OOM Mazowsze 2010 Sk³ady i zdobycze punktowe wszytkich zawodników
Dodane przez zibi dnia Maj 05 2010 11:02:14
8 Kadr Wojewódzkich ³±cznie 98 zawodników. 2244 zdobyto wszytkich punktów Nikt nie przekroczy³ 100 zdobytych punktów. Najwiêcej 97 zdoby³ Damian Jeszke reprezentant Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 zawodników nie zdoby³o punktów w fina³ach OOM

Rozszerzona zawarto newsa

8 Kadr Wojewódzkich ³±cznie 98 zawodników. 2244 zdobyto wszytkich punktów Nikt nie przekroczy³ 100 zdobytych punktów. Najwiêcej 97 zdoby³ Damian Jeszke reprezentant Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 zawodników nie zdoby³o punktów w fina³ach OOM


TOP 10 Najlepsi strzelcy XVI OOM Mazowsze 2010 Fina³y Pruszków

1 Jeszke  Damian                      5/97
   
2 Michalik  Szymon               5/72           
3 Walczak  Marek                 5/65  
4 Krawczyk  Adrian                 4/64  
5 Socha  Denis                      4/61
6 Pandura  Piotr                    3/60 
7 Janik  Roman                    5/59
8 Zywert  Kamil                     5/55 
9 Przybo¶  Bart³omiej             4/54 
10 Mariañski  Mateusz            5/53  


 
WOJEWÓDZTWO  WIELKOPOLSKIE
  TRENER: Wilkosz  Krzysztof, Górniak  Miros³aw  

 Michalik  Szymon            5/72           
Walczak  Marek           5/65  
Zywert  Kamil               5/55  
Szymczak  Damian       5/43  
£o¶  Hubert                  5/35  
Pruefer  Filip                5/29  
Brenk  Adam               5/17  
Marsza³ek  Rafa³          5/17 
Bielak  Andrzej            5/16  
Fiszer  Jakub               5/7  
Rafa³                          5/6  
B³aszczyk  Piotr            5/5   

  

WOJEWÓDZTWO  KUJAWSKO – POMORSKIE  TRENER: Próchnicki  Zbigniew, B³a¿ejewski  Stefan

 Jeszke  Damian                 5/97   
Mariañski  Mateusz         5/53   
Piekarski   Kacper           5/51   
Spojda  Patryk                 5/32   
Ko³odko  Jakub               5/31   
Bebyn  Maciej                  5/27   
Krzywdziñski  Tomasz       5/23   
Szel±g Mateusz               5/22   
Stêpkowski  Bartosz         5/11   
Badowski  Przemys³aw       5/4    
Kosior  Artur                    5/0    
Pañczak  Patryk              4/6    
Wi¶niewski  Szymon        1/6    


WOJEWÓDZTWO  MAZOWIECKIE  TRENER: Tomaszewski Micha³, Tomasz Foder

 Janik  Roman                   5/59
Wadowski  Igor            5/47
Czosnowski  Kamil       5/45
Owczarek  £ukasz         5/42
Ornoch  Bart³omiej        5/41
Kordalski  Adrian          5/30
Pstrokoñski  Rafa³        5/29
Repiñski  Patryk            5/17
Mitura  Rafa³                  5/16
Hadi  Damian                 5/14
Koziñski  Konrad          5/12
Wiechacki  £ukasz        5/7

WOJEWÓDZTWO  POMORSKIE  TRENER: Zamo¶ny Bogdan, Kie³czewski Marek

 Dzie¿bak  Pawe³                    5/49
M³ynarczyk  Pawe³              5/49
Witliñski   Miko³aj               5/48
Radomski  Szymon            5/47
¯o³nierowicz  Przemys³aw     5/19
Kurpiewski  Tomasz            5/17
Sprengel  Bartosz               5/17          
Wojciechowski  Maciej          5/16
Hanke  Kamil                     5/11
Wieloch  Marcin                  5/11
Walu¶  Jakub                     5/10
Majewski  Przemys³aw         5/9WOJEWÓDZTWO  DOLNO¦L¡SKIE  TRENER: Gryszko Filip, Potoczny Sebastian

 Socha  Denis                            4/61 
Przybo¶  Bart³omiej              4/54 
Mazur  Adam                       4/41 
Markowski Piotr                    4/21 
£ukomski  Bartosz                4/20 
Ryfa  Micha³                         4/14 
Suszycki  Pawe³                    4/13 
Czy¿  Krzysztof                     4/10 
Szczot  Miko³aj                      4/10  
Kura¶  Adam                         4/8 
Górniarczyk  Miko³aj              4/3 
Ostrowski  Patryk                  2/4 


 

WOJEWÓDZTWO  LUBUSKIE   TRENER: Sawicki Leonard

 Krawczyk  Adrian                   4/64  
Kiêdzierzyñski Pawe³            4/51  
Zdanowicz  Maciej                4/25  
Przybylski  Filip                    4/24  
£aszczyñski  Oskar               4/23  
Pluta  Juliusz                       4/18  
Milej   Olaf                          4/16  
Korzeniowski  Karol              4/12  
Petryka  Gracjan                  4/11  
Wawrzyñski  Patryk               4/2  
D±browski  Dawid                  4/0  
Der  Jakub                           4/0   

        
WOJEWÓDZTWO   PODKARPACKIE  TRENER: Be³czowski  Robert

 Pandura  Piotr                              3/60 
Szubart  Jakub                        3/50 
Szóstka  Damian                     3/25  
Lis  Maciej                               3/11  
Strzêpek  Konrad                     3/10  
Walski  Rafa³                           3/7  
Widz  Dawid                            3/4  
Bednarski  Hubert                    3/2  
Pluta  Przemys³aw                    3/2  
£oszczyk  Oskar                       3/1  
Wójcik  Dominik                      3/0  
¯urowicz  Mateusz                    3/0  


WOJEWÓDZTWO  MA£OPOLSKIE    TRENER: Piecuch  Piotr   

 W³odarczyk  Artur                  3/32   
Krzywonos  Konrad                3/22   
Czajka  Krzysztof                   3/19   
Wo³kowicz  Piotr                     3/17   
Wo¼niak  Bartosz                   3/16   
Szczêsny  Konrad                   3/13   
Zuñ  Kamil                             3/13              
Biernat  Artur                          3/12   
Kniszner  Marcin                      3/4   
Piwoñski  Piotr                         3/1   
Serczyk  Adrian                        2/11   
Sawa  Maksymilian                   2/8  
Bogusz  Krzysztof                    2/0