LUBUSKIE 1999/00
Dodane przez zibi dnia Grudzie 26 2013 00:24:15
KADRA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO   rocznik 1999/00SK£AD DRU¯YNY / TURNIEJ REGION PO£UDNIE - Nowy Targ Listopad 2013 (Punkty)

1 KÊPIÑSKI MICHA£ 186 / CHROMIK ¯ARY     28
2 PAWIÑSKI DOMINIK 182 / CHROMIK ¯ARY   17
3 PAWIÑSKI JAKUB 181 / CHROMIK ¯ARY   22  
4 SITKO BARTOSZ 172 / CHROMIK ¯ARY    8
5 BIELICKI DAWID 175 / CHROMIK ¯ARY    8
6 LESZCZYÑSKI MACIE 181 / CHROMIK ¯ARY   50
7 MRÓZ IGOR 168 / CHROMIK ¯ARY    0
8 BRZÓZKA  JAKUB 191 / SKM ZASTAL Z.G    22 
9 RAJEWICZ WIKTOR 167 / SKM ZASTAL Z.G   19
10 M¡KOWSKI KACPER 191 / SKM ZASTAL Z.G  54
11 BUSZ MICHA£ 198 /  SKM ZASTAL Z.G     8


Trener: £.Rubczyñski
Asystent: T. Sobczak