Dolno¶l±skie rocz.1993
Dodane przez zibi dnia Luty 08 2010 02:41:36Ch³opcy Nazwisko Imie.....................  klub....................... trener............  wzrost urodz. miasto 
 1  Koelner Jakub WKK Wroc³aw  M. Oleswiewicz  178   
 2 Kilian Jakub WKK Wroc³aw  M. Oleswiewicz  182  
 3 Kulon Maksymi ¦l±sk Wroc³aw M. Maciejewski 175   
 4 Peszko Krzysztof ¦l±sk Wroc³aw M. Maciejewski 170  
 5 Bo¶lak Pawe³ ¦l±sk Wroc³aw M. Maciejewski 190  
 6 Berezowski Kamil WKK Wroc³aw  M. Oleswiewicz  178  
 7 Martyniak Dominik WKK Wroc³aw  M. Oleswiewicz  190  
 8 Nied¿wiedzki Piotr WKK Wroc³aw  M. Oleswiewicz  203  
 9 Józefiak Tomasz WKK Wroc³aw M. Oleswiewicz   
 10 Weselak Grzegorz StarBol Boles³awiec  J. Leszczyñski 190  
 11 B³aszczyk Jakub WKK Wroc³aw  M. Oleswiewicz  200  
 12 Markowski Wojciech WKK Wroc³aw M. Oleswiewicz  193  


Dziewczyny Nazwisko Imie...........................  klub......................... trener......  wzrost urodz. miasto 
 1  Kowalska Paulina Orze³ Polkowice M. Wilk 172  
 2 Jurga Katarzyna Orze³ Polkowice M. Wilk 165  
 3 Ryczkowska Ma³gorzata Orze³ Polkowice M. Wilk  178  
 4 So³tysiak Monika  Mniszek Boguszów M. Mikosik 164  
 5 Deko Marlena Mniszek Boguszow M. Mikosik 170  
 6 Jaworska Kamila Karkonosze Jelenia G.A. Wicki173  
 7 Wnêtrzak Aneta MOS Wroc³aw A. Wicki 182  
 8 Go³omysek Anna Mniszek Boguszów  
 9 Orman Dorota MOS Wroc³aw A. Wicki 167  
 10 Koz³owska Karina Osa Zgorzelec P. Pietryk 180  
 11 Krupiñska Daria Osa Zgorzelec P. Pietryk 172  
 12 Pelewicz Dagmara Osa Zgorzelec P. Pietryk 177  
 TR Wanecki Zdzis³aw     
 TR Szwej Krzysztof