¦l±skie rocznik 1994
Dodane przez zibi dnia Listopad 01 2008 23:48:04
  Kadra Województwa ¦l±skiego rocznik 1994 ch³opcy

trener Janusz Ko³cz
 zawodnik klub trener rocznik wzrost  uwagi  foto
 1 Kosma Ko³cz GTK Gliwice Janusz Ko³cz 1994 183   49 AND 
 2 Stanferd Sanny GTK Gliwice Janusz Ko³cz 1994 182   69 nr 11
 3 Mateusz Miga³a MOSM Bytom Rados³aw Fudali 1994 197   46 nr 13
 4 Piotr ¯muda MOSM Bytom Rados³aw Fudali 1994 197   11 nr 10
 5 Dawid Marcinków Hartwig Katowice Jaroslaw Jakubiec 1994 191  
 6 Dawid Kinczewski Hartwig Katowice Jaros³aw Jakubiec 1994 188   59 nr 8
 7 Rafa³ Grzybek MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 1994 200   15 nr 14
 8 Rafa³ Pilch MKKS Rybnik Stanis³aw Grabiec 1994 192   27 nr 12
 9 Mateusz Zawadzki MKS D±browa G. Micha³ Dukowicz 1994 182     4 nr 5
 10 Marcin Wójcik MKS D±browa G. Micha³ Dukowicz 1994 179   18 nr 4
 11 Mateusz K³usko MOSiR Cieszyn Pastucha 1994 196   12 nr 15
 12  Jakub Patoka MKS Zabrze Andrzej Bartosz 1994 188  nr 9
 13 Piotr WolnikMOSM Bytom  Rados³aw Fudali   1994  186     8 nr 6
 14 Dawid Giler MKKS Rybnik  Stanis³aw Grabiec 1994 184   nr 7
 15 Marcin Wêgrzyn GTK Gliwice Janusz Ko³cz 1994 184   6 


Kadra Województwa ¦l±skiego rocznik 1994 dziewczyny

 trener: Rados³aw Kuciñski zawodniczka klubtrener rocznik wzrost 
 1  Kamila Wiewiórka MOSM Bytom Rados³aw Kuciñski 1994 172
 2 Katarzyna Mach MOSM Bytom Rados³aw Kuciñski 1994 173
 3 Katarzyna Furman MOSM Bytom Rados³aw Kuciñski 1994 171
 4 Patrycja Szubrowska MOSM Bytom Rados³aw Kuciñski 1994 166
 5 Wioletta Meller MOSM Bytom Rados³aw Kuciñski 1994 170
 6 Aleksandra Wolañska MKS MOS Katowice Jerzy Bakowski 1994 181
 7 Anna Kordalska MKS MOS Katowice Jerzy Bakowski 1994 166
 8 Patrycja Swadzba MKS MOS Katowice Jerzy Bakowski 1994 173
 9 Marta Tambor UKS LA-BASKET Piekary ¦l. Wodawski 1994 170
 10 Justyna Kazuch UKS LA-BASKET Piekary ¦l. Wodawski 1994 176
 11 Paulina Bartoszek MKS Zabrze Wilkin 1994 183
 12 Magdalena Dudek MKKS Rybnik Troszka 1994 169
 13 Katarzyna Makowska  LABASKET Piekary ¦l.   Wodawski 1994 
 14 Alicja Cholewa UKS SP 27 Katowice Lidia Cichoñ 1994 
 15 Soia Bielski LBASKET Piekary ¦l. Wodawski 1994