Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

POMERANIA CUP Cz³uchów 2009 - dziewczyny
Turnieje rocz.1995

 W¶ród dziewcz±t najlepsze okaza³y siê reprezentantki Pomorza które w finale pokona³y reprezentacjê £otwy 61:49. Trzecie miejsce wywalczy³o £ódzkie po wygranej nad Wielkopolsk± 46:43. Dalsze miejsca zajê³y Zachodniopomorskie, Warmiñsko-Mazurskie i Pomorze 96. MVP Turnieju uznano Agatê Stêpieñ (Pomorskie), Królem Strzelców zosta³a Kate Kreslina (£otwa). W poszczególnych ekipach wyró¿nienia otrzyma³y: Adrianna Kukie³ko (Pomorskie 95), Ruta Vetra (£otwa), Wiktoria Zapart (£ódzkie), Magdalena Ratajczak (Wielkopolska), Klaudia Poliñska (Zachodniopomorskie), Julia Tyszkiewicz (Warmia i Mazury) oraz Jowita Ossowska (Pomorze 96).


Wyniki turnieju:


Pomorze 95 - Wielkopolska 76:39 (27:6, 15:11, 14:12, 20:10)

Pomorskie: Naczk 7, Urbañska 0, Buczak 10, Ostruszka 13, Stêpieñ 2, Duraj 8 (1), Lewandowska 1, Su³ecka 3, Kleban 6, Derkowska 10, Kukie³ko 10, B±czek 6;

Wielkopolska: Rzeszutek 0, Stoiñska 2, Kostecka 0, Nawrocka 2, £ukaszczyk 2, £uczak 4, Szymczak 6, Tyczkowska 5, Halczak 0, Ratajczak 3, Dudkowiak 9 (1), Huchrak 6

Warmia i Mazury - Pomorze 96 41:76 (14:23, 10:17, 10:22, 7:14)

Warmia i Mazury: Kmiecik 2, Ferzyñska 2, Kubian 4, Kalinowska 2, S³awiñska 9, S³owiñska 4, Szymañska 0, Tyszkiewicz 8, Kosiñska 0, Kimso 10.

Pomorskie: Cyman 11 (1), Wanta 4, Tutak 2, Wiczkowska 4, Hetmañska 2, Leszka 9, Maryniewska 5 (1), Walawska 2, Komorowska 18, Jackowska 6, Ossowska 13;

Zachodniopomorskie - £otwa 23:81 (4:22, 7:19, 7:23, 5:17)

Zachodniopomorskie: Kaczyñska 0, Pabisiak 0, Bartanowicz 0, Poliñska 6, Majcherczak 0, Wójcik 1, Ostaszewska 0, Koñka 3, Kroczyñska 3 (1), Korpa 4, Roszak 6, Choma 0.

£otwa: Markane 5, Kreslina 12, Visnevica 2, Dzerve 9 (1), Fridenberga 6, Laksa 12 (2), Lukis 5, Pinke 2, Gutmane 2, Miskenko 8, Vetra 11, Kalnina 7, Brakowska 0.

£ódzkie - Pomorskie 96 83:39 (19:17, 21:8, 22:8, 21:6)

£ódzkie: Koland 8, Wodczak 14 (1), Kwa¶niak 4, Pisura 17 (1), Danych 14, Mi³osz 5 (1), Ka¼mierczak 4, P³ócienniczak 2, Zapart 6, Wo¼niak 5, Zientkiewicz 4;

Pomorskie: Cyman 4, Wanta 0, Tutak 4, Wiczkowska 9, Hetmañska 4, Leszka 2, Maryniewska 4, Walawska 0, Komorowska 2, Jackowska 4, Ossowska 6, Gwizdalska 0.

£otwa - Pomorskie 95 54:56 (16:4, 13:20, 15:14, 10:18)

£otwa: Markane 0, Kreslina 12, Visnevica 1, Dzerve 2, Fridenberga 0, Laksa 14 (2), Lukis 0, Pinke 0, Gutmane 0, Miskenko 0, Vetra 16, Kalnina 3 (1), Brakowska 6.

