Lubuskie
Dodane przez zibi dnia Listopad 06 2012 21:28:23
KADRA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - ROCZ.1998/99

TRENER: Micha³ Siwicki  (Zstal Zielona Góra ) £ukasz Rubczyñski (Chromik ¯ary)
KADRA LUBUSKIE  ( Fotka z grudnia 2012 )
w górnym rzêdzie.
zielona koszulka Kacper Traczyk, rozgrywaj±cy,(174) Zastal Zielona Góra
Nr 6 Micha³ Kêpiñski (184) Chromik ¯ary, skrzyd³owy, rocznik 1999
Nr 11 ,Alan Starovoitov (182) Zastal Zielona Góra skrzyd³owy.
Nr 7 Dawid Wiertel (175) Chromik ¯ary ,rozgrywaj±cy.
Nr 15 Kelma Jakub (195) center, Zastal Zielona Góra 
Nr 13 ¯ukowski Damian (186) center, Chromik ¯ary.
Nr 10 Adrian Knasiak (184) skrzyd³owy, Chromik ¯ary
Dolny rz±d od lewej
Nr 14 Damian Pogoda (200) center, Zastal Zielona Góra
Nr 9  Adrian £opiñski (175) rozgrywaj±cy, Zastal Zielona Góra
Nr 4 Mateusz Winiarski (175) rozgrywaj±cy, Zastal Zielona Góra
Nr 5 Mariusz Olczyk (180) skrzyd³owy, Zastal Zielona Góra
Nr 12 Kamil Chudzik (173) rzucaj±cy obroñca (rozgrywaj±cy), Chromik ¯ary