Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Puchar Tatr Nowy Targ 2009
Turnieje rocz.1995 Krakowski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki wspólnie z Klubem Sportowym GORCE Nowy Targ zorganizowa³ w Nowym Targu w dniach 6 - 8 listopada 2009 r. XXXII turniej koszykówki dziewcz±t i ch³opców o Puchar Tatr.Turniej rozgrywany by³ w hali sportowej O¶rodka Sportowego „Gorce” w Nowym Targu. Najlepsz± kadr± turnieju w kategorii ch³opców i dziewczyn by³a ma³opolska

Dziewczyny

Ma³opolska – ¦lask  83 : 60
22-11, 24-22, 24-9, 13-18

Ma³opolska: Bocioch Anna 6,  Szopiñska Joanna 0, Misiuda Katarzyna 2, Dyba¶ Karolina 9,  Frankowska Sandra 8 , Jamrozy Zuzanna 13, Krzysiak Kamila 6,  Szafran Patrycja 1, Olesiak Martyna 4, Ciê¿ad³o Kamila 5, Lipiñska Paulina 9, Rybczyk Ewa  20

¦l±sk: Mazur Marzena 13,  Lupa Sabina 3, Cwill Agnieszka 3, Dziewior Karolina 4, Krzymiñska Natalia 2, Bolik  Beatrycze 0, Paranowska Beata 9, Pañczyszyn Martyna 18, Baranowska Paulina 0, Pajdziñska Wikoria 7, Giers Klaudia 0, Kossmann Olga 1

KS Gorce - Podkarpacie 96 :73
(26-17, 23-20, 19-20, 28-25)

Podkarpacie: Tudryn Justyna 4, Or³awska Magdalena 6, Majkut Martyna 18, Wo³oszyn Klaudia 2, Strzempa Natalia 0, ¯ydzik Magdalena 8, Heliniak Aleksandra 5, Dziadasz Dominika 4, Szwajka Magdalena 17, Pi³at Katarzyna 0, Pli¶ Karolina 2, Dudek Beata 0

Podkarpackie - ¦l±skie  47 : 63
( 12-13, 11-17, 8-20, 16-13

¦l±sk: Mazur Marzena 9,  Lupa Sabina 4, Cwill Agnieszka 2, Dziewior Karolina 0, Krzymiñska Natalia 9, Bolik  Beatrycze 1, Paranowska Beata 6, Pañczyszyn Martyna 8, Baranowska Paulina 2, Pajdziñska Wiktoria 9, Giers Klaudia 3, Kossmann Olga 10

Podkarpacie: Tudryn Justyna 1, Or³awska Magdalena 9, Majkut Martyna 7, Wo³oszyn Klaudia o, Strzempa Natalia 0, ¯ydzik Magdalena 4, Heliniak Aleksandra 8, Dziadasz Dominika 5, Szwajka Magdalena 3, Pi³at Katarzyna 0, Pli¶ Karolina 2, Dudek Beata 8

KS Gorce Nowy Targ – Ma³opolska  66-55
(14-17, 22-13, 16-13, 14-11)

Ma³opolska: Bodzioch Anna 0,  Szopiñska Joanna 0, Misiuda Katarzyna 7, Dyba¶ Karolina 2,  Frankowska Sandra 8, Jamrozy Zuzanna 2, Krzysiak Kamila 6,  Szafran Patrycja 5, Olesiak Martyna 6, Ciê¿ad³o Kamila 3, Lipiñska Paulina 10, Rybczyk Ewa 6

KS Gorce Nowy Trag – ¦laskie  52 : 58
( 16-12, 14-17, 6-16, 16-13 )

¦l±sk: Mazur Marzena 14,  Lupa Sabina 3, Cwill Agnieszka 0, Dziewior Karolina 10, Krzymiñska Natalia 7, Bolik  Beatrycze 0, Paranowska Beata 11, Pañczyszyn Martyna 6, Baranowska Beata 0, Pajdziñska Wikoria 2, Giers Klaudia 3, Kossmann Olga 2

