna Górska 13 ,Monika Po³udniak 2 ,Anna Denkiwicz 2  ,Martyna Majkut 4 , Patrycja Niemczyk 24 ,Mariola ¦rodoñ  8 , Natalia Strzerzyna 0 , Joanna Kuziora 5, Paulina Finciarz 10 , Anna Chmiel 7, Katarzyna
Sposobiec 13

¶l±skie - mazowieckie 46 : 109  
kwarty: 18-28, 7-26, 11-34, 10-21
¦l±sk: Kamila Wiewiórka 3 ,Katarzyna Furman 1 ,Katarzyna Mach 4 ,Gabriela Reiss 2 , Anna Kordalska 5 ,Patrycja Szubrowska kpt 4. Paulina Bartoszek 6 ,Aleksandra Wolañska 15 ,Sonia Bielski 0 ,Wioletta Meller 3 ,Patrycja Swadzba 3 , Alicja Cholewa 0
 
Mazowsze: Skrzecz Monika 12, Michalska Maja 10, Micha³owska Sylwia 5, Nowak Iweta 18, Czarnecka Martyna 2, Puchalska Karolina 6, Zduniak Karolina 2, Jaszczuk Joanna 4, Piechecka Joanna 10, Rukarz Magdalena 8, Mi³ozewska Dominika 16 , Olszewska Patrycja 16, 

podkarpackie - mazowieckie  64 - 94 

ma³opolskie - ¶l±skie  ?

  województwo M PKT Z P  K-Z  K-S BILANS  
 1 MAZOWIECKIE 3  6  3  0       
 2 ¦L¡SKIE 3 5 2 1        Trener: Rados³aw Kuciñski
 3 PODKARPACKIE 3 3 2 1      Trener: Artur Karlik  
 4 MA£OPOLSKIE  3 3 0 3      

  MVP dru¿yny  X król strzelców pkt  kadra
 1  Mach Katarzyna X    ¶l±skie
 2  X Mi³oszewska Dominika 27 mazowieckie
 3 Lipiñska Paulina X   ma³opolskie
 4 Kuziora Joanna X Sposobiec Katarzyna 33 podkarpackie


ch³opcy:  FOTO  FILMIKI  ( do ¶rody bêd± wszystkie jakie mam )

ma³opolskie - mazowieckie 82 : 108
Kwatry: 24-24, 23-33, 16-31, 19-20
Ma³opolska: Stopka Micha³ (kpt) 6, Batko Kamil 7, Marsza³ek Daniel 0, Schenk Jakub 5, Zawislan Jakub 8, Le¶niak Dariusz 3, Kajor £ukasz 9, Frankiewicz Jakub 6, Mamcraczyk Konrad 17, Ko¶iñski Karol 4, Maæiêga Karol 6, Wisiecki Maciej 11

Mazowsze: Parszewski Maciej 7, Miturski Patryk (kpt) 8, Garbacz Jakub 10, Fronc £ukasz 6, Rybak Karol 10, Zwêgliñski Mateusz 5, Wierzchowski Rafa³ 6, Kubica Dariusz 2, Kulka Arkadiusz 9, Banit Konrad 11, Banacha Maciej 15, Malinowski Mariusz 10, S³oniewski Przemys³aw 9

podkarpackie - ¶l±skie 75 : 88 
Kwarty: 14-23,14-12,23-21,19-37
Podkarpackie: Patryk Mostr±g 7, Piotr Jeger 8, Natan Diallo 14 , Leszek Kaczmarski 9 , Bartek Saczytyñski 8,Sebastian Ku³aga 4 , Cezary Gumiñski 9 , Micha³ Borówka 12, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 0, Patryk Bar 2, Marcin Siembida 0

¦l±sk:Marcin Wójcik 9, Mateusz Zawadzki 0,Piotr Wolnik 2,Dawid Gilner 0,Dawid Kiñczewski 6,Jakub Patoka 7,Piotr ¯muda 2 ,Stanferd Sanny 21,Rafa³ Pilch 21, Mateusz Miga³a 12,Rafa³ Grzybek 0,Mateusz K³usko 8

mazowieckie - ¶l±skie 68 : 74 
kwarty: 22-9, 14-23, 14-24, 18-18
¦l±sk:
Marcin Wójcik 10, Mateusz Zawadzki 2,Piotr Wolnik 3,Dawid Gilner 7,Dawid Kiñczewski 8,Jakub Patoka 1,Piotr ¯muda  2,Stanferd Sanny 16,Rafa³ Pilch 5, Mateusz Miga³a 18,Rafa³ Grzybek 0,Mateusz K³ósko 2
 