Pomorskie: Naczk 0, Urbañska 4, Buczak 10 (1), Ostruszka 2, Stêpieñ 25 (2), Duraj 1, Lewandowska 0, Su³ecka 3, Derkowska 1, Kukie³ko 8, B±czek 2;

Wielkopolska - Zachodniopomorskie 63:31 (15:7, 17:13, 13:5, 18:6)

Wielkopolska: Rzeszutek 0, Stoiñska 4, Kostecka 2, Nawrocka 0, £ukaszczyk 8, £uczak 5, Szymczak 11 (1), Tyczkowska 4, Halczak 4, Ratajczak 7, Dudkowiak 14, Huchrak 4

Zachodniopomorskie: Kaczyñska 0, Pabisiak 2, Bartanowicz 2, Poliñska 1, Majcherczak 0, Wójcik 2, Ostaszewska 8, Koñka 2, Kroczyñska 7 (1), Korpa 4, Roszak 3, Choma 0.

£ódzkie - Warmia i Mazury 84:43 (27:8, 25:12, 10:10, 22:13)

£ódzkie: Koland 10, Wodczak 0, Kwa¶niak 2, Pisura 20 (1), Danych 14, Mi³osz 4, Ka¼mierczak 6, P³ócienniczak 8, Zapart 10, Wo¼niak 2, Zientkiewicz 8;

Warmia i Mazury: Kmiecik 0, Ferzyñska 0, Kubian 4, Kalinowska 4, S³awiñska 4, S³owiñska 0, Szymañska 7 (1), Tyszkiewicz 16 (1), Kosiñska 2, Kimso 6.

Zachodniopomorskie - Pomorskie 95 37:87 (9:19, 13:37, 7:17, 8:14)

Zachodniopomorskie: Kaczyñska 2, Pabisiak 0, Bartanowicz 0, Poliñska 1, Majcherczak 1, Wójcik 3, Ostaszewska 3 (1), Koñka 4, Kroczyñska 3, Korpa 8 (1), Roszak 7, Choma 5.

Pomorskie: Naczk 8, Urbañska 2, Buczak 9 (1), Ostruszka 18 (1), Stêpieñ 12, Duraj 0, Lewandowska 6, Su³ecka 5, Egwuatu 2, Derkowska 2, Kukie³ko 8, B±czek 15;

£otwa - Wielkopolska 78:22 (16:4, 20:12, 21:3, 21:3)

£otwa: Markane 2, Kreslina 19, Visnevica 8 (1), Dzerve 4, Fridenberga 0, Laksa 12, Lukis 2, Pinke 3, Gutmane 2, Miskenko 3, Vetra 16 (1), Kalnina 0, Brakowska 7.

Wielkopolska: Rzeszutek 5, Stoiñska 0, Kostecka 2, Nawrocka 1, £ukaszczyk 3, £uczak 2, Szymczak 2, Tyczkowska 2, Halczak 0, Ratajczak 0, Dudkowiak 1, Huchrak 4 (1).

Pomorskie 96 - Zachodniopomorskie 58:59 (15:23, 7:12, 13:15, 23:9)

Pomorskie: Cyman 12, Wanta 0, Tutak 11, Wiczkowska 4, Hetmañska 0, Leszka 5, Maryniewska 0, Walawska 1, Komorowska 4, Jackowska 1, Ossowska 20, Gwizdalska 0;

Zachodniopomorskie: Kaczyñska 2, Pabisiak 0, Bartanowicz 2, Poliñska 3, Majcherczak 4, Wójcik 5, Ostaszewska 6, Koñka 8, Kroczyñska 5 (1), Korpa 15, Roszak 7, Choma 2.

Warmia i Mazury - Pomorskie 95 38:114 (3:31, 9:30, 12:23, 14:30)

Warmia i Mazury: Kmiecik 3, Ferzyñska 0, Kubian 4, Kalinowska 4, S³awiñska 2, S³owiñska 0, Szymañska 4, Tyszkiewicz 6 (1), Kosiñska 3, Kimso 12.

