Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Mecze o miejsca 1-8 Jelenia Góra Dziewczyny
OOM 2008 Wa³brzych

mecz o miejsce 7-8

MA£OPOLSKIE    – PODKARPACKIE  68 : 51
( 13-17, 18-12, 22-13, 15-10 )

mecz o miejsce 5-6

DOLNO¦L¡SKIE  – ¦L¡SKIE  73 : 53
( 15-6, 22-20, 17-14, 19-13 )

Pó³fina³y

MAZOWIECKIE  – KUJAWSKO-POMORSKIE  73 : 78
(16-17, 20-14, 14-20, 23-27 )

POMORSKIE – LUBUSKIE 84 : 54
( 21-12, 20-17, 28-8, 15-17 )

Ciê¿ki mecz pó³fina³owy. Wa¿na by³a mobilizacja i zapomnienie o ³atwej wygranej w Gdyni. Pocz±tek dla Pomorza 7:1 i 15:6. Lubuskie próbowa³o odcinaæ nasze rozgrywaj±ce, ale nie dezorganizowa³o to nadmiernie naszej gry. Pod koszem znów dominowa³y Jackowska, Pabisiak i Ostrowska. Szczelnaobrona strefowa pozwala³a Pomorzu stopmniowo budowaæ przewagê. Decyduj±cy by³ pocz±tek trzeciej kwarty wygrany przez nas a¿ 18:0. Lubuskie straci³o wiarê w sukces i nie potrafi³o ju¿ zniwelowaæ straty.

Gracz meczu: Patrycja Bolda (21 punktów i ¶wietnie koñczone szybkie ataki)

o miejsca 3-4

MAZOWIECKIE - LUBUSKIE  68 : 46

o miejsca 1-2

KUJAWSKO-POMORSKIE - POMORSKIE 75 : 58

Mecz fina³owy by³ najs³abszym naszym meczem na turnieju. Od pocz±tku rywalki nie pozwoli³y nam z³apaæ odpowiedniego rytmu. Prowadzi³y ju¿ 10:4, ale skuteczne akcje Ostrowskiej i Wilk pozwoli³y nam zniwelowaæ straty. W drugiej kwarcie rywalki wysz³y wy¿ej w obronie wymuszaj±c na nas wiele strat. Dodatkowo kujawsko-pomorskie trafia³o za trzy w koñcówkach akcji. Pomorze przegrywa³o ju¿ 19:36. Mobilizacja w przerwie pozwoli³a nam odrobiæ czê¶æ strat. przegrywali¶my ju¿ tylko 30:36 i 34:40. Proste b³êdy i skuteczne akcje rywalek zniweczy³y nasze wysi³ki. W czwartej kwarcie obni¿yli¶my sk³±d izaczeli¶my kryæ agresywnie. Po raz kolejny zmniejszyli¶my przewagê rywalek tym razem do 10 punktów (50:60) to by³o ju¿ jednak wszystko na co by³o nas staæ. Trafienie równo z syren± Karoliny R±czki ju¿ tylko zmniejszy³o rozmiary pora¿ki.

Gracz meczu: Agata Ostrowska (15 punktów, 18 zbiórek i bardzo dobra gra w obronie

Wyró¿nienia indywidualne


Królowa Strzelczyñ - Czarnodolska Klaudia (Lubuskie)

Najlepiej rzucaj±ca za 3 pkt - Ga³uszka Agata (Ma³opolskie)

Pi±tka All-Star - Palacz Magdalena (Kujawsko-Pomorskie), Kuciak Ma³gorzata (Lubuskie), Ostrowska Agata (Pomorskie), Rudziñska Daria (Kujawsko-Pomorskie), Pajka Natalia (Mazowieckie)

MVP Meczu Fina³owego - Szaba³a Karina (Kujawsko-Pomorskie)

Najlepsza Zawodniczka XIV OOModzie¿y - Jackowska Ewelina (Pomorskie)

Koñcowa Klasyfikacja

1  KUJAWSKO-POMORSKIE2  POMORSKIE


3  Mazowieckie
4  Lubuskie
5  Dolno¶l±skie
6  ¦l±skie
7  Ma³opolska
8  Podkarpacie


zibi dnia kwiecie 29 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 5070 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
MVP - Piotr Nied¼wiedzki
MVP - Piotr Nied¼wiedzki
OOM Wa³brzych 2008
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985