Mazowsze:
Parszewski Maciej 8, Miturski Patryk (kpt) 10, Garbacz Jakub 15, Fronc £ukasz 1, Rybak Karol 2, Zwêgliñski Mateusz 5, Wierzchowski Rafa³ 2, Kubica Dariusz 6, Kulka Arkadiusz 9, Banit Konrad 0, Banacha Maciej 7, Malinowski Mariusz 7, S³oniewski Przemys³aw 2

ma³opolskie - podkarpackie  98 : 77 
18-17, 32-16, 27-19, 21-25
Ma³opolska:
Stopka Micha³ (kpt) 0, Batko Kamil 2, Marsza³ek Daniel 11, Schenk Jakub 7,Zawislan Jakub 8, Le¶niak Dariusz 2, Kajor £ukasz 11, Frankiewicz Jakub 16, Mamcarczyk Konrad 16, Kosiñski Karol 0, Maciêga Karol 20, Wisiecki Maciej 4
 
Podkarpackie: Patryk Mostr±g 7,Piotr Jeger 8, Natan Diallo  8, Leszek Kaczmarski 11 , Bartek Szczytyñski 8,Sebastian Ku³aga  8,Cezary Gumiñski  4, Micha³ Borówka 11, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 2, Patryk Bar 9, Marcin Siembida 0

podkarpackie  –  mazowieckie  49 : 95
kwarty: 12-22, 9-24, 11-16, 17-33

Podkarpackie:
Patryk Mostr±g 7,Piotr Jeger 0, Natan Diallo 6, Leszek Kaczmarski 5, Bartek Szczytyñski 4,Sebastian Ku³aga 3,Cezary Gumiñski 9, Micha³ Borówka 10, Mateusz Pow³owski 0, Damian Aniszewski 1, Patryk Bar 2, Marcin Siembida 0 Szwaja Adrian 2

Mazowsze: Parszewski Maciej 2, Miturski Patryk (kpt) 4, Garbacz Jakub 12, Fronc £ukasz 5, Rybak Karol 4, Zwêgliñski Mateusz 0, Wierzchowski Rafa³ 11, Kubica Dariusz 9, Kulka Arkadiusz 7, Banit Konrad 9, Banacha Maciej 10, Malinowski Mariusz 14, S³oniewski Przemys³aw 8

¶l±skie  -  ma³opolskie   91 : 77
22-24, 20-13,23-18,26-22
¶l±skie: Wójcik 0, Zawadzki 4, Wolnik 5, Gilner 9, Kinczewski 4, Patoka 8, ¯muda 4, Sanny 18, Pilch 10, Miga³a 17, Grzybek 2, K³ósko 10
ma³opolskie: Stopka 0, Batko 5, Marsza³ek 0, Wisiecki 5, Schenk 6, Zawi¶lan 0, Le¶niak 8, Kajor 4, Frankiewicz 24, Mamcarczyk 0, Kosiñski 10, Maciêga 15

  województwo M   PKT Z  P  K-Z  K-S BILANS  
 1 ¦L¡SKIE 3   6 3 0        Trener: Janusz Ko³cz 
 2 MAZOWIECKIE 3  5 2 1      Trener: Spyt Jacek
 3 MA£OPOLSKIE  3  4 2 1       Trener: Damian Skiba
 4 PODKARPACKIE 3   3 0 3    Trener: Knap Rafa³

  MVP dru¿yny  X król strzelców  PKT kadra
 1  Sanny Stanferd X  Sanny Satnferd 55 ¶l±skie
 2 Garbacz Jakub  X   mazowieckie
 3 Frankiewicz Jakub X Frankiewicz Jakub 46 ma³opolskie
 4 Micha³ Borówka X   podkarpackie


KOMUNIKAT-KOÑCOWY
zibi dnia marzec 30 2009 00:00:00 · 0 Komentarzy · 3029 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Opolskie r.95/96
Opolskie r.95/96
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985