Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Camp Centralny rocznik 1993/94 Konin 6-11.07.2008
Campy

Camp Centralny odby³ siê w Koninie w dniach  06.07.2008 – 11.07.2008
Trenerami byli : Pawe³ Turkiewicz ( Zgorzelec ), Marcin Lichtañski ( Jaworzno ), Jerzy Szambelan ( Stalowa Wola ) i trener z Gniezna ..nazwiska nieznam
Wszystkich uczestników pierwszego zgrupowania kadry Polski
rocznika 93 by³o razem  33


Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (£ódzkie , Wielkopolskie , Kujawsko-Pomorskie , Zachodniopomorskie.)

1 Mateusz Ponitka- Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. ( Wielkopolska )
2 Mateusz Rutkowski - WTK W³oc³awek  ( Kujawsko-Pomorskie )
3 Micha³ Pietrzak - WTK W³oc³awek ( Kujawsko-Pomorsakie )
4 Szymon Milczyñski - Tarnowia Tarnów Podgórne ( Wielkopolska )
5 Tomasz Gielo -  Trójka Kosz Szczecin ( Zachodnio-Pomorskie )
6 Aleksander Leñczuk - £KS £ód¼ ( £ódzkie )
7 Andrzej Kucharek - Ksiê¿ak £owicz  ( £ódzkie )
8 Pawe³ ¦pica - AZS Koszalin ( Zachodnio-Pomorskie )
9 Adrian Adryañczyk Novum Bydgoszcz ( Kujawsko-Pomorskie )


Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Ma³opolskie , Podkarpackie  ,¦wiêtokrzyskie  , Lubelskie.)

1 Allan Jaworski - MDK Kielce ( ¦wiêtokrzyskie )
2 Jakub Wojciechowski - Unia Tarnów ( Ma³opolskie)
3 Jakub Maksymiuk - Basket Kraków ( Ma³opolskie )
4 Jaros³aw Trojan - Regis Wieliczka ( Ma³opolskie )
5 Grzegorz Grochowski - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
6 Mateusz £abuda - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
7 Wojtek Maczkowski - Stal Stalowa Wola ( Podkarpackie )
8 Jakub Karolak - Pogon Pu³awy ( Lubelskie )
 
Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Lubuskie , Dolno¶l±skie  ,¦l±skie  , Opolskie.)


1 Filip Matczak - Zastal Zielona Góra ( Lubuskie )
2 Jakub B³aszczyk - WKK Wroclaw ( Dolno¶l±skie )
3 Kamil Berezowski - WKK Wroc³aw ( Dolno¶l±skie )
4 Rafa³ Kachel - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
5 Szymon Filczek - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
6 Grzegorz Paszek - MKKS Rybnik  ( ¦l±skie )
7 Maciej Rakoczy - MKKS Rybnik ( ¦l±skie )
8 Adam Bujoczek - UKS SP 27 Katowice  ( ¦l±skie )
 

Zawodnicy którzy dostali siê na camp centralny z campu 4 województw (Pomorskie , Podlaskie  ,Warmiñsko-Mazurskie  , Mazowieckie.)


1 Jakub Skórczyñski - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
2 Norbert Mroczek - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
3 Piotr Kuczyñski - Jurant Ciechanów ( Mazowieckie )
4 Krzysztof P±gowski - Polonia Warszawa ( Mazowieckie )
5 £ukasz ..???  -MOS Pruszków ( Mazowieckie )
6 Jakub Grzywacz - UKS Siudemka Sopot ( Pomorskie )
7 Robert Kolka - Bat Sierakowice  ( Pomorskie )
8 Jakub Okupniak  - GTK Gdynia ( Pomorskie )

Na campie centralnym nie pojawili siê tacy zawodnicy jak :
 
Karnowski, Michalak Nied¿wiecki  ( przygotowania do ME z Kadr± roczniak 1992 )
Belzanereg ( wyjazd z rodzin± na wakacje )
Koelner ,Kilian, Markowski, Martyniak, Guziewcz ( kontuzje )
 
Dla wielu z was  mo¿e byæ zaskoczeniem brak w szerokiej kadrze
Darka Wolaka, Kroka Damiana, Szyd³owskiego,.... to dopiero pierwsze zgrupowanie jeszcze bêdzie ich wiele dla ka¿dego z was s± otwarte drzwi do reprezentacji Polski ka¿dy z was poprzez ciê¿k± prace na treningach pó¼niej dobrych wynikach indywidualnych i dru¿ynowych mo¿e siê dostaæ do kadry

Jestem przekonany ¿e jest jeszcze wiele ukrytych koszykarskich talentów prêdzej czy pó¼niej wyp³yn± na szerokie wody !!!! przyk³adem mo¿e byæ wielokrotny reprezentant Polski Andrzej Pluta który nie by³ za ,,m³odego,, powo³ywany do m³odzie¿owych reprezentacji Polski

zibi dnia lipiec 06 2008 00:00:00 · 0 Komentarzy · 3747 Czyta · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Losowa Fotka
Lubuskie rocz.1995
Lubuskie rocz.1995
Kadry Wojewódzkie rocz.1995
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985