Ma³opolskie – Podkarpackie  90 : 51
( 24-20, 18-11, 21-12, 27-8 )
Ma³opolska: Bocioch Anna 2,  Szopiñska Joanna 0, Misiuda Katarzyna 13, Dyba¶ Karolina -,  Frankowska Sandra 11, Jamrozy Zuzanna 11, Krzysiak Kamila 14,  Szafran Patrycja 1, Olesiak Martyna 6, Ciê¿ad³o Kamila 9, Lipiñska Paulina 10, Rybczyk Ewa 13
 
Podkarpacie: Tudryn Justyna , Or³awska Magdalena 4, Majkut Martyna 9, Wo³oszyn Klaudia 0, Strzempa Natalia 0, ¯ydzik Magdalena 6, Heliniak Aleksandra 2, Dziadasz Dominika 2, Szwajka Magdalena 13, Pi³at Katarzyna 6, Pli¶ Karolina 3, Dudek 2

  DRU¯YNA M PKT  Z  P K-ZD K-ST BILANS 
 1 Ma³opolska  2  4  2  0  173  111  62
 2 ¦l±skie 2 3 1 1 123  130   -7
 3 Podkarpacie 2 2 0 2  98  153 -55

KS Gorce rocz.1992/1993 poza klasyfikacj±

Ch³opcy

Ma³opolska – ¦l±sk 66 : 60
( 13-12, 22-18, 9-18, 22-12 )

Ma³opolska: Piotr Piwoñski 2, Krzysztof Czajka 13,  Konrad Szczêsny 2, Krzysztof Bogusz 3, Karol Gut 3, Artur W³odarczyk 18, Marcin Kniszner 2,  Adrian Szewczyk 3,  Bartosz Wo¼niak 5,  Piotr Wo³kowicz 12,  Konrad Krzywonos 0, Jan Dyduch 0

¦lask:Adam Grzemies³awski 7, Oliwer Dytko 15,  Daniel Smo³ka 0 Mateusz Gros 5
Filip Szymaniak 0 Emil Redliñski  7, Marcin Jezela 3, Szymon Pietryga 4, Piotr Piercha³a 4, Nikdem Kowalski 0, Mateusz Andrzejewski 11, Pawe³ Hanzel 8

Podkarpacie -  £ód¼  74 : 81
( 21-11, 17–34, 16–24,20–12 

Podkarpacie:Rafa³ Walsko 2,  Przemys³aw Pluta 15, Piotr Pandura 29, Maciej Lis 15, Damian Szóstka 2, Dawid Widz 9, Oskar £oszczyk 0, Piotr Kaba³a 2, Jakub Szubart 13, Krzysztof Kiec 4, Bart³omiej  Nalepa 0, Jakub Moskal 0

£od¼: Micha³ Lipski 4, Oskar Miko³ajczyk 9, Patryk Zawadzki 0, Wojciech Cyrañski 2, Jakub Cie¶lik 2, Bartosz Wróbel 10, Kamil Nowak 1,  Karol Przechodzieñ 7,  Piotr arañczyk 9, Dominik Janus 8, Adam Bartkiewicz 18, Robert Kowalczyk 11

Ma³opolskie – £ódzkie 90 : 75
(18:22, 14:22, 32:16, 26:15)

Ma³opolska: Piotr Piwoñski 3, Krzysztof Czajka 8, Konrad Szczêsny 4, Krzysztof Bogusz 0, Karol Gut 10, Artur W³odarczyk 18, Marcin Kniszner 2, Adrian Serczyk 14, Bartosz Wo¼niak 25, Piotr Wo³kowicz 4, Konrad Krzywonos 2, Jan Dyduch 0

£od¼: Micha³ Lipski 7, Oskar Miko³ajczyk 9, Patryk Zawadzki 2, Wojciech Cyrañski 0, Jakub Cie¶lik 6, Bartosz Wróbel 11, Kamil Nowak 0,  Karol Przechodzieñ 8,  Piotr Arañczyk 17, Dominik Janus 4, Adam Bartkiewicz 6, Robert Kowalczyk 5

