Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Pó³fina³y - ch³opcy grupa B Radom
OOM 2009 Kielce
Grupa B / Radom

Awans do fina³u OOM uzyska³y kadry wojewódzkie:

Mazowieckie i Kujawsko-Pomorskie


Warmiñsko-Mazurskie - Podlaskie 60:92
(23:17, 13:19, 14:26, 10:30)

Mazowieckie-Kujawsko - Pomorskie 85:74
(30:18, 21:21, 18:21, 16:14)

Mazowsze: Garbacz 16 (1), Parszewski 15, Miturski 9 (1), Zwêgliñski 5 (1), Kulka 4 oraz Banach 14 (3), Banit 10, Malinowski 5, Kubica 4, Fronc 3 (1), Rybak 0, Wierzchowski 0.

Kujawsko-Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie 95:65
(24:14, 24:22, 17:23, 30:6)

Mazowieckie - Podlaskie 115:31
(34:8, 36:8, 25:11, 20:4)

Mazowsze: Banach 16, Kubica 12 (1), Malinowski 8, Banit 8, Rybak 3 oraz Fronc 17 (4), Garbacz 17 (4), Zwêgliñ¶ki 13, Miturski 9 (1), Wierzchowski 5, Kulka 5, Parczewski 4.

Kujawsko-Pomorskie -  Podlaskie 95 : 57
(27:14, 29:21, 17:10, 22:12)

Mazowieckie-Warmiñsko-Mazurskie 110 : 40

(37:10, 30:10, 28:12, 15:8)

Mazowsze: Banit 18, Kubica 16 (1), Banach 11 (1), Fronc 10, Malinowski 8 oraz Wierzhowski 8, Zwêgliñski 8 (2), Garbacz 7 (1), Parczewski 6, Miturski 6 (2), Kulka 6, Rybak 2.
 
 WOJEWÓDZTWO  M  PKT  Z  P  K-Z  K-S  BILANS 
 1 MAZOWIECKIE 3   6 3 0 310 154    156
 2 KUJAWSKO-PMORSKIE 3   5 2 1 264 207      57
 3 PODLASKIE 3  4 1 2 180 272    -92
 4 WARMIÑSKO-MAZURSKIE 3  3 0 3 165 297   -132

MVP - Najlepszy zawodnik ca³ego turnieju:

Maciej Garbacz ( Mazowieckie )

Najlepsi zawodnicy dru¿yn:

Mazowieckie - Maciej Banach
Kujawsko-Pomorskie - ?
Podlaskie -Tomasz So³owiej
Warmiñsko-Mazurskie - ?


 Ekipa Mazowsza, z czterema zawodnikami UKS-u Czterdziestka w sk³adzie okaza³a siê bezkonkurencyjna w pó³finale Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, który zosta³ rozegrany w Radomiu.

M³odzi ch³opcy z Mazowsza nie dali rywalom wiêkszych szans. Jedynie w konfrontacji z reprezentacj± województwa Kujawsko-Pomorskiego stoczyli wyrównany bój. Czwórka radomian: Jakub Garbacz, Maciej Parszewski, Patryk Miturski oraz Mateusz Zwêgliñski powiod³a jednak podopiecznych Jacka Spyta i Jerzego Szambelana do zwyciêstwa.

O klasie mazowieckiego teamu niech ¶wiadczy fakt, ¿e w pozosta³ych konfrontacjach wygrywali oni ró¿nic± 70 i 88 punktów. - A mnie najbardziej cieszy fakt, ¿e to nasi ch³opcy odgrywaj± w kadrze pierwsze skrzypce – podkre¶la Jacek Spyt. – W finale bêdziemy mierzyli w medal – doda³. Zostanie on rozegrany w ostatnim tygodniu kwietnia. Trzeba odnotowaæ, ¿e Jakub Garbacz zgarn±³ nagrodê dla MVP turnieju.

 ¼ród³o radomskisport
 autor: MICHA£ PODLEWSKI


zibi dnia kwiecie 08 2009 00:08:26 · 1 Komentarzy · 5349 Czyta · Drukuj
Komentarze
Pawcio dnia kwiecie 22 2009 11:31:43
To naturalne ¿e trener 40 Radom stawia na swoich , w koñcu bli¿sza koszula cia³u. Jednak w kadrze jest te¿ 4 ch³opców z Polonii która regularnie w rozgrywkach trzepie skórê czterdziestce, mo¿na ich bardziej wykorzystaæ .No ale tu nie o to chodzi, IMO szansa na medal jest b. du¿a , tylko trzeba zagraæ dru¿yn± ,nie tylko swoimi wychowankami.Atmosfera w kadrze jest b.dobra , ch³opaki nie zamykaj± sie w klubowych grupkach ,jest zdrowa konkurencja i trzeba na tym zbudowaæ sukces.!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubelskie
Lubelskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985