Pomorskie: Buczak 15, Ostruszka 14 (1), Stêpieñ 10, Duraj 9, Lewandowska 13, Su³ecka 17, Egwuatu 4, Derkowska 4, Kukie³ko 15, B±czek 13;

£ódzkie - £otwa 44:64 (11:17, 11:16, 4:18, 18:13)

£ódzkie: Koland 2, Wodczak 8, Kwa¶niak 1, Pisura 5, Danych 12, Mi³osz 1, Ka¼mierczak 6, P³ócienniczak 0, Zapart 9, Wo¼niak 0, Zientkiewicz 4 (1);

£otwa: Markane 0, Kreslina 19, Visnevica 10 (2), Dzerve 6, Fridenberga 1, Laksa 9 (1), Lukis 4, Pinke 1, Gutmane 2, Miskenko 0, Vetra 9, Kalnina 0, Brakowska 3.

Wielkopolska - Pomorskie 96 59:19 (27:3, 7:4, 14:7, 11:5)

Wielkopolska: Rzeszutek 3, Stoiñska 2, Kostecka 4, Nawrocka 2, £ukaszczyk 2, £uczak 0, Szymczak 14, Tyczkowska 3, Halczak 13, Ratajczak 8, Dudkowiak 5, Huchrak 3 (1).

Pomorskie: Cyman 3, Wanta 0, Tutak 0, Wiczkowska 0, Hetmañska 13, Leszka 0, Maryniewska 0, Walawska 0, Komorowska 0, Jackowska 0, Ossowska 3, Gwizdalska 0;

Warmia i Mazury - Zachodniopomorskie 69:70 (12:18, 18:16, 17:17, 22:19)

Warmia i Mazury: Kmiecik 0, Ferzyñska 3, Kubian 17, Kalinowska 2, S³awiñska 3, S³owiñska 0, Szymañska 5 (1), Tyszkiewicz 23 (1), Kosiñska 4, Kimso 12.

Zachodniopomorskie: Kaczyñska 3, Pabisiak 2, Bartanowicz 0, Poliñska 6 (1), Majcherczak 0, Wójcik 5, Ostaszewska 7, Koñka 7, Kroczyñska 2, Korpa 21, Roszak 15, Choma 2.

£ódzkie - Wielkopolska 46:43 (10:10, 19:17, 7:2, 10:14)

£ódzkie: Koland 2, Wodczak 5 (1), Kwa¶niak 0, Pisura 8, Danych 6, Mi³osz 0, Ka¼mierczak 3, P³ócienniczak 4, Zapart 7, Wo¼niak 7, Zientkiewicz 4;

Wielkopolska: Rzeszutek 0, Stoiñska 2, Kostecka 2, Nawrocka 4, £ukaszczyk 4, £uczak 11, Szymczak 2, Tyczkowska 1, Halczak 7, Ratajczak 2, Dudkowiak 8, Huchrak 0.

Pomorskie 95 - £otwa 61:49 (14:10, 14:14, 14:13, 19:12)

Pomorskie: Naczk 9 (2), Ossowska 2, Buczak 5 (1), Ostruszka 12 (2), Stêpieñ 14 (2), Duraj 2, Lewandowska 3, Su³ecka 6, Egwuatu 2, Derkowska 2, Kukie³ko 4, B±czek 0;

£otwa: Markane 0, Kreslina 8, Visnevica 6, Dzerve 3, Fridenberga 2, Laksa 3 (1), Lukis 4, Pinke 2, Gutmane 0, Miskenko 6, Vetra 9, Kalnina 4, Brakowska 2.

zibi dnia wrzesie 02 2009 23:16:15 · 0 Komentarzy · 2871 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Król ,,trójek,, Mateusz Ponitka
Król ,,trójek,, Mateusz Ponitka
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985