£ódzkie rocznik 1994
Dodane przez zibi dnia Listopad 03 2008 20:32:39
 Kadra Województwa £ódzkiego rocznik 1994 ch³opcy

trener: Piotr Zych
  zawodnikklub trener rocznik nr. na koszulce 
 1 Mateusz Grabowski  PKK 99 Pabianice W. Wincek  4
 2 Marcin Rojek UMKS Piotrcovia Piotrków  K. Sikora  5
 3 Micha³ K³opociñski    6
 4 Dawid Morawiec £KS KM £ód¼ P. Rozwadowski  7
 5 Micha³ Dubieñski   
 6 Daniel Darnikowski £KS KM £ód¼ Z.Proszczyñski  9
 7 Patryk Wal £KS KM £ód¼ Z.Proszczyñski  10
 8 Marek Cuper    11
 9 Jakub Chmielewski UMKS Piotrcovia Piotrków K. Sikora  12
 10 Szymon Krze¶lak £KS KM £ód¼ Rozwadowski  13
 11 Patryk Wolfan £KS KM £ód¼) Z.Proszczyñski  15
 12 Mateusz Staniaszek £KS KM £ód¼ Z.Proszczyñski  
 13 Rafa³ Lingen Start £ód¼ A. Walczyñski  
 14 Wojciech Piera Start £ód¼ A. Walczyñski  
 15 Maciej Szkup UMKS Ksiê¿ak £owicz Z. £aziñski  
 16 Adam Stegliñski Start £ód¼ A. Walczyñski  
  Mateusz Piasecki £KS KM £ód¼   

Kadra Województwa £ódzkiego rocznik 1994 dziewczyny

trener: Piotr Rozwadowski


LP Zawodnik klubtrener rocznik uwagi 
 1 Ewa Canert  (Basket Aleksandrów £ódzki) Zdzis³awa Gortat   
 2 Katarzyna Cicha (Basket Aleksandrów £ódzki)  Zdzis³awa Gortat   
 3 Justyna Wilk (Basket Aleksandrów £ódzki) Zdzis³awa Gortat   
 4 Jagoda Sadowska (Basket Aleksandrów £ódzki) Zdzis³awa Gortat   
 5 Sylwia Kwast  (Basket Aleksandrów £ódzki) Zdzis³awa Gortat   
 6 Iga Walentowska (Trójka Sieradz) Grzegorz Andryszczak  
 7 Natalia Krawiec (Jordan £ód¼) Zbigniew Sowiñski   
 8 Julia Bukarowicz (MUKS Widzew £ód¼)  Zofia Hylewska  
 9 Justyna Krakowska  (PTK Pabianice) Jolanta Nowacka  
 10 Magda Mielczarek   (PTK Pabianice)  Jolanta Nowacka  
 11 Agnieszka Lewandowska (PTK Pabianice) Jolanta Nowacka  
 12 Justyna Szymañska  (PTK Pabianice) Jolanta Nowacka