¦l±skie -  Podkarpackie  97 : 62
( 15-17, 28-14, 28-4, 26-17 )

¦lask: Adam Grzemies³awski 8, Oliwer Dytko 3,  Daniel Smo³ka 13, Mateusz Gros 8,
Filip Szymaniak 4, Emil Redliñski 10,   Marcin Jezela 6, Szymon Pietryga 9, Piotr Piercha³a 4, Nikdem Kowalski 18, Mateusz Andrzejewski 8,  Pawe³ Hanzel 6

Podkarpacie: Rafa³ Walski 5,  Przemys³aw Pluta 1, Piotr Pandura 20, Maciej Lis 10, Damian Szóstka 2, Dawid Widz 5, Oskar £oszczyk 0, Piotr Kaba³a 2, Jakub Szubart 13, Krzysztof Kiec 4, Bart³omiej  Nalepa 0, Jakub Moskal 0

£ódzkie  -  ¦laskie  51 : 60
( 13-14, 15-14, 13-19, 9-14 )

£od¼: Micha³ Lipski 0, Oskar Miko³ajczyk 2, Patryk Zawadzki 0, Wojciech Cyrañski 3, Jakub Cie¶lik 11, Bartosz Wróbel 5, Kamil Nowak 0,  Karol Przechodzieñ 4,  Piotr Brañczyk 7, Dominik Janus 6, Adam Bartkiewicz 10 , Robert Kowalczyk 3

¦lask: Adam Grzemies³awski 1, Oliwer Dytko 0,  Daniel Smo³ka 5, Mateusz Gros 10,
Filip Szymaniak 9, Emil Redliñski 6,   Marcin Jezela 0, Szymon Pietryga 6, Piotr Piercha³a 6, Nikdem Kowalski 4 , Mateusz Andrzejewski 7,  Pawe³ Hanzel 6

Ma³opolskie – Podkarpackie 88 : 78
( 26-19, 28-13, 13-23, 21-23 )

Ma³opolska: Piotr Piwoñski 2, Krzysztof Czajka 6, Konrad Szczêsny 14, Krzysztof Bogusz 6, Karol Gut 6, Artur W³odarczyk 12, Marcin Kniszner 3, Adrian Serczyk 0, Bartosz Wo¼niak 18, Piotr Wo³kowicz 8, Konrad Krzywonos 7, Jan Dyduch 6

Podkarpacie: Rafa³ Walsko 3,  Przemys³aw Pluta 0, Piotr Pandura 30, Maciej Lis 7, Damian Szóstka 16, Dawid Widz 0, Oskar £oszczyk 3, Piotr Kaba³a 0, Jakub Szubart 17, Krzysztof Kiec 2, Bart³omiej  Nalepa 0, Jakub Moskal 0

  DRU¯YNAPKT  Z  P K-ZD K-ST BILANS
 1 Ma³opolskie 3  6 3 0 244 213 31 
 2 ¦l±skie 3  4 2 1 217 179   38
 3 £ódzkie 2  3 1 1 207 224 -17
 4 Podkarpackie 2  2 0 2 214 266   -52 

Wyró¿nienia indywidualne

 MA£OPOLSKIE ¦L¡SKIE £ÓDZKIE PODKARPACKIE X MA£OPOLSKIE  ¦L¡SKIE PODKARPACKIE
         X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
      
W³odarczyk A.
WIS£A Kraków
rocz.1996 !
,król trójek,,
Hanzel Pawe³
AZS Katowice
Bartkiewicz Adam
£KS £ód¼
Pandura Piotr
SIARKA
Tarnobrzeg
najlepszy strzelec
 X
 X
 X
 X
Lipiñska Paulina
¯AK Nowy S±cz
Mazur Marzena
Piekary ¦l±skie
Szwajka Magdalena
STAL Stalowa W

