Dolnosl±skie rocznik 1995/96
Dodane przez zibi dnia Stycze 27 2010 10:53:12
KADRA WOJEWÓDZTWA DOLNO¦L¡SKIEGO- CH£OPCY URODZENI 1995/96

TRENER: Filip Gryszko  (¦L¡SK Wroc³aw )  lp nazwisko imiê  rocznik wzrostklub  miejscowo¶æ 
trener  
 1 Przybo¶ Bart³omiej 1995 188 WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 2 Czy¿ Krzysztof  1995 184 WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 3 Szczot Miko³aj  1995 179 WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 4 Markowski Piotr  1995 182 WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 5 Górniaczyk Miko³aj 1995  WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 6 Suszycki Pawe³ 1995  ¦L¡SK Wroc³aw Jacek £uczak
 7 Kura¶ Adam 1995  WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 8 Mazur Adam 1995 186 WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 9 Jasku³a Marcin  1995 187 WKK Wroc³aw  Jacek £uczak
 10 Kuriata Piotr  1995 174 WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 11 Romaniszyn Jan  1995 180 WKK Wroc³aw Jacek £uczak
 12 Michnowicz Rafa³ 1995  WKS Wroc³aw Filip Gryszko 
 13 Filipiak Krzysztof 1995 184 WKS Wroc³aw Filip Gryszko
 14 £ukomski Bartosz  1995 187 WKS Wroc³aw Filip Gryszko
 15 Socha Denis 1995 185 TURÓW  Zgorzelec 
 16 Ryfa Micha³ 1995 184 TURÓW Zgorzelec 
 17 Ostrowski Patryk 1995 195 SUDETY Jelenia G.  

¼ród³o:dzkosz