Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Fina³ Dziewczyny - Jelenia Góra Grupa A i B
OOM 2008 Wa³brzych

GRUPA – A:

         
  DRUZYNA MPKTZZDOB STR BILANS 
 1 Pomorskie 3 6 3 0 216 164   52
 2 Mazowieckie 3 5 2 1 201 182   19
 3 Dolno¶l±skie 3 4 1 2 183 201 -18
 4 Ma³opolskie 3 3 0 3 162 215 -53

GRUPA – B:


 Dru¿ynaPKT ZDOB STR BILANS 
 1Kujawsko-Pomorskie 1 194 181 13
 2Lubuskie5 1  194 193    1
 3¦l±skie3 2 187 178   9
 4Podkarpackie 2 183 206 -23Pomorskie : Ma³opolskie 72 : 64

Trudna inauguracja turnieju. Pocz±tek spotkania dla Pomorza, które prowadzi³o ju¿ 10:4 i 18:10, Ma³opolska nie da³a siê jednak zgubiæ i pracowicie odrabia³a straty w trzeciej kwarcie Pomorze odskoczy³o na 49:37 i wydawa³o siê, ¿e przejmie kontrolê nad mecze. Tymczasem dwie "trójki" Ma³opolski pozwoli³y jej wróciæ do gry. W ostatniej ods³onie Ma³opolska zniwelowa³a przewagê Pomorza do jednego punktu (63:62) dwa celne wolne Wilk oraz dwie skuteczne akcje Boldy (w tym rzut w szybkim ataku 1 na 3) pozwoli³y Pomorzu odzyskaæ przewagê.

Gracz meczu: Patrycja Bolda (20 punktów w tym dwie wa¿ne akcje w koñcówce meczu)


Mazowieckie : Dolno¶l±skie  75 : 66

Kujawsko-Pomorskie : ¦l±skie 57 : 50

Lubuskie : Podkarpackie 83 : 49

¦l±skie : Podkarpackie  67 : 62

Kujawsko-Pomorskie : Lubuskie 66 : 45

Ma³opolskie : Dolno¶l±skie 52 :72

Pomorskie : Mazowieckie 70 : 55


Mecz dwóch niepokonanych dru¿yn po pierwszym dniu. Celem by³o zatrzymanie wysokiej (193 cm) Agnieszki Feji, zablokowanie wej¶æ Mazowsza pod kosz oraz opanowanie obu tablic. Pocz±tek meczu by³ znakomity, skuteczne akcje Boldy i Pabisiak da³y nam prowadzenie 8:0. Pomorze nie zmniejsza³o tempa gry i w 14 minucie prowadzi³o ju¿ 26:7. Mazowsze poderwa³o siê do walki cztery minuty pó¼niej przewaga Pomorza wynosi³a ju¿ tylko 9 punktów. Koñcówka kwarty znów by³a popisem Pomorza, które po akcjach Boldy i Wilk prowadzi³o 37:21. Po przerwie znów znakomicie zagra³o Pomorze, przewaga wzros³a do 22 punktów. Mazowsze próbowa³o broniæ agresywniej, ale ró¿nica punktowa nie mala³a. Kadra Pomorza zrealizowa³a wszystkie cele, Feja zdoby³a zaledwie 2 punkty, szczelna obrona wyeliminowa³a ³atwe punkty rywalek po penetracji a walka na tablicy zakoñczy³a siê wynikiem 63:34 dla Pomorza.

Gracz meczu: Karolina Wilk (12 punktów, 14 zbiórek i dobra obrona przeciw Feji)


Mazowieckie : Ma³opolskie 71 : 46


Dolno¶l±skie : Pomorskie 45 : 74

Mecz o wszystko. Uk³ad w grupie by³ taki, ¿e od wyniku tego spotkania zale¿a³ awans do pierwszej czwórki Pomorza, Dolnego ¦laska i Mazowsza. Gospodynie turnieju by awansowaæ do czwórki musia³y wygraæ ten mecz minimum 10 punktami. I by³y tego bardzo bliskie ju¿ po pierwszej kwarcie. Fatalnie graj±ce Pomorze przegrywa³o ju¿ 15:5 i 21:8. Na szczê¶cie przebudzenie nast±pi³o ju¿ w drugiej kwarcie. Po siedmiu minutach gry w tej czê¶ci meczu Pomorze prowadzi³o ju¿ 28:23 - wygrywaj±c ten fragment gry 18:2. Maj±ce olbrzymi problem z faulami gospodynie nie by³y ju¿ w stanie podnie¶æ siê po tym ciosie. Trzecia kwarta rozstrzygnê³a losy meczu i w ostatniej ods³onie mog³y ju¿ pograæ rezerwy.

Gracz meczu: Ewelina Jackowska (14 punktów, 20 zbiórek i ¶wietna gra 1x1)


Lubuskie : ¦l±skie 63 : 59
( 13-18, 15-18, 17-9, 18-14 )


Podkarpackie : Kujawsko-Pomorskie  72 : 56
(18-7, 18-12, 18-13, 18-24 )


zibi dnia kwiecie 27 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 4625 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Wielkopolskie
Wielkopolskie
Kadry Dziewczyny rocz.1994
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985