  TOP - 10
najlepiej punktuj±cych turnieju

Ewa Rybczyk 39 pkt 4 mecze 9,75 pkt ¶rednia

Piotr Pandura 79 pkt. 4 mecze  19,75 ¶rednia


 DZIEWCZYNY KADRA PKT  CH£OPCY KADRA PKT 
 1  Rybczyk Ewa ma³opolskie 39 Pandura Piotr podkarpackie 79
 2 Mazur Marzena ¶l±skie 36 X W³odarczyk Artur ma³opolskie 48
 3 Or³owska Magdalena podkarpackie 34 X Wo¼niak Bartosz ma³opolskie  48
 4 Szwajka Magdalena podkarpackie 33 X Szubart Jakub  podkarpackie 39
 5 Pañczyszyn Marytyna ¶l±skie 32 X Bartkiewicz Adam ³ódzkie 34
 6 Lipiñska Paulina ma³opolskie 29 X Barañczyk Piotr ³ódzkie 33
 7 Frankowska Sandra ma³opolskie 27 X Lis Maciej podkarpackie 32
 8 Jamro¿yn Zuzanna ma³opolskie 26 X Czajka Krzysztof ma³opolskie 27
 9 Krzysiak Kamil ma³opolskie 26 X Wróbel Bartosz    ³ódzkie 26
 10 Paranowska Beata ¶l±skie 26 X Andrzejewski Mateusz ¶l±skie 26


FOTO-ZIBI    FILMIKI-ZIBI   DO ¦RODY 32 FILMIKI


SK£ADY-KADR-WOJEWÓDZKICH


ZWYCIÊSCY PUCHARU TATR - ch³opcy lata 2004-2008

 Nowy Targ            I - miejsce      II - miejsce      III- miejsce      IV - miejsce 
     XXXII
Puchar  Tatr

  Rocznik 
    1995

    Listopad
        2009
                                                                       1 strzelec 

 Piotr Pandura

(podkarpackie)   
Puchar  Gorce

   ROCZNIK
   1994


     Marzec
        2009
 
 województwo: ¦l±skie
 trener: Janusz Ko³cz
 MVP: Stanferd Sanny
 
województwo: Mazowieckie
trener: Jacek Spyt
MVP: Jakub Garbacz
 
województwo: Ma³opolskie
trener: Rafa³ Knap
MVP: Jakub Frankiewicz

 województwo: Podkarpackie
trener: Damian Skiba
MVP: Micha³ Borówka
 
    1 strzelec

 Stanferd Sanny

    ( ¦l±skie )

  
      XXXI
 Puchar  Tatr

  Rocznik 
    1994

     Listopad
       2008
 
województwo; Dolno¶l±skie
trener Robert Ko¶ciuk
MVP Jan Grzeliñski
 
województwo: ¦l±skie
trener: Janusz Ko³cz
MVP: Stanferd Sanny


województwo: Ma³opolskie
trener: Rafa³ Knap
MVP: Konrat Mamcarczyk
 
województwo: Podkarpackie
trener: Damian Skiba
MVP: Leszek Kaczmarski
1 strzelec

Leszek Kaczmarski
( Podkarpackie )
Puchar  Gorce

 Rocznik 
   1993

      Marzec        
       2008
 
 województwo-Dolno¶l±skie
 trener:Sebastian Potoczny
 MVP: Krzysztof Peszko

 województwo-Podkarpackie
 trener: Jerzy Szambelan
 MVP:
  
województwo: Ma³opolskie
 trener:Jaros³aw Masio
 MVP: Damian Krok
 
 województwo:¦l±skie
 trener: Marcin Lichtañski
 MVP: Benlazereg Djamel
 INFORMACJE

