Dolno¶l±skie 2002
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2016 15:53:34
DOLNO¦L¡SKIEMarek Mitman 7 / 106
Kacper Burakiewicz 8 / 76
Jan Zieniewicz 8 / 63
Krzysztof Niedorys 8  / 59
Kamil Bia³achowski 8 / 50
Roch Krawczyk 8 / 46
Micha³ Mindowicz 8 / 39
Patryk Przyby³ek 4 / 25
Miko³aj Koelner 6 /24
Andrzej Jaworski 7 / 23
Adrian Herda 3 / 22
Adam Hutnik 7 /16
Piotr D±browski 3 / 10 
Maksymilian Haber 5 / 7
Pawe³ Kubiak 3 /  3
£ukasz Wo¼niakiewicz 3 / 2