Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

VEF CUP 2009 Ryga £otwa 2009
Turnieje rocz.1995

W dniach 29 pa¼dziernika do 1 listopada 2009 roku kadra Wielkopolski KWM95 uczestniczy³a w miêdzynarodowym turnieju VEF CUP 2009, który odby³ siê w Rydze na £otwie. W turnieju uczestniczy³o 8 zespo³ów: A.K. VEF BS (£otwa), BS Keizarmezs (£otwa), Siauliai (Litwa), Ventspils (£otwa), Riga/1188 (£otwa), Alvik Basket (Szwecja), H-Sport/Tabasalu P.K. (Estonia) oraz kadra Wielkopolski KWM95.

W kadrze wystêpowa³ zawodnik MKK Gniezno Adam Brenk oraz Damian Szymczak, Kamil Zywert, Filip Pruefer (KORMORAN Sieraków), Marek Walczak, Piotr B³aszczyk, Max Drosik, Andrzej Bielak (PYRA Poznañ), Hubert £o¶ (RAWIA Rawicz), Rafa³ Kotowski (MIKST Miêdzychód), Rafa³ Marsza³ek (MKS MOS Konin), Szymon Michalik (MKS MOS S³upca), a trenerem jest Krzysztof Wilkosz MKK Gniezno i Tomasz B³aszak PYRA Poznañ.

Zawodnicy z Polski w grupie zajêli drugie miejsce po wygranym z Alvik Basket 67:51 i Tabasalu PK 70:24 i jedynej przegranej po wielkiej walce z Riga 1188 44:45.

W pó³finale kadra Wielkopolski trafi³a na zespó³ litewski Siauliai, a spotkanie wygrali 42:57.W finale znowu dosz³o do spotkania z Mistrzem £otwy Riga 1188. Przebieg meczu by³ podobny do spotkania grupowego, lecz tym razem lepszym zespo³em okaza³a siê Kadra Wielkopolski, która wygra³a fina³ 59:50

wyró¿nienia

do pi±tki turnieju wybrano Marka Walczaka (MKK PYRA Poznañ) rzucaj±cy obroñca i Filipa Pruefera (KORMORAN Sieraków) center

zibi dnia listopad 04 2009 20:40:44 · 0 Komentarzy · 2613 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Województwo ¦laskie
Województwo ¦laskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1997
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985