¦l±skie rocznik 1996/97
Dodane przez zibi dnia Listopad 11 2010 14:12:38
KADRA WOJEWÓDZTWA ¦L¡SKIEGO - ROCZ.1996

TRENER: GRZEGORZ ADAMCZYK (MKKS Rybnik)


 imie nazwisko rocz.wzrostklub miasta  trenernr na koszulce 
 1Rafa³ Oszczepaliñski1996 180GTKGLIWICE M.RESZKIEWICZ 4
 2Jakub Kostecki1996 180MKSZABRZE   5
 3Partyk Wieczorek1996 180MKSD¡BROWA G.   6
 4Grzegorz G³adysz1996 186GTKGLIWICE M.RESZKIEWICZ 7
 5B³a¿ej S³adek1996 196MKKSRYBNIK   8
 6Micha³ Kuboszek1996 174MOSiRCIESZYN  9
 7 Marcel Kliniewski1996 203MCKSCZELAD¬  10
 8Marc-Oskar Sanny1996 175GTKGLIWICEM.RESZKIEWICZ 11
 9Mateusz Stojanowski1996 185MOSMTYCHY  12
10Marek Mól1996 193GTKGLIWICEM.RESZKIEWICZ 13
11Bart³omiej Krogulewski1996 183MOSiRCIESZYN  14
12£ukasz Gorzawski1996 194MKKSRYBNIK  15
13 Maksymilian Bartosik1996  MKS DABROWA G.   16
14 Micha³ Malec 1996 MOSiR Cieszyn   17