Ma³opolskie 2002
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2016 15:55:56
MA£OPOLSKIEMaciej Jêdrzejczyk 8 /137
Filip Rerak 8 /75
Tomasz Nykaza 8    / 69
Bart³omiej Kras 8 / 54
Micha³ Moskal 8    / 49
Damian Banak 8 / 40
Wojciech Jêdrzejczyk 8 / 36
Mateusz Przêczek 8 / 35
Jakub Dyngosz 8    / 34
Sebastian Ferenczak 6 / 23
Aleksander Knap 7 / 12
Mateusz Obrzut 2 / 11
Bart³omiej £okas 7 / 6
Jakub Trzciñski 2 / 0