£ódzkie rocznik 1993
Dodane przez zibi dnia Luty 08 2010 23:10:07

Ch³opcy trener: Piotr Zych Nazwisko Imie ...................... klub............... trener  wzrost urodz. miasto 
 1  Michalak Micha³ £KS £ód¼    
 2 Leñczuk Aleksander £KS £ód¼    
 3 Kisiel Mateusz £KS £ód¼    
 4 Jab³oñski Jaros³aw £KS £ód¼    
 5 Kaczmarek Adrian £KS £ód¼    
 6 Adamczewski Artur £KS £ód¼    
 7 ¦wit Arkadiusz £KS £ód¼    
 8 Kucharek Maciej Ksi꿱k £owicz    
 9 Janas Micha³ Trójka Sieradz    
 10 Kowalczyk Sebastian Trójka Sieradz    
 11 Zaucha Maciej Start £ód¼    

Dziewczyny

  klub trener  wzrost urodz. miasto 
 1  UKS Jordan £ód¼    
 2 PTK Pabianice    
 3 PTK Pabianice    
 4 PTK Pabianice    
 5 UKS Jordan £ód¼    
 6 UKS Jordan £ód¼    
 7 UMKS Ksiê¿ak £ówicz    
 8 Basket Aleksandrów    
 9 £KS £ód¼    
 10 UKS Jordan £ód¼    
 11 UKS Jordan £ód¼    
 12 UKS Jordan £ód¼