Strona G³ówna - Download - Linki - Kategorie Newsów
Szukaj    
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Kategorie Newsów
  Galeria wewnetrzna
  Galeria rocz.1998/02
  Galeria rocz.1993/97
  Filmiki rocz.2002
  Filmiki rocz.2001
  Filmiki rocz.1999
  Filmiki rocz.1998
  Filmiki rocz.1997
  Filmiki rocz.1996
  Filmiki rocz.1995
  Filmiki rocz.1994
  Filmiki rocz.1993
  Artyku³y

Kadry rocz.2002

Kadry rocz.2001

Kadry rocz.1999

Kadry rocz.1998

Kadry rocz.1997

Kadry rocz.1996

Kadry rocz.1995

Kadry rocz.1994

Kadry rocz.1993

OOM Ole¶nica 2016

OOM Gi¿ycko 2015

OOM Wa³brzych 2014

OOM Kutno 2013

OOM Wieliczka 2012

OOM Zambrów 2011

OOM Pruszków 2010

OOM Kielce 2009

OOM Wa³brzych 2008

OOM 2009 dziewczyny

OOM 2008 dziewczyny

Najlepsi w Statystykach Fina³ OOM Kutno 1-5.VII.2013
OOM 2013 Kutno Aby byæ w¶ród najlepszych w zbiórkach, przechwytach asystach, punktach itd.. tego wszystkiego musi nauczyæ was pierwszy trener ( Foto Miko³aj Kurpis z swoim trenerem Aleksandrem Ziobro z Basketu Team Opalenica
zibi dnia padziernik 24 2013 23:31:41 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3586 Czyta · Drukuj
Fina³ OOM £ódzkie 2013 Kutno 1-5.VII.2013
OOM 2013 Kutno
 WIELKOPOLSKA MISTRZEM POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH
MVP :  Miko³aj Kurpisz 
zibi dnia czerwiec 27 2013 18:18:10 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3997 Czyta · Drukuj
FINA£ OOM Kutno 1-5.VII.2013 Zapowiedzi
OOM 2013 KutnoTegoroczne VI Fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich) £ódzkie 2013 odbêd± siê w nietypowym terminie (1-5 lipiec poniedzia³ek - pi±tek) . Nigdy wcze¶niej (Wa³brzych, Kielce, Pruszków, Zambrów i Wieliczka) Fina³y OOM nie by³y rozgrywane w ¶rodku tygodnia. Mecze mog± byæ rozgrywane przy pustych trybunach.
zibi dnia czerwiec 27 2013 18:15:41 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 5791 Czyta · Drukuj
OOM 2013 Pó³fina³y: Kutno, Kielce, Cz³uchów i Strumieñ 17-19.V.2013
OOM 2013 KutnoTak jak rok temu, dwa lata temu, tak i w tym roku
Pomorskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Podkarpackie, Ma³opolskie, Dolno¶l±skie
Kujawsko-Pomorskie i ¦l±skie w FINALE OOM £ódzkie 2013

Je¶li posiadacie fotki, filmiki czy inne informacje o pó³finalach to poproszê o wys³anie na zbyszekbytomski@gmail.com albo podanie linka gdzie mo¿na znale¼ co¶ w sieci 
zibi dnia maj 14 2013 09:25:47 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 4468 Czyta · Drukuj
Przygotowania Kadr Wojewódzkich rocz.1998 do OOM
Turnieje rocz.1998

W tym artykule mo¿esz zobaczyæ jakie kadry wojewódzkie rozegraly najwiêcej meczy w przygotowaniach do OOM

zibi dnia listopad 06 2012 20:27:58 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 4406 Czyta · Drukuj
Turniej Kadr Wojewódzkich REGION PO£UDNIE rocz.1998 Nowy TARG 9-11.XI.2012
Turnieje rocz.1998

 Kolejny wielki turniej koszykówki rozegrano w Nowym Targu. Hala Górców go¶ci³a najlepszych koszykarzy z roczników 1998 i 1999 w turnieju kadr wojewódzkich. G³ówne trofeum imprezy, Puchar Tatr dosta³ siê w rêce reprezentantów województwa dolno¶l±skiego.

