Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

POMERANIA CUP Cz³uchów 2009 - ch³opcy
Turnieje rocz.1995

W¶ród ch³opców najlepsza okaza³a siê ekipa Wielkopolski, która w finale pokona³a £otwê 77:69. Trzecie miesjce przypad³o Pomorzu po zwyciêstwie nad Kujawsko-Pomorskim 57:52. Dalsze miejsca zajê³y: Mazowsze, £ódzkie, Zachodniopomorskie i Warmiñsko-Mazurskie. MVP turnieju i Królem Strzelców zosta³ Jorens Dulevskis (£otwa). W poszczególnych ekipach wyró¿nienia otrzymali: Marek Walczak (Wielkopolska), Jorens Dulevskis (£otwa), Pawe³ M³ynarczyk (Pomorze), Artur Kosior (Kujawsko-Pomorskie), Bart³omiej Ornoch (Mazowsze), Robert Kowalczyk (£ódzkie), Tomasz Pryæ (Zachodniopomorskie), Tomasz Sobolewski (Warmia i Mazury).


Wyniki turnieju:


Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie 66:71 (10:27, 18:15, 19:19, 19:10)

Pomorskie: Dzier¿ak 8 (1), Plener 0, Wojciechowski 0, Sprengel 3, Kurpiewski 4 (1), Wieloch 13, Radomski 12 (2), Jeziorski 4, Burdziñski 0, Moniñski 0, M³ynarczyk 6, Witliñski 16 (1).

Kujawsko-Pomorskie: Pukarski 6 (2), Snopkowski 0, Wi¶niewski 2, Sobczak 0, Zawalski 4, Kosior 4, Mariañski 20, Krzywdziñski 5 (1), Badowski 9 (1), Spojda 4, Szel±g 4, Jeszke 13 (1)


Mazowieckie - Zachodniopomorskie 80:51 (25:10, 19:13, 26:14, 10:14)

Mazowieckie: Kuczborski 3, Hadi 2, ¯elazowski 6, Wadowski 8, Tubacki 8, Owczarek 8, Ornoch 7, Wiktoruk 11, Mitura 16, Repiñski 6, Pstrokoñski 3, Wiechacki 2.

Zachodniopomorskie: Starodub 0, Grzêda 0, Borowik 13 (3), Wysmu³ek 6, Dyba 0, Bytomski 12 (3), Marcinkowski 3 (1), Krê¿o³ek 4, Alnekuæ 4, Szyd³owski 4, Pryæ 5.


Wielkopolskie - £ódzkie 97:23 (20:8, 37:10, 22:3, 18:2)

Wielkopolska: Brenk 7, Zywert 5, Marsza³ek 9, Lubik 3 (1), B³aszczyk 4, Walczak 8, Fiszer 13 (1), £o¶ 3, Szymczak 9, Kotowski 8, Michalik 12, Prefer 16.

£ódzkie: Ku¶mierz 0, Miko³ajczyk 0, Zawadzki 2, Pabisiak 0, Cie¶lik 3, Wróbel 0, Nowak 6, Przêchodzieñ 2, Barañczyk 3, Bartkiewicz 6, Kowalczyk 1.


£otwa - Warmiñsko-Mazurskie 111:48 (23:19, 30:7, 25:13, 33:9)

£otwa: Seipulans 3, Englands 6, Markevics 10 (1), Dulevskis 19, Matuzelis 5 (1), Blumbergs 2, Blumbergs 11 (1), Zvigurs 18, Geks 13 (1), Medcis 5 (1), Krastins 9 (1), Niedra 10

Warmia i Mazury: Kêpka 0, Kaczorowski 0, Zakrzewski 3, Kosek 1, Sobolewski 19 (1), Kwiatkowski 15, Le¶niewski 4, Lubañski 2, Gliñski 0, Za³êski 2, Leoniak 2.


Zachodniopomorskie - Pomorskie 31:103 (11:21, 5:26, 7:33, 6:23)

Zachodniopomorskie: Starodub 0, Grzêda 0, Borowik 7 (1), Wysmu³ek 6, Dyba 2, Bytomski 7 (1), Marcinkowski 0, Krê¿o³ek 11, Alnekuæ 6, Szyd³owski 0, Pryæ 2.

Pomorskie: Dzier¿ak 7 (1), Plener 4, Wojciechowski 7, Sprengel 3, Kurpiewski 10, Wieloch 15, Radomski 6, Jeziorski 7, Burdziñski 6, Moniñski 5, M³ynarczyk 11, Witliñski 22.


Kujawsko-Pomorskie - Mazowieckie 64:70 (20:9, 18:12, 11:28, 9:9, 6:12)

Kujawsko-Pomorskie: Pukarski 4 (1), Snopkowski 0, Wi¶niewski 3, Sobczak 4, Zawalski 7, Kosior 2, Mariañski 17 (1), Krzywdziñski 2, Badowski 6, Spojda 10, Szel±g 9,

Mazowieckie: Kuczborski 2, Hadi 4, ¯elazowski 2, Wadowski 10, Tubacki 0, Owczarek 13 (1), Ornoch 10 (2), Wiktoruk 2, Mitura 23, Repiñski 2, Pstrokoñski 1, Wiechacki 1.


