Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

PBG Basket Junior Cup. Poznañ 2009
Turnieje rocz.1995 Zakoñczy³ siê turniej koszykówki m³odzie¿owej PBG Basket Junior Cup. Przez trzy dni w Arenie rywalizowa³o ze sob± osiem dru¿yn z ca³ej Polski, z³o¿onych z ch³opców z rocznika '95 i m³odszych.
Bezapelacyjnie najlepszy w ca³ym turnieju okaza³ siê zespó³ Kormorana Universal Sieraków, który wygra³ wszystkie mecze, w finale pokonuj±c kadrê woj. ¦l±skiego 101:49. To równie¿ z ekipy Kormorana trenerzy wszystkich dru¿yn wybrali MVP turnieju, którym zosta³ Damian Szymczak.

W meczu o trzecie miejsce kadra woj. Wielkopolskiego spotka³a siê z równie¶nikami z Ma³opolski. Po wyrównanym meczu zwyciê¿yli Wielkopolanie 75:67. Pi±te miejsce zajê³a ekipa z Bydgoszczy, która pokona³a ¯ubry Bia³ystok 75:48, miejsce siódme natomiast przypad³o Kotwicy Ko³obrzeg, która zwyciê¿y³a Zryw Toruñ 66:53.
Wszystkim uczestnikom PBG Basket Junior Cup wrêczono nagrody ufundowane przez partnerów turnieju: firmê Sport-transfer oraz Hama Polska. Sponsorom nagród bardzo dziêkujemy!

Koñcowa Klasyfikacja

       
 I Kormoran Sieraków II woj. ¦l±skie  III woj. Wielkopolskie IV woj. Ma³opolskie 
       
 V ASTORIA Bydgoszcz VI ¯UBRY Bia³ystok VII KOTWICA Ko³obrzeg VIII ZRYW Toruñ

Wyró¿nienia indywidualane

 MVP TURNIEJU - Damian Szymczak ( KORMORAN Sierków )
Najlepszy strzelec Turnieju - Michalik Szymon
(Kadra woj. Wielkopolskiego)ALL STARS TURNIEJU

         
Filip Pruefer
KORMORAN Sieraków
Micha³ Klimek
Kadra ¦l±ska
Michalik Szymon
Kadra Wielkopolska 
Wo¿niak Bartosz  
Kadra Ma³opolskiego 
 
ASTORIA Bydgoszcz ?


FOTOGALERIE autorstwa Bartka Ciechackiego


FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-I

FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-II

FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-IIIWyniki


Grupa A 

Kadra Woj. ¦l±skiego - Kormoran Sieraków  38 : 93
Kotwica Ko³obrzeg - Zryw Toruñ  55 : 59
Kormoran Sieraków - Zryw Toruñ  174 : 32
Kadra Woj. ¦l±skiego - Kotwica Ko³obrzeg  72 : 40
Kadra woj. ¦l±skiego - Zryw Toruñ  87 : 27
Kormoran Sieraków - Kotwica Ko³obrzeg 98 : 51


Grupa B

Kadra woj. Ma³opolskiego - ¯ubry Bia³ystok  89 : 45
Kadra woj. Wielkopolskiego - Astoria Bydgoszcz  107 : 47
Kadra woj. Ma³opolskiego - Kadra woj. Wielkopolskiego  72 : 84
¯ubry Bia³ystok - Astoria Bydgoszcz  84 : 87
Kadra woj. Ma³opolskiego - Astoria Bydgoszcz  91 : 32
¯ubry Bia³ystok - Kadra woj. Wielkopolskiego 48 : 78

o miejsca 5-8

Kotwice Ko³obrzeg - Astoria Bydgoszcz 45 : 55
Zryw Toruñ - ¯ubry Bia³ystok 52 : 56


Pó³fina³y

Kormoran Sieraków - Kadra woj. Ma³opolskiego  89 : 47
Kadra woj. ¦l±skiego - Kadra woj. Wielkopolskiego  68 : 66

Fina³y

mecz o miejsce VII Kotwica Ko³obrzg - Zryw Toruñ  66 : 53
mecz o miejsce V  Astoria Bydgoszcz : ¯ubry Bia³ystok 75 : 48
mecz o miejsce  III Kadra woj. Ma³opolskiego -Kadra woj.Wielkopolskiego 67 : 75
mecz o miejsce  I Kadra woj. ¦l±skiego - Kormoran Sieraków 43 : 101

zibi dnia stycze 04 2010 16:53:47 · 0 Komentarzy · 2907 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
MVP - Piotr Nied¼wiedzki
MVP - Piotr Nied¼wiedzki
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985