WIELKOPOLSKIE 1999/00
Dodane przez zibi dnia Grudzie 26 2013 00:24:34
KADRA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  rocznik 1999/00SK£AD DRU¯YNY / TURNIEJ REGION PO£UDNIE - Nowy Targ Listopad 2013 (Punkty)

1Tamborski Stanis³aw / 188 /  PYRA Poznañ  0*
2 Idziak Jakub / 170 /  PYRA Poznañ  12
3 Walczak Miko³aj / 179 / PYRA Poznañ 1
4 Rosik Szymon / 175 / Kasprowiczanka O.W. 54
5 Zaworski Piotr / 177 /  Kasprowiczanka O.W.   14
6 Krajewski Adam / 180 /  POLONIA Leszno 4*
7 Bogucki Adrian / 202 / POLONIA Leszno  11

8 Rau Miko³aj / 187 / OBRA Ko¶cian  37
9 Adamczak Aleksander / 169 /OBRA Ko¶cian  5*
10 Marciniak Micha³ / 191 /  MKS Wrze¶nia 6*
11 Kotwasiñski Daniel / 173 / MKS MOS Konin  34
12 Tkaczyk Dominik / 187 / MKS MOS S³upca  16
13 Popiel Mateusz / 187 / RAWIA Rawicz  0*
14 Wietrzyñski Dariusz / 187 /  MKK Gniezno  7


Trener: Tomasz Eichert
Asystent: G. Szymanek