Warmia i Mazury - Wielkopolska 22:108 (6:30, 0:32, 6:24, 10:22)

Warmia i Mazury: Kêpka 0, Kaczorowski 0, Zakrzewski 2, Kosek 0, Sobolewski 9, Kwiatkowski 4, Le¶niewski 0, Lubañski 0, Gliñski 3 (1), Za³êski 2, Leoniak 2.

Wielkopolska: Brenk 6, Zywert 10 (2), Marsza³ek 8, Lubik 0, B³aszczyk 4, Walczak 9 (1), Fiszer 7, £o¶ 10, Michalik 14, Prefer 2, £epski 14, Bielak 24 (2).


£ódzkie - £otwa 64:79 (11:17, 15:15, 14:17, 24:30)

£ódzkie: Ku¶mierz 0, Miko³ajczyk 2, Zawadzki 2, Pabisiak 2, Cie¶lik 5, Wróbel 15 (2), Nowak 7, Przêchodzieñ 0, Barañczyk 5, Bartkiewicz 13, Kowalczyk 13.

£otwa: Seipulans 2, Englands 4, Markevics 9, Dulevskis 14, Matuzelis 6, Blumbergs 0, Blumbergs 2, Zvigurs 18, Geks 17 (3), Medcis 0, Krastins 5, Niedra 2.


Warmia i Mazury - £ódzkie 32:81 (10:19, 8:19, 6:22, 8:21)

Warmia i Mazury: Kêpka 0, Kaczorowski 2, Zakrzewski 4, Kosek 2, Sobolewski 14, Kwiatkowski 4, Le¶niewski 0, Lubañski 2, Gliñski 0, Za³êski 2, Leoniak 2.

£ódzkie: Ku¶mierz 0, Miko³ajczyk 6, Zawadzki 2, Pabisiak 2, Cie¶lik 0, Wróbel 8 (1), Nowak 2, Przêchodzieñ 16, Barañczyk 12, Bartkiewicz 14, Kowalczyk 19.


Wielkopolska - £otwa 81:79 (17:22, 25:18, 22:16, 17:23)

Wielkopolska: Brenk 1, Zywert 7 (1), Lubik 0, B³aszczyk 0, Walczak 9, £o¶ 2, Michalik 4, Pruefer 12, £epski 3, Bielak 22, Szymczak 13, Kot³owski 8

£otwa: Seipulans 0, Englands 3, Markevics 3, Dulevskis 30 (2), Matuzelis 3 (1), Blumbergs 0, Blumbergs 3 (1), Zvigurs 2, Geks 23 (6), Krastins 7, Niedra 4.


Zachodniopomorskie - Kujawsko-Pomorskie 56:73 (14:16, 12:24, 11:17, 19:16)

Zachodniopomorskie: Starodub 7 (2), Grzêda 1, Borowik 15 (1), Wysmu³ek 1, Dyba 1, Bytomski 0, Marcinkowski 8 (2), Krê¿o³ek 6, Alnekuæ 4, Szyd³owski 4, Pryæ 9 (1).

Kujawsko-Pomorskie: Pukarski 5, Snopkowski 2, Wi¶niewski 2, Sobczak 2, Zawalski 5, Kosior 3, Mariañski 14, Krzywdziñski 8, Badowski 9 (1), Spojda 3, Szel±g 20,


Pomorskie - Mazowieckie 83:58 (12:10, 22:9, 24:21, 25:18)

Pomorskie: Dzier¿ak 9 (1), Plener 2, Wojciechowski 2, Sprengel 4, Kurpiewski 8, Wieloch 2, Radomski 12 (1), Jeziorski 4, Burdziñski 5, Moniñski 0, M³ynarczyk 16, Witliñski 19.

Mazowieckie: Kuczborski 5, Hadi 3, ¯elazowski 3 (1), Wadowski 2, Tubacki 2, Owczarek 14 (1), Ornoch 10 (2), Wiktoruk 3, Mitura 7, Repiñski 3 (1), Pstrokoñski 7, Wiechacki 1.


Zachodniopomorskie - £ódzkie 45:72 (13:15, 11:21, 12:13, 9:21)

Zachodniopomorskie: Starodub 2, Grzêda 0, Borowik 8, Wysmu³ek 5, Dyba 5 (1), Bytomski 0, Marcinkowski 0, Krê¿o³ek 0, Alnekuæ 7, Szyd³owski 10 (1), Pryæ 8.

£ódzkie: Ku¶mierz 2, Miko³ajczyk 4, Zawadzki 4, Pabisiak 1, Wróbel 21, Nowak 3, Przêchodzieñ 15, Barañczyk 4, Bartkiewicz 2, Kowalczyk 16.


Mazowsze - Warmia i Mazury 108:36 (24:7, 26:4, 32:22, 26:3)

Mazowieckie: Kuczborski 8, Hadi 7 (1), ¯elazowski 2, Wadowski 7 (1), Tubacki 4, Owczarek 9 (1), Ornoch 19 (1), Wiktoruk 14 (1), Mitura 4, Repiñski 16 (2), Pstrokoñski 12, Wiechacki 6.

