Warmiñsko-Mazurskie 2002
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2016 16:02:29
WARMIÑSKO-MAZURSKIESzymon Zalewski 4/32  Ro¶ Pisz
Jakub Uliszewski 4/27  Ro¶ Pisz
Adam Walak 4/26  Ro¶ Pisz
£ukasz Twardowski 4/18  Jar Elbl±g
Jakub Bana¶ 4/16  Sokó³ Dzia³dowo
Albin K³os 4/11  Ro¶ Pisz
Jakub Wiêcko 3/9  Ro¶ Pisz
Micha³ Kwiatkowski 2/6 Ro¶ Pisz
Jakub ¯urawek 4/6  AK Olsztyn
Bartosz Januszewski 2/4  Ro¶ Pisz
Filip Ropelewski 3/4  Ro¶ Pisz
Damian Mielnicki 3/4  Ro¶ Pisz
Szymon Chmielewski 3/4  Trojka Nidzica
Miko³aj Jamio³kowski 3/3  AK Olsztyn
Micha³ Szablak 1/0 Ro¶ Pisz
Trenerzy: Pawe³ szary, Rafa³ Kacprzak