£ódzkie 2002
Dodane przez zibi dnia Listopad 02 2016 16:04:07
£ÓDZKIEMarcin Kowalczyk 4/48  Trójka Sieradz
Miko³aj W³odarczyk 4/43  £KS £ód¼
Bart³omiej Dró¿d¿ 4/41 UMKS Piotrówka
Mateusz Depta 4/38  Junak Radomsko
Maksymilian Majda 2/21 Probasket Kutno
Krzysztof Deka 4/21  £KS £ód¼
Franciszek Borkowski 4/19  Start £ód¼
Bartosz Dylik 4/16  Ksiê¿ak £owicz
Adam Polak 4/15  £KS £ód¼
Kacper Maj 4/13  £KS £ód¼ 
Dominik Bartoniewicz 2/12  Ósemka Skierniewice
Maciej Pluta 4/7 Probasket Kutno
Patryk Czarnecki 3/4  Probasket Kutno
Micha³ Gêdek 1/1  Ósemka Skierniewice
Trener: Arkadiusz Gralewski