Warmia i Mazury: Kêpka 0, Kaczorowski 0, Zakrzewski 0, Kosek 9 (1), Sobolewski 0, Kwiatkowski 13 (1), Le¶niewski 4, Gliñski 0, Za³êski 5, Leoniak 5.


Kujawsko-Pomorskie - Wielkopolska 59:77 (8:18, 17:24, 17:18, 17:17)

Kujawsko-Pomorskie: Pukarski 7 (1), Snopkowski 0, Wi¶niewski 0, Sobczak 2, Zawalski 2, Kosior 0, Mariañski 6, Krzywdziñski 2, Badowski 10, Spojda 8, Szel±g 3, Jeszka 19 (1).

Wielkopolska: Brenk 2, Zywert 10, £epski 2, Marsza³ek 3, Walczak 6, Fiszer 8, £o¶ 3, Bielak 10, Szymczak 13, Kot³owski 4, Michalik 14, Pruefer 2,


Pomorskie - £otwa 63:89 (15:17, 23:27, 12:26, 13:19)

Pomorskie: Dzier¿ak 2, Plener 3, Wojciechowski 14 (2), Sprengel 6, Kurpiewski 0, Wieloch 9, Radomski 7 (1), Jeziorski 6, Burdziñski 3, Moniñski 0, M³ynarczyk 9, Witliñski 4.

£otwa: Seipulans 1, Englands 2, Markevics 0, Dulevskis 28 (1), Matuzelis 2, Blumbergs 0, Blumbergs 2, Zvigurs 24 (2), Geks 24 (3), Krastins 4, Niedra 2.


Warmia i Mazury - Zachodniopomorskie 49:54 (20:15, 4:14, 18:12, 7:13)

Warmia i Mazury: Kêpka 0, Kaczorowski 0, Zakrzewski 8, Kosek 2, Sobolewski 28 (2), Kwiatkowski 5, Le¶niewski 0, Lubañski 0, Gliñski 0, Za³êski 2, Leoniak 4.

Zachodniopomorskie: Starodub 0, Grzêda 0, Borowik 10 (1), Wysmu³ek 4, Dyba 3, Bytomski 12 (2), Marcinkowski 3, Krê¿o³ek 7, Alnekuæ 1, Szyd³owski 1, Pryæ 10.


£ódzkie - Mazowieckie 51:85 (14:21, 8:21, 16:23, 13:20)

£ódzkie: Ku¶mierz 0, Miko³ajczyk 6, Zawadzki 2, Pabisiak 0, Wróbel 10, Nowak 2, Przêchodzieñ 11 (1), Barañczyk 0, Bartkiewicz 6, Kowalczyk 14.

Mazowieckie: Kuczborski 0, Hadi 2, ¯elazowski 2, Wadowski 12 (1), Tubacki 12, Owczarek 6, Ornoch 9 (1), Wiktoruk 4, Mitura 10, Repiñski 7, Pstrokoñski 17, Wiechacki 4.


Kujawsko-Pomorskie - Pomorskie 52:57 (19:11, 15:7, 6:17, 12:22)

Kujawsko-Pomorskie: Pukarski 8 (2), Snopkowski 0, Wi¶niewski 0, Sobczak 3 (1), Zawalski 3, Kosior 2, Mariañski 10, Krzywdziñski 4, Badowski 2, Spojda 3 (1), Szel±g 5 (1), Jeszka 11 (1).

Pomorskie: Dzier¿ak 11 (1), Plener 0, Wojciechowski 0, Sprengel 0, Kurpiewski 10 (2), Wieloch 4, Radomski 7 (1), Jeziorski 0, Burdziñski 1, Moniñski 0, M³ynarczyk 13, Witliñski 11.


Wielkopolska - £otwa 77:69 (18:9, 19:24, 19:22, 21:14)

Wielkopolska: Brenk 0, Zywert 11 (3), Marsza³ek 2, Lubik 0, Walczak 5 (1), Fiszer 7 (1), £o¶ 14, Bielak 11, Szymczak 12, Kot³owski 1, Michalik 12, Pruefer 2

£otwa: Seipulans 0, Englands 9, Markevics 3, Dulevskis 18 (1), Matuzelis 4, Blumbergs 3 (1), Zvigurs 21 (2), Geks 11 (1), Krastins 0, Niedra 0.

Koñcowa Klasyfikacja:

1 WIELKOPOLSKIE
2 £OTWA
3 POMORSKIE
4 KUJAWSKO-POMORSKIE
5 MAZOWIECKIE
6 £ÓDZKIE
7 ZACHODNIOPOMORSKIE
8 WARMIÑSKO-MAZURSKIE
Najlepsi zawodnicy ekip:

Artur Kosior (Kujawsko-Pomorskie), Pawe³ M³ynarczyk (Pomorze), Jorens Dulevskis (£otwa), Marek Walczak (Wielkopolska)

¼ród³o informacji Pomorski Zwi±zek Koszykówki

zibi dnia wrzesie 14 2009 13:34:50 · 0 Komentarzy · 3014 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985