Drugiego dnia turnieju w godzinach przedpo³udniowych odby³o siê szkolenie dla trenerów i zawodników. Wyk³adowcom szkolenia by³ trener reprezentacji polski dla rocznika 1998/99 Andrzej Kierlewicz

zibi dnia listopad 06 2012 20:09:04 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 7701 Czyta · Drukuj
Turniej Kadr Wojewódzkich REGION PÓ£NOC rocz.1998 Szczecinek 7-9.IX.2012
Turnieje rocz.1998 W Szczecinku rozegrano Turniej Kadr Wojewódzkich REGION PÓ£NOC rocznika 1998/99. Niestety nie poznali¶my przysz³ego trenera Kadry Polski.Turniej wygra³a kadra Berlina, drugie miejsce dla wielkopolski (z prawej wspólna fotka finalistów)
zibi dnia listopad 06 2012 20:07:57 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 8957 Czyta · Drukuj
Camp Cetralny rocznik 1997 Szczecinek 25.VII - 4 VIII. 2012
Campy W tym roku Camp Cetralny zdominuj± zawodnicy Mazowsza (1/4 ca³ego Campu !)
Cztery Warszawskie kluby reprezentuje 10 zawodników: 5 Polonia, po 2 Ochota, Ursynów i 1 z UKS 11). Tak¿e piêciu zawodników z WKK Wroc³aw trenowaæ bêdzie w Szczecinku. Czterech zawodników z rocznika 1998 ( Rutkowski, Wysocki, Wyszomirski i Kamiñski) Tylko po jednym zawodniku z siedmiu kadr wojewódzkich: Kujawsko-Pomorskiego, Warmiñsko-Mazurskiego ¦l±skiego, Podkarpackiego, £ódzkiego, Opolskiego i ¦wiêtokrzyskiego. Brak na Campie Centralnym zawodników z Podlaskiego i Lubelskiego
zibi dnia sierpie 27 2012 00:41:51 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 4114 Czyta · Drukuj
Campy Miêdzywojewódzkie
CampyWydzia³ Sportowy PZKosz uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z wcze¶niejszymi informacjami, w 2012 roku zostan± przeprowadzone Campy Miêdzywojewódzkie dla zawodników, bêd±cych w programie KWJ:
zibi dnia sierpie 27 2012 00:40:17 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3712 Czyta · Drukuj
Najlepsi w Statystykach w Finale OOM
OOM 2012 Wieliczka MVP Turnieju - najcenniejsza nagroda powêdrowa³a do Wojtka Fr±ckowiaka z wielkopolski
Najlepszy strzelec z najlepszym Evalem - Adama Kulasiak: z ma³opolski. Tablica nale¿a³a do Wiktora Sewio³a: z pomorskiego (194 cm) Królem trójek zosta³ Jakub Heleniak: tak¿e z pomorskiego. Najlepszy rozgrywaj±cy/ asystujcy: Kacper Majka z podkarpackiego ( czy pójdzie w ¶lady Grzegorza Grochowskiego ?) najlepszy obroñca / przechwyty: Maciej Gêbala z ma³opolski. Pierwszy blokuj±cy Marcin Bandyga z podkarpackiego
zibi dnia sierpie 27 2012 00:35:32 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 3632 Czyta · Drukuj
FINA£ OOM Wieliczka 3-8.07.2012
OOM 2012 Wieliczka W Nowym Targu i Wieliczce odby³y siê fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w koszykówce. Reprezentacje Wielkopolski wygra³y turnieje koszykówki dziewcz±t i ch³opców w ramach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w sportach letnich "Ma³opolska 2012". W rozegranym w Nowym Targu finale dziewcz±t Wielkopolska wygra³a z Podkarpaciem 90:60. W Wieliczce walka o z³oto rozegra³a siê miêdzy Dolnym ¦l±skiem i Wielkopolsk±. Wielkopolska zwyciê¿y³a 76:54.
zibi dnia sierpie 27 2012 00:34:05 · Czytaj wicej · 0 Komentarzy · 4362 Czyta · Drukuj
Strona 4 z 11 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Losowa Fotka
Warmiñsko-Mazurskie r.93 (Bydgoszcz)
Warmiñsko-Mazurskie r.93 (Bydgoszcz)
Kadry wojewóódzkie rocz.1993
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985