Opolskie rocznik 1993
Dodane przez zibi dnia Luty 08 2010 23:06:50

Ch³opcy Nazwisko Imie......................  klub................ trener  wzrost urodz. miasto 
 1  Urbañski Kamil  Smyk Prudnik    
 2 Ziemba Dominik Smyk Prudnik    
 3 Bolibrzuch Krzysztof Smyk Prudnik    
 4 Zator Jêdrek Smyk Prudnik    
 5 Majka Przemys³aw Smyk Prudnik    
 6 S³awiñski Szymon Smyk Prudnik    
 7 Cembala Micha³ Smyk Prudnik    
 8      
 9      
 10      
 11      
 12      

Dziewczyny

 Nazwisko Imie  klub trener  wzrost urodz. miasto 
 1       
 2      
 3      
 4      
 5      
 6      
 7      
 8      
 9      
 10      
 11      
 12