1 strzelec

Bnlazereg Djamel
¦l±skie
        XXX
 Puchar  Tatr

 Rocznik 
  1993

  Pa¼dziernik
        2007
 
 województwo:¦l±skie
 trener: Marcin Lichtañski 
 MVP: Djamel Benlazereg

województwo: Ma³opolskie
trener: Jaros³aw Masio
MVP: Wojciech Mokrzycki

województwo: Podkarpackie
trener: Jerzy Szambelan
MVP: Mateusz £abuda 

województwo: Pomorskie
trener: Micha³ Mróz
MVP: Robert Kolka
INFORMACJE 

  1 strzelec

Bnlazereg Djamel
¦l±skie
       XXIX
 Puchar  Tatr


  Rocznik 
    1992

     Listopad
       2007
 
województwo ¦l±skie
trener: Tomasz Niedbalski
MVP: Dawid Sakowicz
  
województwo:.Ma³opolskie
trener: Wojtek Porêbski
MVP:
 
województwo: Podkarpackie
trener: Jerzy Szambelan
MVP: Mateusz £abuda
 
województwo: ¦wiêtokrzyskie 
trener:
MVP: Jakub Lewandowski
 INFORMACJE

1 strzelec
J.Lewandowski
¶wiêtokrzyskie
    XXVIII
   Puchar
      Tatr


 Rocznik 
    1991

   rok  2006
 województwo: ¦l±skie
 trener: Rafa³ Czyszpak
 MVP:
województwo: Podkarpackie 
trener: 
MVP:
 województwo:Ma³opolskie
 trener: 
 MVP:
 województwo:Mazowieckie
 trener: 
 MVP:
 INFORMACJE
      


ZWYCIÊSCY PUCHARU TATR - dziewczyny


    I - miejsce     II - miejsce   III - miejsce     IV- miejsce 
     XXXII
 Puchar Tatr

  Rocznik 
    1995

    Listopad
       2009
 


województwo: Ma³opolskie
trener:
MVP:
               


województwo: ¦l±skie
trener: Jacek Dyja
MVP: Marzena Mazur
                                    


województwo: Podkarpackie
trener:
MVP:     
   1 strzelczyni

  Ewa Rybczyk

( Ma³opolskie )
       XXXI 
  Puchar Tatr

 Rocznik 
   1994

    Listopad
       2008
 
 
województwo: Dolno¶l±skie
trener: Andrzej Wicki
MVP: Justyna Ho³tyn
 
województwo: ¦l±skie
trener: Rados³aw Kuciñski
MVP: Ola Wolañska
 
województwo: Podkarpackie
trener: K. Herbaciñski
MVP: Joanna Kuziora
 
województwo: Ma³opolskie
trener: Miros³aw Æwikiel
MVP: Sandra Frankowska
 1 strzelczyni
Justyna Ho³tyn 
( Dolno¶l±skie )
 Puchar Gorce

      Rocznik 
  1993

   Marzec        
     2008
 
województwo: Dolno¶l±skie
trener:
MVP:
 
województwo:Ma³opolskie
trener:  
MVP: Agata Ga³uszka
 
województwo: ¦l±skie
 trener:
 MVP: Joanna £abuz
  
województwosmileyodkarpackie
 trener:
 MVP:
 INFORMACJE 
       XXX 
  Puchar Tatr 

 Rocznik 
   1993

  Pa¼dziernik
        2007
 
 województwo-Pomorskie
 trener: 
 MVP: Patrycja Bolda
 
województwo:Ma³opolskie
trener:  
MVP: Agata Ga³uszka
 
województwo: ¦l±skie
 trener:
 MVP: Joanna £abuz
 
województwosmileyodkarpackie
 trener:
 MVP:
 INFORMACJE

1 strzelczyni
Bo³da Patrycja
 ( Pomorze )
    XXIX
 Puchar Tatr

   Rocznik 
    1992

   Listopad
      2007
 

województwo-¦l±skie
trener- Rafa³ Czyszpak 
 MVP-Kinga Bandyk
 
województwo-Podkarpackie
 trener:
 MVP:
 
województwo-Ma³opolskie
 trener:  
 MVP:
 
województwo-¦wiêtokrzyskie
trener:  
MVP:
 INFORMACJE
zibi dnia listopad 09 2009 18:47:30 · 0 Komentarzy · 6870 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Opolskie
Opolskie
Kadry Wojewódzkie rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985